Elnätsavgift

Hej,

Elnätsavgiften slår väldigt hårt mot oss småhusägare som har direktverkande el som uppvärmningsform. Under nov - feb har denna kostnad varit ca 4 500 kr/månad för oss varav ca 80 % är olika former av skatter och avgifter.

Jag har försökt "dra mitt strå till stacken", jag har installerat solceller, bytt alla fönster, satt in en luftvärmepump och bytt alla gamla element mot nya men ändå har jag en relativt hög elförbrukning under årets kalla månader.

När jag pratar med mina kollegor som t.ex. bor i lägenhet förstår de inte ens vad jag pratar om, de har elräkningar som ligger på ett par 100-lappar och som endast avser den rörliga delen.

Nu har min nätägare (Vattenfall) dessutom höjt avgiften med ytterligare 12 %. Elen är den enskilt största utgiftsposten som vårt hushåll har under vinterhalvåret.

Vad gör ni för att minska klyftorna i samhället så att alla får bidra lika mycket till de kostnader som är förenade med utbyggnaden av elnätet? Området jag bor i byggdes på 70-talet och kostnaden för de installationerna måste rimligen vara betalda för länge sedan. Varför ska jag bekosta nya utbyggnader av elnätet i större omfattning än vad t.ex. mina kollegor som bor i lägenhet gör?

Det är även provocerande att ta del av information om att Vattenfall delar ut 4 miljarder till Staten och gör en total vinst på 17 miljarder (2023).

Jag vet att det pågår en statlig utredning men jag skulle verkligen behöva lite mer information om ni tror att det kommer sättas något övre tak, eller ges andra typer av lättnader, för småhusägare med direktverkande el.

Sebastian

Kommentarer

 • Hej Sebastian

  Tack för ditt meddelande.

  Ditt elnätsföretag får höja sina avgifter så länge de håller sig inom sin intäktsram. Företaget får också fördela sina höjningar hur de vill under den fyraårsperiod som intäktsramen gäller. Det betyder att de kan höja mer en period och mindre en annan period. Det vi på Ei kontrollerar är att företaget inte sammantaget tar ut mer än vad vår intäktsram tillåter och att de utformar avgifterna på ett sätt som inte strider mot ellagen.

  När nuvarande period löper ut kommer vi att kontrollera att ditt och alla andra elnätsföretag hållit sig inom de intäktsramar som Ei beslutat om. Det är också först då vi vet om ditt elnätsföretag tagit ut för höga avgifter av dig och andra kunder i ditt område.
  Enligt lagen ska alla avgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

  Skäligheten kontrollerar vi genom intäktsramarna som beskrivits ovan. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

  Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få konsekvenser för nätföretaget. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

  Elnätsavgifterna varierar mellan olika områden i Sverige. Med den modell som politikerna har valt är det inte meningen att avgifterna ska vara lika över hela landet utan det är kostnaden att bedriva elnätsverksamhet som styr vad du får betala som kund. Elnätsföretagen har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare. Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter.

  Vi på Ei anser att elnätsföretagen har blivit överkompenserade de senaste 10 åren, det tack vare att Ei under 2015 förlorade i högsta rättsinsats mot ungefär 100 elnätsföretag som överklagat våra beslut om hur mycket de fick ta ut av sina kunder under intäktsperioden 2012–2015. Elnätsföretagen fick under denna period ta ut 36 miljarder mer än vad Ei tillåtit. Det samma gällde perioden 2016–2019 då elnätsföretaget fick ta ut åtta miljarder mer. Perioden 2020-2023 har ärendena återförvisats till oss av domstolen för att fatta nya beslut.

  Jag skickar med en länk om du vill fördjupa dig lite i hur vi kommer att jobba med intäktsramarna inför nästa period, Så här arbetar Ei med elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027 - Energimarknadsinspektionen samt en länk till en nyhet där vi skrivit om att många elnätsföretag har höjt sina elnätsavgifter, Många kunder har fått höjda elnätsavgifter – vad gör Ei? - Energimarknadsinspektionen

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.