Eons överföringsavgift

Om jag förbrukar mindre än 8000 kWh/år, kan Eon då ändra mitt abonnemang till "Upp till 8000 kWh" istället för det tidigare "Över 8000 kWh".
Per

Kommentarer

 • Hej Per

  Tack för ditt meddelande.

  Du kan själv kontakta ett auktoriserat elföretag/ elektriker för att säkra ned ifrån den befintliga säkringen du har idag, till exempel 20A till 16A, jag ser på E.ONs hemsida att de har ett alternativ om du har en 16A säkring och förbrukar upp till 8000 KWh/ år beroende på var du bor i Sverige.

  Kostnaden för att säkra ner står du som kund själv för.

  Nätföretagen fastställer sina elnätsavgifter själva och har frihet att strukturera sina avgifter på lite olika sätt. En avgift kan bestå av både en fast och en rörlig del som kan vara olika stora hos olika företag. De rörliga och fasta delarna i nätavgiften brukar dock någorlunda spegla de fasta respektive rörliga kostnader som nätföretaget har för sitt nät.

  Enligt lagen ska alla elnätsavgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

  Skäligheten kontrollerar vi genom att sätta ett tak (en intäktsram) för hur mycket varje företag får ta ut av sina kunder under en fyraårsperiod. Ett företag får ta ut avgifter som täcker drift och underhåll samt en begränsad avkastning. Om ett företag tar ut mer får det kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras ram för nästa period med motsvarande belopp, dels får de betala en straffavgift. Vi detaljreglerar således inte nivån på de fasta respektive rörliga avgifterna, utan vi sätter ett tak för det totala beloppet. Lagen tillåter att elnätsföretag går med vinst, men det finns en gräns för hur höga vinsterna får vara.

  Lagens krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Företaget får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan. Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.