Avläsning fungerar ej

Hej. Utförde mätarbyte i december och efter det inte kunnat se min förbrukning. Kontaktat Partille Energi som är ansvariga för nätet. Har lovat åtgärda det men inget händer vilket gör att jag inte får faktura som vanligt vilket i sin tur gör att jag kommer att få en mycket hög faktura när man väl får det att fungera. Vad kan jag kräva? Har fakturering varje månad vilket de nu ej kan hålla. Hur länge är det acceptabelt att vänta på åtgärd och vad kan jag göra?
Vladimir Gatzinsky

Kommentarer

 • Hej,

  Enligt ellagen har elnätsföretaget en skyldighet att mäta och registrera mängden överförd el. Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K, framtagna av Konsumentverket och branschorganisationen, ska elnätsföretagets fakturering grundas på insamlade mätvärden. Om synnerliga skäl föreligger får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el. I avtalsvillkoren står det också att konsumenten har rätt att välja månadsfakturering, vilket omvänt kan tolkas som att du har rätt att kräva månadsfakturering även om mätvärden saknas.

  Enligt ellagen ska elhandelsföretaget debitera dig för uppmätt förbrukning. Det händer att elhandelsföretaget på grund av tekniska problem inte får mätvärden rapporterade från elnätsföretaget. I en sådan situation är det tillåtet att debitera kunden trots att mätvärden saknas. Debiteringen ska då utgå från en uppskattning av hur mycket el just den kunden kan ha förbrukat under den aktuella debiteringsperioden.

  Detta innebär att företagen inte gör fel om de fakturerar dig även om det inte finns exakta mätvärden. Korrigeringar utifrån uppmätta värden bör normalt ske på de efterkommande fakturorna.

  Om problemen med avsaknaden av mätvärden fortsätter och elnätsföretaget inte aktivt försöker åtgärda detta, kan du skicka en anmälan till oss.

  Vi kan inte avgöra tvister om ekonomisk kompensation eller skadestånd. Detta är civilrättsliga frågor som du kan begära prövning av hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.