En blankett

installationsdokumentet "Kontaktuppgifter för ägaren av kraftproduktionsanläggningen och för installatören, samt deras underskrifter"
Jag hittar inte den! (Är angiven i en FAQ)
Vv skicka den till mig.
Jerry Norendahl

Kommentarer

 • Hej Jerry

  Tack för ditt meddelande.

  Kan du förtydliga vilken blankett/ dokument du eftersöker?

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej, här kommer ett förtydligande:

  Jag är på väg att beställa solceller från ett solcellsföretag (som i sin tur anlitar ett elföretag för elanslutningen) till vårat hus och har fått en blankett att skriva under. Denna blankett skall tydligen sedan skickas till elnätsföretaget tillsammans med föranmälan.

  Blanketten innehåller nedanstående text som ju helt övergår mina insikter, som privatperson och villaägare, om vad som gäller. Kravet blir ju att man ska skriva på "i blindo".

  ”Föranmälan gäller produktionsanläggning Typ A som ska uppfylla alla krav enligt EU-förordningen 2016/631 ”Om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer”, samt den kompletterande svenska föreskriften EIFS 2018:2 ”Om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer”. Det är Anläggningens innehavares ansvar att tillse att produktionsanläggningen uppfyller dessa krav. En produktionsanläggning av typen Typ A syftar på en anläggning med maximal kontinuerlig effekt i spannet 0,8 kW upp till 1500 kW. Elnätsföretaget har rätt att kräva att innehavaren av en produktionsanläggning Typ A genomför överensstämmelseprov och simuleringar, dels återkommande sådana enligt en plan eller efter ett generellt schema eller efter varje fel, förändring eller utbyte av någon utrustning som kan påverka produktionsanläggningens överensstämmelse med kraven i ovan nämnda förordning. Anläggningsinnehavaren har rätt att åberopa utrustningscertifikat som utfärdats av behörigt certifieringsorgan för att visa överensstämmelse med kraven enligt nedan.”

  Så det verkar som att jag som beställare av solcellerna och som ägare av anläggningen i min fastighet måste underteckna en sådan här handling för att solcellsföretaget skall kunna installera solcellsanläggningen? Det verkar helt enkelt orimligt.

  Jag har frågat elnätsföretaget om det är ett krav från dem att jag ska skriva på denna blankett men har hittills bara fått en hänvisning till deras hemsida där det står att "vissa blanketter kräver min underskrift".

  Jag har även frågat solcellsföretaget om denna blankett med krav på underskrift och dom hänvisade till att det Energimyndigheten som krävde detta men de hänvisade till er på Ei och bifogade en länk till denna fråga:  I detta FAQ-svar skriver ni om detta dokument : installationsdokumentet "Kontaktuppgifter för ägaren av kraftproduktionsanläggningen och för installatören, samt deras underskrifter". Ni i sin tur hänvisar till artikel 30.2 h i RfG. Ytterligare ett dokument längre bort i krav-kedjan.

  Kan Ni ge mig någon rådgivning angående detta? Är det praxis att man måste skriva på ett dokument man inte förstår något av och också måste ta på sig ett ansvar för något som man inte har någon möjlighet att förstå sig på?

  Så det var därför jag frågade efter detta dokument som visar kravets ursprung.

  Går det inte att bringa klarhet i vad som gäller så känns det som man måste avbryta beställningsproceduren och avstå från investeringen i solceller.

  Tacksam för snabbt svar.

  Mvh Jerry Norendahl

  Anm. Blanketten i fråga är bifogad
  Jerry Norendahl
 • Hej igen Jerry

  Tack för ditt förtydligande.

  Som jag tolkar blanketten är det elinstallatören som ska intyga att uppgifterna som fylls i är korrekta och du som är innehavare av anläggningen ska också skriva under. Blanketten ska skickas in med föranmälan.

  Jag skulle rekommendera dig att vända dig till din solcellsleverantör, de ska kunna svara på vilka blanketter som ska fyllas i och varför.

  Du kan också vända dig till branschorganisationen Svensk Solenergi - Vi påverkar och tar debatten.

  I denna länken kan du läsa mer om växelriktare och det finns information till dig som ska installera en solcellsanläggning.

  Rikta Rätt – växelriktare för solceller och energilager - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.