Till senaste kommentaren

Elskling vilseleder vid Rörligt avtal

Hej.
Förra året tecknade jag ett avtal med Svealands Elbolag via Elskling.se.
Den enda avtalsinformation som jag fått är från Elskling och det skedde i samband med tecknandet.Jag tecknade ett rörligt avtal.

I jämförelsen finns posterna: Spotpris, Påslag, Volympåslag, Elcertifikatsavgift, Elprisrabatt, Månadsavgift och Månadsrabatt.

Alla posterna som är med i avtalet finns även här förutom att Spotpris har bytt namn till Elpris. När jag kollar upp detta inser jag att posten elpris inte alls är spotpris (alltså priset på elbörsen, som det står i avtalet) utan det är ett bra mycket högre pris, i Juni var det 90% högre.
Jag går då in i avtalet för Svealands elbolag och där står det följande angående rörligt avtal.

"9. Förklaring gällande de rörliga prisavtalen: Tillsvidare Privat och Rörligt avtal innehåller priskomponenter som är rörliga och som varierar över tid. Prisgrupperna motsvarar det faktiska rörliga inköpspriset Svealands Elbolag har för att köpa in elenergi och följer NordPool Spots timspotpris kopplat mot kundens faktiska elanvändning. Utöver det volymviktade timspotpriset från NordPool Spot tillkommer gällande avgifter mot NordPool Spot, Svenska Kraft och Balanskraft. 20170529 är volymavgiften 0,04 EUR / MWh mot NordPool Spot och 0,434 EUR / MWh mot Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnäts balanskraftsavgift är på 0,49 EUR / MWh och Effektreservsavgiften är 4 kr / MWh under vardagar 06-22 i perioden 16 nov – 15 mars. Utöver avgifterna tillkommer gällande garantikravskostnader som NordPool Spot och Svenska Kraftnät ställer ut löpande enligt egna modeller. Utöver detta tillkommer med kund överenskommen marginal till Svealands Elbolag som utgörs av ett synligt påslag i öre / kWh och en fast månadsavgift per aktiv mätpunkt. Svealands Elbolag har fr.o.m. 01.09.2019 ett rörligt påslag på 1,9 öre / kWh samt en fast månadsavgift på 49 kr till alla nya privat-elkunder om inte månadsavgiften är rabatterad."

Det är alltså inte spotpris jag ska betala utan något mycket högre som är elpris.
Trots att det under hela avtalstecknandet och i avtalsinformationen står spotpris.

Jag har talat med Svealands elbolag och de säger att jag skulle ha läst hela avtalet och att de inte kan rå för vad elskling skriver i sin jämförelse. Svealands elbolag anger på sin egen hemsida inte spotpris utan elpris.

Jag ställer mig starkt kritisk till hur Elskling presenterar priserna vid tecknande av avtal. Det skulle självklart inte stått spotpris utan elpris* där elpris skulle förklarats mer ingående. 

Jag ställer mig också starkt kritisk till hur detta är reglerat. Jämförelser är stört omöjligt att göra då detta priset som är den stora posten i elräkningen inte går att jämföra. Självklart kan man inte sia i framtiden, men att exempelvis ställa krav på att elleverantörerna redovisar senaste årets rörliga priser gentemot spotpriset är ett sätt att kunna jämföra. Under juni var spotpriset ca 40 öre, Svealands var 78 öre och vattenfall var 51 öre. Svealand var alltså 50% dyrare än vattenfall.

Det är ju Elskling som har gjort fel och vilselett mig, inte Svealands elbolag som är min avtalspart. Hur gör man om man känner sig lurad? 


Såhär skriver för övrigt Elskling på sin hemsida:

/Björn AxénBjörn Axén Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för dina frågor.

  Elskling.se är en kommersiell prisjämförelsesajt och vi på Energimarknadsinspektionen har inget tillsynsansvar gentemot detta företag eller någon möjlighet att reglera företagets tillvägagångssätt.

  När det gäller marknadsföring och försäljning och de företag som är verksamma på marknaderna för konsumenter, tillsynas dessa av Konsumentverket. Till myndigheten kan du anmäla till exempel vilseledande marknadsföring.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej igen.
  I er jämförelse vför rörligt avtal står det också spotpris. Jag har inte granskat alla avtal, men på exempelvis Telge Energi anger de i avtalet att det är deras volymmätta pris man får betala, där ingår även massa avgifter de har till svenska kraftnät m.m.

  Så även i er oberoende jämförelse är det inte det priset man ser som man får betala.
  Det man får betala är något hitte-på-pris som inte går att jämföra.
  En god idé mot konsumenten kan ju vara att upplysa om detta i jämförelsen.
  Björn Axén
 • Hej Björn,

  När det gäller de rörliga priser så är det alltid förgående månads pris som visas på Elpriskollen.

  Vi hämtar spotpriset från Nordpool, sen får elhandlarna själva lägga till sina olika påslag, för att få fram ett så kallat jämförpris och i det priset ska alla kostnader ingå, även om avtalet har en fast årsavgift eller månadsavgift.

  Hälsningar

  Madeleine Hermansson
 • Tråkigt att ni inte tar till er vad jag skriver.
  Vad elpriset på nordpol var förra månaden är ju irrelevant. Det är ju samma för alla. Jämförelsen ska väl spegla just jämförelse mellan de olika bolagen.

  Nedan är en jämförelse mellan Svealands elbolags s.k. inköpspris och Vattenfalls rörliga pris under juni månad i år (då vattenfall inte redovisar deras elcertifikatsavgift är båda priserna inklusive detta):

  Svealands Elbolag. 84,48 öre/kWh Vattenfall: 45,2 öre/kWh 
  Som ni ser är Svealands redovisade inköpspris nästan dubbelt emot vattenfalls.

  Är det verkligen schysst att inte upplysa konsumenterna som använder er sida för att jämföra att inte noga påpeka att detta pris kan skilja stort från bolag till bolag.

  Så som ni redovisar det får man intrycket att detta är det pris man får betala, även om man självklart förstår att det skiljer månad till månad. Men att det skiljer från bolag till bolag är det INGET som upplyser om.
  JAG tycker att ni borde gå i bräschen och upplysa om detta vid er jämförelse annars är ni inte ett dugg bättre än de kommersiella sidorna som Elksling och Compricer!
  Björn Axén
 • Hej Björn,

  Du har helt rätt i att spotpriset som står med på Elpriskollen är lika för alla företag. Men sedan så rapporterar företagen också in sin fasta årsavgift tillsammans med sina påslag (detta ska inkludera alla övriga avgifter som landar på kunden). Det kan till exempel vara påslag, elcertifikat, avgift till Svk, balanskostnad, volymkostnad osv.

  För att återkoppla till din första fråga: spotpris/elpris.

  Spotpriset är samma för alla elhandlare, som du skriver. Om man sedan inkluderar en volymkostnad (som företagen måste rapportera till oss) så får man elpriset (eller som vissa kallar inköpspris).

  Så även om elpris eller inköpspris är egna poster hos företagen, så blir totalen samma om man lägger ihop delposterna på Elpriskollen.

  Sedan gör vi ständigt kontroller för att se om företagen på något sätt rapporterar fel.

  Med det sagt så skiljer sig priset och besökare på Elpriskollen kan jämföra olika elhandlare med varandra.
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Jag håller med Björn Axén!

  Elskling tar upp spotpriset med en förklaring längre ned där det står att det kan variera från månad till månad
  Detta ger sken av att det är spotpriset Svealands Elbolag utgår ifrån!
  Elskling anger ett totalpris som är felaktigt - dåligt


  Alla elbolag borde givetvis tvingas att lämna riktiga uppgifter till Elskling och inte låtsas följa spotpriset som bla Svealands Elbolag gör


  Har själv fn ett rörligt avtal med Svealands Elbolag och upptäckte nyligen
  dom som mest klämt till med 34,44 öre över spotpriset och varje faktura har varit över spotpriset i varierande grad sedan start


  Ossi
 • Hej,

  Energimarknadsinspektionen har som sagt ingen möjlighet att granska eller reglera uppgifterna på Elskling.se.

  På vår prisjämförelsesajt Elpriskollen används jämförpris enligt Konsumentverkets föreskrift om prisinformation KOVFS 2018:1. Det finns alltså tydliga regler för hur informationen ska ges. Läs mer här.

  Beträffande priset ditt elhandelsföretag debiterar dig så ska det stämma överens med det ni har avtalat om. I ditt avtal ska det stå vilka priskomponenterna är, så som månadsavgift, påslag, elcertifikat och statliga avgifter. Eventuella oklarheter ska elhandelsföretaget kunna redogöra för.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.