Samma pris i alla elområden

Jag noterar att elpriset under senare tid vid många tillfällen varit det samma i alla svenska elområden. Vad har ändrats i prissättning modellen/-reglerna från den tid då det var stora prisskillnader mellan norra och södra områdena?
Ole Lampinen

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga.

  När det finns tillräcklig överföringskapacitet i nätet mellan elområden för att överföra den el som efterfrågas, får elområdena samma pris och de bildar då ett gemensamt prisområde. På detta sätt kan exempelvis elområde SE4 under vissa timmar bilda ett gemensamt prisområde med SE1, SE2 och SE3, det blir då alltså samma pris i hela Sverige. Detta har vi sett för vissa timmar under senaste tid och har inte varit ovanligt tidigare, men har då ofta infallit under helg.

  När överföringskapaciteten inte räcker till får vi i stället olika priser i de olika elområdena. Om överföringskapaciteten räcker till eller inte beror på flera faktorer som exempelvis efterfrågan på el, driftstatusen i elnätet och maximal överföringskapacitet samt produktionsnivån i de olika elområdena. Hur mycket överföringskapacitet som finns tillgänglig påverkar även hur stor eller liten prisskillnaden mellan olika områden blir.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Tack för ett relevant och tydligt svar.
  Just nu 2022-12-01 kl 11.20 är priset det samma i alla fyra elområden. Innebär det att överföringskapaciteten är tillräcklig i hela Sverige?

  M v h
  Ole Lampinen
  Ole Lampinen
 • Hej,

  Det torde vara så, ja.
  Du kan läsa mer om detta på Svenska Kraftnäts webbsida.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Ditt svar ovan Sanna verkar ju rimligt men jag är ändå lite förundrad över hur Spotpriserna i våra olika Elområden sett ut under senaste året. Om man till exempel jämför timpriserna 14 dec. 2021 och 14 dec 2022 så ser man att 2021 är det stor prisskillnad mellan område S4/S3 och område S2/S1 medans det 2022 i stort sett är samma priser i samtliga SE prisområden hela dygnet.

  Kan du förklara skillnaderna mellan 2021 och 2022 dessa dagar ?

  Kan det vara så att överföringskapaciteten ökat från SE1 och SE2 söderut och att det då innebär att dessa två områden numera också drabbas av de höga priserna i Tyskland Danmark mfl. ?

  Eller är det produktionsbortfall i SE3&4 ?

  Eller kan det vara så att de som förhandlar spotpriserna har hittat sätt att öka Intäkterna per kWh i S3&SE4..... 10-falt ? Är detta något som ni håller koll på ?

  Mvh

  Lennart Dreier


  Lennart Dreier
 • Hur kan överföringskapaciteten plötsligt fungera så bra och alltid när det är väldigt dyrt tydligen?
  Lena Cassel
 • Hej,

  Lennart och Lena, ni får ett gemensamt svar här.

  När det råder begränsningar i överföringen mellan elområden kommer elpriset skilja sig åt mellan områdena. Elpriset är normalt sett lägre i områden där det finns många produktionsanläggningar och förbrukningen inte är så hög, och vice versa.
  Det som har hänt i höst är att utbudet av el i samtliga elområden planades ut. Det överskott som oftast finns i norra Sverige har minskat kraftigt och då minskar prisskillnaderna elområden emellan. Förutsättningarna för överföringen är de samma men flödet av el är förändrat.

  Läs mer om detta på vår webbsida. Så här fungerar elmarknaden - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Förstår nog ändå inte,då man på sidan Elbruk.se kan se att elområde 1och 2 nästan hela tiden har överskott på el.
  Är inte den enda som reagerat på detta
  MvhLena Cassel
  Lena Cassel
 • Reflektion på svaren, under tidigare vintrar berodde överföringskapaciteten på för klena kraftnät vilket medförde att södra sverige fick kraftfullt högre priser än norra som hade överskott på el. Då framfördes förslag på art utjämna skillnaden mellan områdena så att norra sverige skulle få höjda priser och södra lägre pris. Så eftersom jag inte tror att man från politiskt håll har i det fördolda skapat nya resonemang om hur el fördelas som därmed utjämnar priset  så måste svenska kraftnät byggt ut kapaciteten, en sådan utbyggnad av kraftnätet sas tidigare gör priset bättre för oss i Sverige. Någon ljuger.
  Christer
 • Hej Christer,

  Svenska Kraftnät är ansvarig myndighet för elöverföring och elnät. Du hittar information på SVK:s webbplats. 

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.