Elnätsförstärkning

Hej,
Jag undrar om inte det finns en tidsfrist vad gäller utbyggnad för att göra en elnätsförstärkning. Jag har fått i tillstånd att producera den el jag gör av med i nu läget men inte överskottet på min solcellsanläggning. Enligt elnätsföretaget ska det ta ca 3 år innan de har byggt ut elnätet så att jag kan leverera allt som jag producerar med min anläggning. Är detta rimligt? Har inte ett elnätsföretaget en skyldighet att bygga ut elnätet inom en viss tidsperiod? Anläggningen är på ca 20000kw ,32A. (Grannen har precis tidigare i år fått tillstånd att utöka sin anläggningen som är betydligt större.)

/Fredrik
Fredrik

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt meddelande.

  Det finns ingen exakt tidsangivelse för anslutning av en solcellsanläggning och vi har i dagsläget ännu ingen praxis på området.

  Om du anser att tiden för anslutning av din solcellsanläggning är oskäligt lång kan du begära prövning hos oss. Skicka begäran till registrator@ei.se med rubriken "Begäran om prövning av tid för anslutning". Ange dina anläggningsuppgifter i anmälan. I linje med gällande lagstiftning kan vi bedriva tillsyn kopplat till skälig tid för anslutning och vid behov till exempel kräva åtgärdsplaner som visar vad företagen gör för att verka för kortare ledtider. Vi planerar en sådan tillsynsinsats under 2023.

  Om det råder bristande överföringskapacitet i elnätet kan elnätsföretag behöva förstärka nätet för att kunna ta emot överproduktionen. Elnätsföretagen följer strikta regler om leveranskvalitet och därför kan de inte koppla på produktionen om leveranskvalitén i elnätet då riskerar att bli sämre.

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.