Till senaste kommentaren

Elskling vilseleder vid Rörligt avtal

Hej.
Förra året tecknade jag ett avtal med Svealands Elbolag via Elskling.se.
Den enda avtalsinformation som jag fått är från Elskling och det skedde i samband med tecknandet.Jag tecknade ett rörligt avtal.

I jämförelsen finns posterna: Spotpris, Påslag, Volympåslag, Elcertifikatsavgift, Elprisrabatt, Månadsavgift och Månadsrabatt.

Alla posterna som är med i avtalet finns även här förutom att Spotpris har bytt namn till Elpris. När jag kollar upp detta inser jag att posten elpris inte alls är spotpris (alltså priset på elbörsen, som det står i avtalet) utan det är ett bra mycket högre pris, i Juni var det 90% högre.
Jag går då in i avtalet för Svealands elbolag och där står det följande angående rörligt avtal.

"9. Förklaring gällande de rörliga prisavtalen: Tillsvidare Privat och Rörligt avtal innehåller priskomponenter som är rörliga och som varierar över tid. Prisgrupperna motsvarar det faktiska rörliga inköpspriset Svealands Elbolag har för att köpa in elenergi och följer NordPool Spots timspotpris kopplat mot kundens faktiska elanvändning. Utöver det volymviktade timspotpriset från NordPool Spot tillkommer gällande avgifter mot NordPool Spot, Svenska Kraft och Balanskraft. 20170529 är volymavgiften 0,04 EUR / MWh mot NordPool Spot och 0,434 EUR / MWh mot Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnäts balanskraftsavgift är på 0,49 EUR / MWh och Effektreservsavgiften är 4 kr / MWh under vardagar 06-22 i perioden 16 nov – 15 mars. Utöver avgifterna tillkommer gällande garantikravskostnader som NordPool Spot och Svenska Kraftnät ställer ut löpande enligt egna modeller. Utöver detta tillkommer med kund överenskommen marginal till Svealands Elbolag som utgörs av ett synligt påslag i öre / kWh och en fast månadsavgift per aktiv mätpunkt. Svealands Elbolag har fr.o.m. 01.09.2019 ett rörligt påslag på 1,9 öre / kWh samt en fast månadsavgift på 49 kr till alla nya privat-elkunder om inte månadsavgiften är rabatterad."

Det är alltså inte spotpris jag ska betala utan något mycket högre som är elpris.
Trots att det under hela avtalstecknandet och i avtalsinformationen står spotpris.

Jag har talat med Svealands elbolag och de säger att jag skulle ha läst hela avtalet och att de inte kan rå för vad elskling skriver i sin jämförelse. Svealands elbolag anger på sin egen hemsida inte spotpris utan elpris.

Jag ställer mig starkt kritisk till hur Elskling presenterar priserna vid tecknande av avtal. Det skulle självklart inte stått spotpris utan elpris* där elpris skulle förklarats mer ingående. 

Jag ställer mig också starkt kritisk till hur detta är reglerat. Jämförelser är stört omöjligt att göra då detta priset som är den stora posten i elräkningen inte går att jämföra. Självklart kan man inte sia i framtiden, men att exempelvis ställa krav på att elleverantörerna redovisar senaste årets rörliga priser gentemot spotpriset är ett sätt att kunna jämföra. Under juni var spotpriset ca 40 öre, Svealands var 78 öre och vattenfall var 51 öre. Svealand var alltså 50% dyrare än vattenfall.

Det är ju Elskling som har gjort fel och vilselett mig, inte Svealands elbolag som är min avtalspart. Hur gör man om man känner sig lurad? 


Såhär skriver för övrigt Elskling på sin hemsida:

/Björn AxénBjörn Axén

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för dina frågor.

  Elskling.se är en kommersiell prisjämförelsesajt och vi på Energimarknadsinspektionen har inget tillsynsansvar gentemot detta företag eller någon möjlighet att reglera företagets tillvägagångssätt.

  När det gäller marknadsföring och försäljning och de företag som är verksamma på marknaderna för konsumenter, tillsynas dessa av Konsumentverket. Till myndigheten kan du anmäla till exempel vilseledande marknadsföring.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej igen.
  I er jämförelse vför rörligt avtal står det också spotpris. Jag har inte granskat alla avtal, men på exempelvis Telge Energi anger de i avtalet att det är deras volymmätta pris man får betala, där ingår även massa avgifter de har till svenska kraftnät m.m.

  Så även i er oberoende jämförelse är det inte det priset man ser som man får betala.
  Det man får betala är något hitte-på-pris som inte går att jämföra.
  En god idé mot konsumenten kan ju vara att upplysa om detta i jämförelsen.
  Björn Axén
 • Hej Björn,

  När det gäller de rörliga priser så är det alltid förgående månads pris som visas på Elpriskollen.

  Vi hämtar spotpriset från Nordpool, sen får elhandlarna själva lägga till sina olika påslag, för att få fram ett så kallat jämförpris och i det priset ska alla kostnader ingå, även om avtalet har en fast årsavgift eller månadsavgift.

  Hälsningar

  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Tråkigt att ni inte tar till er vad jag skriver.
  Vad elpriset på nordpol var förra månaden är ju irrelevant. Det är ju samma för alla. Jämförelsen ska väl spegla just jämförelse mellan de olika bolagen.

  Nedan är en jämförelse mellan Svealands elbolags s.k. inköpspris och Vattenfalls rörliga pris under juni månad i år (då vattenfall inte redovisar deras elcertifikatsavgift är båda priserna inklusive detta):

  Svealands Elbolag. 84,48 öre/kWh Vattenfall: 45,2 öre/kWh 
  Som ni ser är Svealands redovisade inköpspris nästan dubbelt emot vattenfalls.

  Är det verkligen schysst att inte upplysa konsumenterna som använder er sida för att jämföra att inte noga påpeka att detta pris kan skilja stort från bolag till bolag.

  Så som ni redovisar det får man intrycket att detta är det pris man får betala, även om man självklart förstår att det skiljer månad till månad. Men att det skiljer från bolag till bolag är det INGET som upplyser om.
  JAG tycker att ni borde gå i bräschen och upplysa om detta vid er jämförelse annars är ni inte ett dugg bättre än de kommersiella sidorna som Elksling och Compricer!
  Björn Axén
 • Hej Björn,

  Du har helt rätt i att spotpriset som står med på Elpriskollen är lika för alla företag. Men sedan så rapporterar företagen också in sin fasta årsavgift tillsammans med sina påslag (detta ska inkludera alla övriga avgifter som landar på kunden). Det kan till exempel vara påslag, elcertifikat, avgift till Svk, balanskostnad, volymkostnad osv.

  För att återkoppla till din första fråga: spotpris/elpris.

  Spotpriset är samma för alla elhandlare, som du skriver. Om man sedan inkluderar en volymkostnad (som företagen måste rapportera till oss) så får man elpriset (eller som vissa kallar inköpspris).

  Så även om elpris eller inköpspris är egna poster hos företagen, så blir totalen samma om man lägger ihop delposterna på Elpriskollen.

  Sedan gör vi ständigt kontroller för att se om företagen på något sätt rapporterar fel.

  Med det sagt så skiljer sig priset och besökare på Elpriskollen kan jämföra olika elhandlare med varandra.
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Jag håller med Björn Axén!

  Elskling tar upp spotpriset med en förklaring längre ned där det står att det kan variera från månad till månad
  Detta ger sken av att det är spotpriset Svealands Elbolag utgår ifrån!
  Elskling anger ett totalpris som är felaktigt - dåligt


  Alla elbolag borde givetvis tvingas att lämna riktiga uppgifter till Elskling och inte låtsas följa spotpriset som bla Svealands Elbolag gör


  Har själv fn ett rörligt avtal med Svealands Elbolag och upptäckte nyligen
  dom som mest klämt till med 34,44 öre över spotpriset och varje faktura har varit över spotpriset i varierande grad sedan start


  Ossi
 • Hej,

  Energimarknadsinspektionen har som sagt ingen möjlighet att granska eller reglera uppgifterna på Elskling.se.

  På vår prisjämförelsesajt Elpriskollen används jämförpris enligt Konsumentverkets föreskrift om prisinformation KOVFS 2018:1. Det finns alltså tydliga regler för hur informationen ska ges. Läs mer här.

  Beträffande priset ditt elhandelsföretag debiterar dig så ska det stämma överens med det ni har avtalat om. I ditt avtal ska det stå vilka priskomponenterna är, så som månadsavgift, påslag, elcertifikat och statliga avgifter. Eventuella oklarheter ska elhandelsföretaget kunna redogöra för.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Jag har spotprisbaserat timavtal m Greenely, men nu några veckor in i avtalet - som jag förmodligen tvingas avsluta - är det tydligt att det som i deras app heter "spotpriser med Greenely" är långt mycket högre än på Nordpool. OK, de måste ju tjäna pengar. Dock borde användningen av begreppet "spotpriser" regleras, och tex elskling.se verkar ju inte göra så mycket (och inte elbolagen heller) för att belysa om vad deras sk "spotpriser" egentligen handlar om. Svagt, och verkar vara ämnat att förvilla kunden. /Anders
  Anders
 • Hej Anders,

  Det är som sagt Konsumentverket som är ansvarig myndighet på området för bland annat prisinformation, marknadsföring och avtalsrättsliga frågor. Jag rekommenderar att du kontaktar upplysningstjänsten Hallå konsument för frågor och Konsumenternas Energimarknadsbyrå för vägledning.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Svealands elbolag stängdes av från att erbjuda rörliga priser hos Elskling pga vilseledande spotpriser. Det är rätt väg att gå. Jag fick faktiskt kompensation från Svealands när jag påpekade detta. Kontakta Greenly och begär kompensation.
  Ossi
 • Hej, det är samma lurandet på andra bolag också. Jag har sedan oktober 2021 ett avtal med Borås Energi. Det började med 7,03 kr över spotpriset, i november blev det plötsligt 19,16 och idag är det 24,92. Elbolagen är som enväldiga kungar, de kan göra som de vill, ingen kontroll. De vet att vi som använder elen har inget val egentligen. Jämförelsen på Elskling och liknande är bara kosmetika.
  Siegfried Hessler
 • Tycker ni borde ta det här på allvar! Jag har på sistone pratat med två elbolag, er och andra och får ofta fel svar, även från er. Hur ska en kund få koll när inte ens branschen har koll och information är otydlig? 

  Jag vill se information om spotpriset för t ex augusti och vad elbolagets elpris är för att kunna jämföra. Det kan skilja från bolag till bolag.

  En bättre väg att gå borde vara att ett elbolag måste låsa sitt påslag från spotpris till elpris minst sex månader. För hur ska man som konsument kunna jämföra om man från en månad till en annan kan få ett sämre pris jämfört med hos en konkurrent?

  Ytterligare en sak som försvårar för konsumenter är att mitt elnätsbolag alltid kör vintertid, men så klart inte ens skriver ut det. Nordpool och elbolagen redovisar i cest +1. Det är ett misslyckande att varje elkonsument måste lägga så mycket tid för att få koll!
  Nisse
 • Hej,

  För att förenkla jämförandet av olika elavtal- och priser är företagen skyldiga att bland annat redovisa priset i ett jämförpris för årsförbrukningen 2 000, 5 000 och 20 000 kWh/år. Genom att jämföra jämförpriset så ser man vad man kommer betala per förbrukad kilowattimme, inklusive den fasta avgiften. Det är även så Ei har valt att visa priserna på Elpriskollen.

  Elhandlarna agerar på en konkurrensutsatt marknad och det finns flertal olika avtalstyper att välja på. När man väljer ett rörligt avtal så accepterar man att priset kan förändras från månad till månad. Vilka avgifter det är som kan variera ska framgå av avtalsvillkoren innan man tecknar avtalet.

  På Elpriskollen har vi valt att visa spotpriset tillsammans med ett fast påslag. Det fasta påslaget ska vara ett påslag som inte ändras från månad till månad. Utöver det så visas något som kallas rörlig kostnad. Det är denna rörliga kostnad som varierar från månad till månad. Som besökare kan man se ett jämförpris eller mer detaljerad prisinformation om så önskas.

  Hur Elskling eller elhandlare agerar och marknadsför sina elavtal kan Ei inte göra någonting åt utan då vill jag hänvisa till Konsumentverket, som min kollega Sanna tidigare gjort.
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Men William.

  Det där sättet som ni redovisar kostnaderna på stämmer ju inte heller överens med verkligheten.
  Vad jag vet så finns det inte en enda elleverantör som har spotpris, dvs Nordpools spotpris, som en av komponenterna i elfakturan.
  Istället har de något de kallar för volymvägt elpris eller inköpspris. Det är detta som föregående talare reagerar över. Detta volymvägda elpris innehåller inga av de fastpriskomponenter som ni talar om.

  Saxat från Vattenfalls hemsida:
  "Om din el mäts månadsvis, vilket är vanligast, utgörs vårt inköpspris av den nordiska elbörsens elpris timme för timme sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde, balanskostnad samt kostnader till den nordiska elbörsen och Svenska Kraftnät."

  Sammanvägt med månadens elanvändningsprofil. Det är detta som kan göra att priset varierar. Det är också detta som gör att elpriset (utöver det uppenbara att spotpriset skiljer) kan skilja mycket månad till månad inom samma bolag.
  Jag upplever det som att mindre nogräknade bolag lägger på lite som de vill i denna uträkning. En uträkning som inte går att kontrollera eller veta i förväg.

  Prisexempel från Vattenfall SE3:
  I priserna ingår inköpspris, fast påslag 6öre, elcertifikatsavgift exkl. Moms.

  Juni: 139,76
  Juli: 100,89
  Aug: 239,60

  Drar vi av de fasta avgifterna skulle vi med ert resonemang komma fram till Nordpools spotpris.

  Juni: 139,76 - 6 - 1,6 = 132,16 öre (Nordpool 126,3 öre)
  Juli: 100,89 - 6 - 1,6 = 93,29 öre (Nordpool 86,60 öre)
  Augusti: 239,6 - 6 - 1,6 = 232 öre (Nordpool 223 öre)

  Som ni ser så stämmer inte ert resonemang.. i fallet ovan så är det inte så mycket som skiljer. Vattenfall är i alla fall transparenta nog och redovisar sina priser månad för månad. Då kan man ju som konsument enkelt jämföra.
  Detta borde införas för alla elhandelsbolag. Då kan konsumenten gå in och enkelt jämföra månad för månad och välja det som de anser bäst.
  Det här med jämförpriser blir bara förvirrande. Här får man ju faktiska siffror att jämföra med!!  Björn
 • Hej Björn,

  Jag ser nu att jag var lite otydlig i mitt svar till Nisse. Du har rätt att väldigt få (om ens någon) utgår från medelspotpriset när priset sätts. Istället är det ett volymvägt spotpris/inköpspris som är relevant, det har du helt rätt i. Det jag inte informerade om i mitt förra svar var att mellanskillnaden mellan spotpris och elhandlarens inköpspris ska redovisas under rörliga kostnader, eftersom denna avgift kommer att variera från månad till månad. Så här ser det alltså ut på Elpriskollen.

  Spotpris
  Ei lägger in föregående månads medelspotpris för det specifika elområdet.

  Fast påslag
  Elhandlaren anger sitt påslag. Detta är ett påslag per förbrukad kilowattimme som kommer vara aktuell varje månad och kommer inte variera.

  Rörliga kostnader
  Elhandlaren anger övrigt påslag som kan variera från månad till månad. Här inkluderar elhandlaren mellanskillnaden mellan spotpriset och sitt inköpspris. Det är olika från elhandlare till elhandlare.

  Dessa tre poster = elhandlarens totala elpris per kilowattimme föregående månad.

  Bra exempel med Vattenfalls avtal! De har ett totalt elpris per kilowattimme på 239,60 öre för augusti. Det är exakt det som Vattenfall rapporterat/redovisar på Elpriskollen. Det vill säga att spotpris + fast påslag + rörliga kostnader = 239,60 öre per kilowattimme.

  Tack att du hörde av dig så det blev rätt information här i tråden.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Man blir bara trött när man läser ovanstående. EI sköter inte uppdrag om detta är att se till att konsumenterna får relevant och korrekt information och inte löper risk att luras. Faktum är att de flesta luras hela tiden, men alla förstår inte det.

  Exempelvis Tibber, som är en raket på marknaden, påstår att de inte gör något påslag som de tjänar pengar på, utan det som tillkommer för deras kunder är de kostnader man har för elhanteringen (redan der är diffust). När jag ställer frågan hur många öre som tillkommer utöver spotpriset (= Nord Pools pris) för deras timmätta kunder, får jag svaret 10,96 öre/kWh. Min elhandlare, säger inte vilken, lägger till 6 öre som "påslag" (= det som tidigare ofta kallades avans) och för december 2,9 öre för ursprungsgarantier (som jag inte riktigt vet vad det är) och 0,6 för certifikat. Dessutom får många betala en fast avgift, som hos Tibber är 39 kr/mån inklusive diverse apptjänster. Jag har förhandlat bort fast avgift och har 6 öre i rabatt, så mitt tillägg var för december 3,5 öre mot Tibbers 10,96. Begrunda detta!

  Min elhandlare lägger alltså på två poster medan exempelvis Telge energi redovisar följande tilläggsposter för timmätta kunder:
  - Elcertifikat & ursprungsgarantier
  - Balanskraftsavgift till Svenska Kraftnät
  - Förbrukningsavgift till Svenska Kraftnät,
  - Effektreservavgifter till Svenska Kraftnät
  - Merkostnad för obalanskraft till Svenska Kraftnät
  - Handelsavgifter till Nordpool Spot

  Jag betalar alltså bara första postens två delar och kan knappast tro att min elhandlare efterskänker det övriga. Summa summarum, det vimlar av oklarheter i denna bransch och ansvarig myndighet mumlar och politikerna tjafsar om annat. Vedervärdigt!
  Torkel Borelius
 • Hej Torkel,

  Jag är lite osäker på om jag förstår vad du menar, till hundra procent. Återkom om jag missuppfattar något.

  "Exempelvis Tibber, som är en raket på marknaden, påstår att de inte gör något påslag som de tjänar pengar på..."

  Om jag kollar Tibbers avtal på Elpriskollen de senaste månaderna så kan jag se att de, utöver påslag, även har rapporterat in andra avgifter. Dessa avgifter ligger mellan 3 och 9 öre per kilowattimme (exklusive moms). Det skiljer så från månad till månad. Även i deras avtalsvillkor tar upp att de tillkommer avgift för:
  • elcertifikat
  • ursprungsmärkning
  • avgifter till Svenska Kraftnät
  • eSett
  • handelskostnader och kreditkostnad
  Om du anser att deras marknadsföring är vilseledande vill jag hänvisa till Konsumentverket som har tillsynsansvar för marknadsföring.

  Nu skriver du inte vilken elhandlare du har och jag uppfattar det som att du anser att de rapporterar in felaktiga avgifter. Det är svårt för mig att kontrollera deras avtal då jag inte vet vilken elhandlare som du hänvisar till.

  Ei utöver kontroller på Elpriskollen för att kvalitetssäkra de inrapportera elavtal. Om du stöter på några felaktigheter tar vi gärna emot dessa.

  Men jag är osäker på hur du anser att Tibber rapporterar in felaktiga uppgifter. Återkom gärna om du vill förtydliga något eller om jag missuppfattat något.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.