Timprisavtal

Ellevio ändrar inte i sina system för sommar och vintertid utan kör bara vintertid. Under lång tid tyckte jag timförbrukningen inte stämde. Att t ex vvb gick igång på dyr tid en timme för tidigt. Nu svarar Ellevio att de alltid kör vintertid. Det kan väl inte vara rimligt? Jag har timavtal och det blir ju en timme förskjutet med priset och omöjligt att planera sin förbrukning. Dessutom blir det sjukt konstigt om t ex spotpriset är 100 öre kl 23 och 10 öre kl 24. Sätter jag igång förbrukning kl 24 får jag betala 100 öre när det i själva verket kostar 10 öre (det är Ellevio som skickar data till mitt elbolag som då fakturerar mig fel).
Frippe

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt inlägg.

  Jag har rådfrågat kollegor på vår sakavdelning för teknisk analys och de svarar i korthet så här:

  Enligt Ei:s mätföreskrifter (EIFS 2016:2) ska registrering av mätvärden anges i svensk normaltid (det vill säga vintertid) utan övergång till sommartid.

  Bedömningen är att Ellevio gör rätt som registrerar mätvärden i normaltid, där hänsyn inte tas till sommartid. Detta sker av flera olika anledningar, bland annat då det annars skulle kunna uppstå flera värden för samma klockslag samt för att undvika att behöva ställa om klockan på elmätaren.

  I denna fråga tolkar vi det som att det finns två möjliga scenarion som kan ha uppstått:
  1. Elhandelsföretaget har fakturerat helt korrekt med hänsyn tagen till sommar- och vintertid, men redovisat i normaltid varför kunden ser en förskjutning av sin förbrukning under sommarhalvåret
  2. Elhandelsföretaget har inte fakturerat korrekt, det vill säga de har inte tagit hänsyn till sommar- och vintertid då de matchat förbrukningen mot spotpriset och därför fakturerat fel under sommarhalvåret
  Frågan är hur ditt elhandelsföretag har hanterat mätvärdena? Detta kan du begära att elhandelsföretaget redogör för.

  Kontakta oss igen om du har några frågor.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.