Elprisvariation

Hur kan det komma sej att en kwh pris en timme kan var 25 ggr dyrare än en annan  timme på samma dygn? Den skillnaden kan väl ändå inte vara rimlig, nåt fuffens
är inbakat, eller, helt klart i detta vansinniga energipolitiska land! Tillhör elomr 4
PAUL OREVAD

Kommentarer

 • Hej Paul,

  Tack för ditt inlägg.

  Om din fråga avser timpriset på el så stämmer det att det kan skilja väldigt mycket mellan högsta och lägsta dygnspris. På elbörsen Nord Pool kan du följa elpriset per timme, dygn, vecka, månad och år.

  Priset på elbörsen styrs av marknadskrafter, utbud och efterfrågan. Läs mer om hur elmarknaden fungerar här.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hur och varför får du nog inte svar på av någon. Verkar inte finnas någon marknadsövervakare som kan förklara vem som skickat upp priset en enda timme.
  Alla skriver i stor set, ”det beror på marknadskrafterna , det beror på utbud och efterfrågan” Osv. Men varför ett pris sticker ut , det kan de ej.
  men när produktionen är lika före och efter men en enda timme slår i taket så borde någon ha koll på varför.
  vanliga börser mfl där kan de se vem som köpt o sålt aktier obligationer osv o till vilket pris, för att kunna övervaka och se prismanipulationer. Men ingen verkar ansvara för nordpool eller eu handel av el.

  BE
 • "Ingen verkar ansvara för nordpools elprisupplägg " ??? Vad är Energimarknadinspektionebs uppgift om ni inte har insyn i algoritmerna på elbörsen??
  Är det ingen som vet hur börsen fungerar.
  // Johan
  Johan
 • Hej Johan,

  De tre främsta faktorerna som påverkar elpriset är utbud, efterfrågan och omvärldsläget. Detta eftersom handel med el sker på fri och konkurrensutsatt europeisk marknad. Nord Pool är en elbörs där handel sker. Nord Pool har alltså inget eget "elprisupplägg".

  Elmarknaden och hur handel av el sker är inte helt okomplicerat. På vår webbplats har vi information om elmarknaden och handel med s.k. grossistenergiprodukter, se Elmarknaden - Energimarknadsinspektionen (ei.se). Vidare finns det en rad faktorer som påverkar varför priset för dig som kund skiljer sig från det priset på elbörsen, se Varför skiljer sig kundens pris från priset på elbörsen? - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se).

  Vad gäller övervakning och tillsyn har Ei en avdelning för Grossistmarknader som genomför marknadsövervakning. Ei övervakar de svenska energimarknaderna för att förhindra marknadsmissbruk. Här finns omfattande EU-rättsliga regelverk i form av Remit- och Transparensförordningen. Remit syftar till att minska risken för insiderhandel och marknadsmanipulation genom granskning av transaktionsdata för såväl fysisk som finansiell handel. Medan Transparensförordningen syftar till att öka transparensen på elmarknaden och ge elmarknadens aktörer tillgång till informationen.

  Mot bakgrund av att det rör sig om gränsöverskridande handel samarbetar Ei med europeiska organ i form av ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) och CEER (Council of European Energy Regulators), i fråga om marknadsövervakning.

  Om du är intresserad av Ei:s arbete med övervakning av grossistmarknaderna för energi, så släpper Ei årligen en rapport gällande detta. Den senaste rapporten är Ei PM2024:03.

  Med vänlig hälsning,
  Emil Ellervik Energimarknadsinspektionen
 • Vad exakt kan förklara ovan fråga? Just då den timman.
  dvs en enda timme slår priset i taket 25gånger mer än de andra timmarna runtomkring på dagen.
  vinden är samma, produktionen är samma, dvs man kan i tex kontrollrummet se en stabil produktion.vem bjöd så mycket för den timman? Var det någon som ville exportera, var det någon förbrukare/elsäljare som också har produktion och ville få bättre betalt?

  utbudet var lika, så också efterfrågan i kW vad man kunde se under den timmen sedan.
  om utbud o efterfrågan styr så stämmer det helt enkelt inte.
  om det nu inte var en tysk som ville ha en massa el just en enda timma, men då borde kW i se3 o 4 ökat för att exportera denna önskade extra effekt el.
  det är uppenbart att prissättningen ej är transparent och att priser inte bara beror på utbud o efterfrågan.  Kanske det är exportbudgivning från bolag utomlands som samtidigt äger produktion i sverige som höjer priset? 

  BE
 • Hej BE,

  Det har blivit ett allt vanligare fenomen med många och kraftiga skiftningar av elpriset under en dag. Detta sammanhänger med en ökad andel icke-planerbar elproduktion samt en ökad elanvändning och en inte tillräckligt flexibel elanvändning. Fenomenet har kommit att benämnas "duck curve", vilket är ett uttryck för den form som elpriskurvan får när priset först dippar, och blir väldigt lågt under vissa timmar (exempelvis på grund av hög produktion av solel), för att sedan höjas kraftigt när denna produktion avtar mot kvälls-/nattetid.

  Energiföretagen har tagit fram en artikel som beskriver både detta fenomen och generellt vad som styr prissättningen av el utifrån utbud och efterfrågan. Du kan läsa om det här: Energiföretagen förklarar negativa elpriser - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se).

  Med vänlig hälsning,
  Emil Ellervik Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.