Elöverföringsavgiften hos Eon

Hej!
Jag förbrukar ca 7500 kWh per år och kontaktade därför Eon för att sänka mitt abonnemang till ett som de kallar för "Upp till 8000 kWh" istället för det tidigare "Över 8000 kWh".

Effekten blev dramatisk:
1. Abonnemangsavgiften sänktes från 565 kr till 172,50 kr per månad.
2.Överföringsavgiften höjdes från 65,58 öre till 124,85 öre per kWh.

Vad är er syn på saken?

Nedan följer några utdrag från en chat (13 januari 2021) med en representant hos Eons där förklaring till höjningen ifrågasätts:
Hade de varit samma pris på elöverföringen och den fasta avgiften gick ner, då hade ju alla bytt till de.
Det är för att annars så skulle dom som förbrukar över 8000 också spara på att vara på "upp till 8000" abonnemanget.
Dessa är inte reglerade för att det ska bli billigare.

Kommentarer

 • Hej Andreas,

  Tack för din fråga.

  Nätföretagen fastställer sina elnätsavgifter själva och har frihet att strukturera sina avgifter på lite olika sätt. En avgift kan bestå av både en fast och en rörlig del som kan vara olika stora hos olika företag. De rörliga och fasta delarna i nätavgiften brukar dock någorlunda spegla de fasta respektive rörliga kostnader som nätföretaget har för sitt nät.

  Enligt lagen ska alla elnätsavgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.
  Skäligheten kontrollerar vi genom att sätta ett tak (en intäktsram) för hur mycket varje företag får ta ut av sina kunder under en fyraårsperiod. Ett företag får ta ut avgifter som täcker drift och underhåll samt en begränsad avkastning. Om ett företag tar ut mer får det kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras ram för nästa period med motsvarande belopp, dels får de betala en straffavgift. Vi detaljreglerar således inte nivån på de fasta respektive rörliga avgifterna, utan vi sätter ett tak för det totala beloppet. Lagen tillåter att elnätsföretag går med vinst, men det finns en gräns för hur höga vinsterna får vara.

  Lagens krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Företaget får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan. Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.