Till senaste kommentaren

E.ON dålig redovisning för elhandel

Har upptäckt att E.ON inte redovisar elpriset för elhandel på ett godtagbart sätt. På min senaste faktura var deras debitering för elhandel ca. 19% större än vad Nord Pool spotpriset medel för månaden var. Det finns ingen redovisning på fakturan som visar vad som läggs på medel spotpriset som sen blir mitt slutliga debiterade elhandelspris. Vad säger ni om att elbolag ska redovisa elhandel pris + påslag + elcertifikatpris = kundens slutpris? Är det något som Ei driver för att förenkla kundens syn på konkurrerande elhandel?
Jag ser fram emot ert svar!
Leif Holm
Iglamossavägen 13
27294 Simrishamn
Leif.t.holm@gmail.com 

Leif Holm

Kommentarer

 • Hej Leif

  Tack för ditt meddelande.

  Kunder betalar inte bara för det pris som gäller på Nord Pool, varje elhandlare debiterar även andra kostnader för förbrukningen. Detta kan vara:
  • elhandelsföretagets påslag (regleras i elavtalet)
  • miljöpåslag, om du har valt ett elavtal med förnybar energi
  • elhandelsföretagets kostnad för elcertifikat
  • ev administrativa kostnader för hantering av elcertifikat (regleras i elavtalet)
  • kostnader för volymvägning
  • avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt balanskostnader

  Utöver elpriset tillkommer moms, årsavgift och eventuella tilläggstjänster, dessa redovisas ofta separat från det som inkluderas i elpriset i elräkningen.

  Enligt ellagen ska en elleverantörs faktura till en elanvändare vara tydlig. Fakturan ska innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som fakturan grundas på. Om du har ett timavtal får information om mätningen göras tillgänglig via elleverantörens webbplats. Fakturan ska då innehålla uppgift om var du kan hitta informationen.
  Energimarknadsinspektionen arbetar med att ta fram en ny föreskrift om fakturainformation och elleverantörers information på deras webbplatser. Syftet är att fakturorna ska blir ännu tydligare för kunder och att förbättra kundinformationen på företagens webbplatser. Läs mer om föreskriftsarbetet här, På remiss: föreskrifter om information som elhandelsföretag ska ge till sina kunder - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Jag skulle också rekommendera dig att läsa följande artikel,
  Varför skiljer sig kundens pris från priset på elbörsen? - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

  Med vänliga hälsningar  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.