Till senaste kommentaren

Elnätsförstärkning och gammal elnätskabel

Vi har (2023-2024) installerat en solcellsanläggning och valde att använda separat produktionssäkring på 50A (inkommande konsumtionssäkring är 25A). Eon krävde att elnätet skulle förstärkas till en kostnad av 25000 kr. 2015 klagade vi på att ljuset ibland blinkar, dvs att det förekommer spänningsdippar i nätet. En undersökning genomfördes som konstaterade att vissa nivåer låg utanför gränsvärdena, men ingen åtgärd vidtogs från Eons sida. Vi hävdade vid diskussionen om nätförstärkning att vi pga detta inte skulle behöva bekosta nätförstärkningen. Eon godkände inte argumentet.
Nu har Vattenfall, på Eons uppdrag, genomfört förstärkningen. De konstaterade då att det saknades jordanslutning på inkommande nät (på Eons sida i skåpet) samt att inkommande elkabel var från 1975 och därmed passerat sin ekonomiska värdegräns (på 40 år?). Inkommande elkabel var dessutom skarvad någonstans i marken då utgående kabel från Eons kopplingsskåp var mycket tjockare än den kabel som kom till vårt (Eons) inkommande elskåp.
Frågan är nu: Är vi skyldiga att betala för nätförstärkningen när (1) den ursprungliga installationen var felaktig då den saknade jordanslutning och (2) befintlig kabel var väldigt mycket äldre än sitt ekonomiska värde? Eller kan vi bestrida fakturan med ovanstående argument?
Enligt installatörerna har elnätsbolag inte heller rätt att ta ut nätavgift för kablar som är äldre än sitt ekonomiska värde, stämmer det?
Åsa Waern

Kommentarer

 • Hej Åsa

  Tack för ditt meddelande.

  Du har rätt att begära prövning av avgiften för anslutning av solcellsanläggningen. Vi kan inte på rak arm säga hur stora kostnader som är skäliga för detta utan det beror på vilka åtgärder som krävts för att tillgodose behovet. Det ansvar som Eon har för sina befintliga ledningar är att de ska vara av tillräckligt god kvalitet för att efterleva bestämmelserna om elkvalitet gentemot sina befintliga kunder. Det vill säga att det inte finns något krav att byta ut ledningar som uppnått sin ekonomiska livslängd om de fortfarande fyller sin funktion.

  Läs mer här om hur du begär prövning Prövning av villkor för anslutning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.