Elöverföringsavgiften hos Eon

Hej!
Jag förbrukar ca 7500 kWh per år och kontaktade därför Eon för att sänka mitt abonnemang till ett som de kallar för "Upp till 8000 kWh" istället för det tidigare "Över 8000 kWh".

Effekten blev dramatisk:
1. Abonnemangsavgiften sänktes från 565 kr till 172,50 kr per månad.
2.Överföringsavgiften höjdes från 65,58 öre till 124,85 öre per kWh.

Vad är er syn på saken?

Nedan följer några utdrag från en chat (13 januari 2021) med en representant hos Eons där förklaring till höjningen ifrågasätts:
Hade de varit samma pris på elöverföringen och den fasta avgiften gick ner, då hade ju alla bytt till de.
Det är för att annars så skulle dom som förbrukar över 8000 också spara på att vara på "upp till 8000" abonnemanget.
Dessa är inte reglerade för att det ska bli billigare.
Andreas

Kommentarer

 • Hej Andreas,

  Tack för din fråga.

  Nätföretagen fastställer sina elnätsavgifter själva och har frihet att strukturera sina avgifter på lite olika sätt. En avgift kan bestå av både en fast och en rörlig del som kan vara olika stora hos olika företag. De rörliga och fasta delarna i nätavgiften brukar dock någorlunda spegla de fasta respektive rörliga kostnader som nätföretaget har för sitt nät.

  Enligt lagen ska alla elnätsavgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.
  Skäligheten kontrollerar vi genom att sätta ett tak (en intäktsram) för hur mycket varje företag får ta ut av sina kunder under en fyraårsperiod. Ett företag får ta ut avgifter som täcker drift och underhåll samt en begränsad avkastning. Om ett företag tar ut mer får det kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras ram för nästa period med motsvarande belopp, dels får de betala en straffavgift. Vi detaljreglerar således inte nivån på de fasta respektive rörliga avgifterna, utan vi sätter ett tak för det totala beloppet. Lagen tillåter att elnätsföretag går med vinst, men det finns en gräns för hur höga vinsterna får vara.

  Lagens krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Företaget får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan. Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Fick idag följande info av Eon:
  Över 8000kWh;.fast 420kr rörl.0,6705kr
  Under 8000kWh; 151,25 resp. 1,074kr ?!

  Hur ska man stimulera svenska folket att spara el och skaffa solpaneler?
  Break-even hamnar på 700kWh/år. Kanske bra för någon med sommarstuga.

  Mike
 • Hej Mike,

  Vi har ett pågående projekt på myndigheten som ska till fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet.

  Här finns även ytterligare information om som handlar om flexibilitet i energisystemet.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Efter en flytt från villan på landet till en bostadsrätt i "stan" fick jag idag den första elräkningen från EON och det närmaste man kan beskriva som en chock. Elöverföringsavgiften från det lilla bolaget på landet: 7,5öre inkl (nedgrävda ledningar med numera hög levnadssäkerhet)
  Avgiften från EON i staden: 62,4 öreFrån 7,5 till 62,4 öre!Tala om att skära guld.I en stad som ligger 3 mil österut ägs elbolaget av kommunen och där är elöverföringsavgiften 8,5 öre.Det känns som om invånarna i staden som under 90-talet sålde ut sitt elnät till "marknadskrafterna" blir rejält "uppkörda"! 


  Roland Åkesson
 • Hej Roland,

  Du konstaterar att E.ON har högre avgift än ditt tidigare elnätsföretag. Jag förutsätter att du jämfört samma säkringsstorlek och förbrukningsprofil eftersom det i sig kan påverka avgiftens storlek relativt mycket.

  Samtidigt stämmer det att elnätsavgifterna varierar mellan olika områden i Sverige. Med den modell som politikerna har valt är det inte meningen att avgifterna ska vara lika över hela landet utan det är kostnaden att bedriva elnätsverksamhet som styr vad du får betala som kund. Elnätsföretagen har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare. Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej jag äger två fastigheter bredvid varandra:
  min elöverföringsavgift är 26:45öre+49; öre
  fast månadsavgift 667:-kr per månad! Säkring 20.
  Medans fastigheten bredvid har 65 öre +49 öre i överföringsavgift, månadskostnad 181:25.säkring 16.
  på samma gata fastigheterna förbrukar naturligtvis olika, men de kostar väl lika mycket att föra över El till vilket skåp som helst!
  Marie
 • Hej Marie,

  Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med ditt elnätsföretag som bäst kan förklara skillnaden i dina kostnader.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  När ska ni på energimarknadsinspektionen göra ert jobb och sätta dit dessa eljättar som agerar utsugare på en monopolmarknad??!! Även statliga Vattenfall ser ju till att sko sig rejält på sin egen befolkning! Hur kan detta få fortgå i vårt land? Staten måste börja göra sitt jobb och betjäna sina invånare istället för att driva dem till ruinens brant! De invånare som bor i kommuner som inte sålde ut sitt elnät på 90-talet har bara en bråkdel i avgift jämfört med oss andra som bara stilla få ta emot höjning efter höjning av avgifterna utan att kunna göra något!
  Era svar här på forumet tyder bara på en oerhörd "förståelse" för eljättarnas behov av vinster snarare än att stå på konsumentens sida. Visa mig en konkret åtgärd ni har gjort de senaste åren för att underlätta för oss privata elkunder.
  Mvh
  Adam
  Adam Rosman
 • Hej Adam,

  Vi på Ei anser att elnätsföretagen har blivit överkompenserade de senaste 10 åren, det tack vare att Ei under 2015 förlorade i högsta rättsinsats mot ungefär 100 elnätsföretag som överklagat våra beslut om hur mycket de fick ta ut av sina kunder under intäktsperioden 2012–2015. Elnätsföretagen fick under denna period ta ut 36 miljarder mer än vad Ei tillåtit. Det samma gällde perioden 2016–2019 då elnätsföretaget fick ta ut åtta miljarder mer. Perioden 2020-2023 har ärendena återförvisats till oss av domstolen för att fatta nya beslut.

  Jag skickar med två länkar om du vill fördjupa dig lite i hur vi kommer att jobba med intäktsramarna inför nästa period, samt en länk till hur våra nya föreskrifter om nättariffer som ska främja ett effektivt nätutnyttjande.

  https://ei.se/om-oss/nyheter/2022/2022-11-17-sa-har-arbetar-ei-med-elnatsforetagens-intaktsramar-2024-2027

  https://ei.se/bransch/reglering-av-natverksamhet/reglering---elnatsverksamhet/effekttariffer

  Hälsningar

  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.