Till senaste kommentaren

Elavtal från från Svealands Elbolag

Mitt fasta avtal 2 år har gått ut. Ingen tidigare information om vilket rörligt tillsvidarepris skulle bli  på kommande faktura. Tidigare avgift var 54,38 öre/ och 20 kr i månadsavgift

.Tillsvidare priset blev 395,86 öre/kWh och 69 kr i månadsavgift.

Tiden avser december. Jag har ej betalat faktura.
Faktura avser förbrukning av 2135 kWh. Kostnad 10634 kr

Hur skall jag agera?

Hans Glaad

Kommentarer

 • Hej Hans,

  Tack för ditt meddelande.

  När du har ett tidsbestämt elavtal ska det i avtalsvillkoren till det ursprungliga avtalet stå vad som kommer att hända när tidsperioden löper ut. Det är vanligt att avtalet övergår till en annan avtalsform med ett nytt pris, ny bindnings- och uppsägningstid.

  Enligt ellagen ska du få information från ditt elhandelsföretag 90 till 60 dagar innan ett tidsbestämt avtalet löper ut. Informationen ska tala om när avtalet upphör och vilka konsekvenser det får, som till exempel att prissättningen ändras. Orsaken till att det finns ett lagkrav på att kunden ska få den här informationen i förväg, är att du ska ges möjlighet att reagera och göra ett aktivt val av elavtal om du inte är intresserad av den avtalsförlängning som erbjuds. Du behöver alltså inte godkänna det nya avtalet för att det ska gälla.

  Om du anser att elhandelsföretaget har brutit mot ellagens bestämmelser kan du anmäla detta till oss. En anmälan kan leda till att vi inleder tillsyn mot företaget. Tillsynen hjälper inte dig vidare i ditt ärende med till exempel ekonomiska krav, fakturatvister eller rätten att häva avtalet. I ellagen regleras alltså inte eventuella påföljder av att ett elhandelsföretag har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att informera dig. Detta är en konsumenträttslig fråga som vid en tvist avgörs av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Din kommunala konsumentvägledning och Konsumenternas Energimarknadsbyrå erbjuder vägledning för konsumenter.

   Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.