Prisändringar

Hej
Vi har haft ett rörligt avtal med timpris men denna månad var elräkning väldigt dyr. Vårt elbolag (Stockholms elbolag) hävdar nu att vårt avtal har löpt ut och då har de tecknat ett eget åt oss med ett pris som är mycket dyrare (329öre/kW) än vad som är rimligt för denna månad. Min fråga är, får de göra så utan att prata med oss och kan de sätta vilket pris de vill? Jag trodde inte att ett rörligt avtal kunde gå ut. Det hade varit bättre att dom stängde av elen istället för att teckna oss på ett orimligt dyrt avtal.
Ida

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt meddelande.

  Om elhandelsföretaget vill ändra pris- och avtalsvillkor i ett löpande tillsvidareavtal, ska du få information om ändringarna senast två månader innan de nya villkoren börjar tillämpas. Om du har ett tidsbundet avtal ska du enligt ellagen få information från ditt elhandelsföretag tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan ett tidsbestämt avtal löper ut. Informationen ska tala om när avtalet upphör och vilka konsekvenserna är, som till exempel att prissättningen ändras.

  Syftet med informationen är att du som kund ska ges en möjlighet att säga upp avtalet och byta till ett annat om du inte är nöjd med ändringarna eller det som erbjuds.

  Om du anser att ett elhandelsföretag bryter mot ellagens bestämmelser kan du anmäla detta till oss. En anmälan kan leda till att vi inleder tillsyn mot företaget men tillsynen hjälper inte dig vidare i ditt ärende med till exempel ekonomiska krav eller rätten att häva avtalet. I ellagen regleras alltså inte eventuella påföljder av att ett elhandelsföretag har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att informera dig. Detta är en konsumenträttslig fråga som vid en tvist avgörs av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Konsumenternas Energimarknadsbyrå erbjuder vägledning för konsumenter.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Jag har haft ett kampanjavtal med Vattenfall med rabatt på den fasta avgiften och på det påslag
  som bolaget lägger på (grundpriset) Rabatten gällde i ett år och därefter tillämpar Vattenfall nya förutsättningar för tiden efter 1-årsgränsen. Är de inte skyldiga enligt Ellagen att informera 2-3 månader innan det nya avtalet ska börja gälla om dessa nya förutsättningar?
  LARS SUNDSTRÖM
 • Hej Lars

  Tack för ditt meddelande.

  Om ni har haft ett tidsbestämt elavtal ska det i avtalsvillkoren till det ursprungliga avtalet stå vad som kommer att hända när tidsperioden löper ut. Det är vanligt att avtalet övergår till en annan avtalsform med ett nytt pris, ny bindnings- och uppsägningstid.

  Enligt ellagen ska ni få information från ert elhandelsföretag 90 till 60 dagar innan ett tidsbestämt avtalet löper ut. Informationen ska tala om när avtalet upphör och vilka konsekvenser det får, som till exempel att prissättningen ändras. Orsaken till att det finns ett lagkrav på att ni ska få den här informationen i förväg, är att ni ska ges möjlighet att reagera och göra ett aktivt val av elavtal om ni inte är intresserade av den avtalsförlängning som erbjuds. Ni behöver alltså inte godkänna det nya avtalet för att det ska gälla.

  Om ni anser att elhandelsföretaget har brutit mot ellagens bestämmelser kan ni anmäla detta till oss. En anmälan kan leda till att vi inleder tillsyn mot företaget. Tillsynen hjälper inte er vidare i ert ärende med till exempel ekonomiska krav, fakturatvister eller rätten att häva avtalet. I ellagen regleras alltså inte eventuella påföljder av att ett elhandelsföretag har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att informera er. Detta är en avtalsrättslig fråga som vid en tvist avgörs civilrättsligt i exempelvis tingsrätt. Som konsument kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av en tvist.

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Tack för Ditt svar!

  På inspektionens hemsida finns nedanstående text i samband med er med Konsumentverket gemensamma aktion med anledning av att många kunder klagat på att de inte fått information om villkor för nya avtal. I texten sägs att : "Senast en månad innan avtalet måste sägas upp ska konsumenten ha fått information från företaget (Se nedan)
  IDitt svar är tidsfristen en annan nämligen 90-60 dagar. Är det olika förutsättningar som motiverar skillnaden?

  Senast en månad innan avtalet måste sägas upp ska konsumenten ha fått information från företaget. Där ska det framgå tydligt att avtalet kommer att förlängas om konsumenten inte säger upp det. Dessutom måste det var enkelt för mottagaren att se vilket pris som gäller. Det ska gå att utläsa det fullständiga elpriset per kilowattimme och års- eller månadsavgift. Elpriset ska anges i öre per kilowattimme. Vid ett rörligt elpris måste elpriset anges genom någon form av hänvisning till ett tidigare elpris. Avtalets bindningstid och uppsägningstid måste också finnas med.
  LARS SUNDSTRÖM
 • Hej igen Lars

  Enligt ellagen (9 kap 15§) ska elhandelsföretaget tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut lämna information till elanvändaren om tidpunkten för avtalets upphörande och konsekvenserna av att avtalet upphör.

  Bestämmelsen i lagen om konsumentskydd (2014:1449) vid automatisk avtalsförlängning stadgar att elhandelsföretaget skriftligen ska påminna konsumenten senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp.

  Tidpunkten för påminnelsen i ellagen tar sikte på när avtalet löper ut medan bestämmelsen i lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning tar sikte på när avtalet senast måste sägas upp. Elhandelsföretag behöver i de flesta fall inte skicka påminnelser enligt respektive lag utan det räcker med att skicka en påminnelse. Om ett elhandelsföretag utgår från tidsbestämmelsen i lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning uppfylls i de flesta fall även tidsbestämmelsen i ellagen, förutom i den situation då en uppsägningstid om 90 dagar tillämpas. I dessa fall måste två påminnelser skickas för att uppfylla kraven i båda lagarna.

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.