Avräkningsmetod

Har nätbolaget rätt att neka mig att ändra avräkningsmetod? Min elhandlare ger mig timprisavtal eftersom min mätare är timavräknad, mätaren var ändrad till timavräkning när jag flyttade in och jag vill inte ha det. Elhandlaren hänvisar mig till nätbolaget och nätbolaget säger att de inte ändrar detta när det väl är ändrat?
Anna Olsson

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt meddelande.

  Om du begär att elnätsföretaget ska byta mätmetod på din elmätare och företaget nekar dig detta, kan du anmäla detta till oss genom en skriftlig anmälan till registrator@ei.se. Vi gör då en bedömning av hur ellagen och föreskrifterna bör tillämpas. Det är alltså inte självklart att du kan kräva att bytet av mätmetod genomförs.

  Du kan också se dig om efter ett elhandelsföretag som erbjuder dig månadsmedelpris även om din elmätare är timmätt. Vi har tyvärr inte information om vilka elhandlare som erbjuder detta.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.