Brytavgift

Hej,
Jag har fått ett automatiskt avtal på 440 öre kWh efter att mitt bundna avtal gått ut. Nu vill Gotlands Energi ha 9800 kr för att bryta avtalet, vad kan jag göra?
Mvh, Örjan
Örjan Folkeryd

Kommentarer

 • Hej Örjan,

  Enligt ellagen ska du få information från ditt elhandelsföretag när ett tidsbestämt avtal är på väg att löpa ut. Informationen ska lämnas tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut. Informationen ska tala om när avtalet upphör och vilka konsekvenser det får, som till exempel att prissättningen ändras. Meddelandet ska skickas i skriftlig form via en upprättad kommunikationskanal, vanligtvis brev eller e-post. Orsaken till att det finns ett lagkrav på att kunden ska få denna information i förväg, är att du ska ges möjlighet att reagera och göra ett aktivt val av elavtal om du inte är intresserad av den avtalsförlängning som erbjuds.

  Om elhandelsföretaget har informerat dig i enlighet med ellagens bestämmelser och avtalsförlängningen har gjorts på rätt sätt och du nu vill bryta avtalet, kan företaget debitera dig en brytavgift. Brytavgiftens storlek regleras i dina avtalsvillkor.

  Om du anser att elhandelsföretaget har brutit mot ellagens bestämmelser kan du anmäla detta till oss. En anmälan kan leda till att vi inleder tillsyn mot företaget men tillsynen hjälper inte dig vidare i ditt ärende med till exempel ekonomiska krav. Tillsynen har till syfte att se till att företaget korrigerar de brister som har uppmärksammats och på så sätt förhindrar vi att beteendet upprepas.

  I ellagen regleras alltså inte eventuella påföljder av att ett elhandelsföretag har brutit mot bestämmelsen om skyldigheten att informera dig om att ett tidsbestämt avtal löper ut. Vi på Ei kan inte bedöma eller avgöra om du har rätt till exempelvis ekonomisk kompensation eller rätt att häva avtalet. Det är en konsumenträttslig fråga som vid en tvist avgörs av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå får du vägledning om detta.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.