Prisändringar

Hej
Vi har haft ett rörligt avtal med timpris men denna månad var elräkning väldigt dyr. Vårt elbolag (Stockholms elbolag) hävdar nu att vårt avtal har löpt ut och då har de tecknat ett eget åt oss med ett pris som är mycket dyrare (329öre/kW) än vad som är rimligt för denna månad. Min fråga är, får de göra så utan att prata med oss och kan de sätta vilket pris de vill? Jag trodde inte att ett rörligt avtal kunde gå ut. Det hade varit bättre att dom stängde av elen istället för att teckna oss på ett orimligt dyrt avtal.
Ida

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt meddelande.

  Om elhandelsföretaget vill ändra pris- och avtalsvillkor i ett löpande tillsvidareavtal, ska du få information om ändringarna senast två månader innan de nya villkoren börjar tillämpas. Om du har ett tidsbundet avtal ska du enligt ellagen få information från ditt elhandelsföretag tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan ett tidsbestämt avtal löper ut. Informationen ska tala om när avtalet upphör och vilka konsekvenserna är, som till exempel att prissättningen ändras.

  Syftet med informationen är att du som kund ska ges en möjlighet att säga upp avtalet och byta till ett annat om du inte är nöjd med ändringarna eller det som erbjuds.

  Om du anser att ett elhandelsföretag bryter mot ellagens bestämmelser kan du anmäla detta till oss. En anmälan kan leda till att vi inleder tillsyn mot företaget men tillsynen hjälper inte dig vidare i ditt ärende med till exempel ekonomiska krav eller rätten att häva avtalet. I ellagen regleras alltså inte eventuella påföljder av att ett elhandelsföretag har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att informera dig. Detta är en konsumenträttslig fråga som vid en tvist avgörs av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Konsumenternas Energimarknadsbyrå erbjuder vägledning för konsumenter.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.