Elavläsning

Hej,
Jag undrar en generell fråga. Finns det en lag som reglerar att fjärravläsning av elmätare ska ske? Vad omfattar den lagen i så fall och vem har ansvar för att det i så fall är så?

Kommentarer

 • Hej Bodil,
  Det är vi på Energimarknadsinspektionen som har tillsyn över att elnätsföretagen följer de bestämmelser som finns för inrapportering av mätvärden. Mätning av förbrukning och inmatning av energi regleras genom Ellagen, Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el samt även av föreskriften EiFS 2016:2.

  I förordningen framgår att mätaren ska kunna avläsas på distans. Detta krav infördes dock som en ny lag under 2018 och kraven kommer inte börja gälla förrän 2025. Däremot genomfördes den 1 juli 2009 en elmätningsreform i Sverige som innebar krav på månadsvis avläsning och rapportering för alla elanvändare med säkringsabonnemang om högst 63 A. Reformen innebar att de flesta av hushållskundernas elmätare byttes ut till mätare som kan avläsas på distans.

  Hoppas detta gav svar på dina frågor.
  Vänliga hälsningar
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.