Fasadskåp för elmätare

Hej! Nu pågår mätarbyte i landet. Det nya mätaren som nätbolagen vill sätta upp är 50 % större än tidigare. Min fasadskåp är redan full och får inte plats med den nya mätaren. Då detta projekt är inte initierad av mig som kund. Vem står för kostnaden ?
Känns konstigt att någon skall påtvinga en kostnader att bygga om anläggningen...
Mirza

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt meddelande.

  Beslutet om byte till nya elmätare fattades av regeringen år 2018. Funktionskraven finns reglerade i förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Av förordningen följer vissa krav på elmätare som elnätsföretagen måste uppfylla till senast 1 januari 2025 och det här innebär att flera elnätsföretag behöver byta ut sina elmätare.
  Du kan läsa mer om funktionskraven på vår webbplats: Funktionskrav elmätare - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Enligt de allmänna avtalsvillkoren för NÄT 2012 K, punkt 3.9, äger och ansvarar elnätsföretaget inte för att bekosta, installera eller underhålla för mätanordningen erforderlig utrustning, såsom mätartavla, mätarskåp och mätarledningar. Det är du som fastighetsägare som äger och ansvar för dessa.

  Det är dock elnätsföretaget som äger och ansvar för själva elmätaren, se punkt 3.4 i de allmänna avtalsvillkoren: Elnätsföretaget har rätt att inom anslutningsfastigheten installera och bibehålla mätare jämte annan för kontroll av förbrukningen erforderlig utrustning, här kallad mätanordningen. Plats för denna väljes av elnätsföretaget efter samråd med konsumenten och ska upplåtas utan kostnad för elnätsföretaget. Mätanordningen är elnätsföretagets egendom eller upplåten till dennes förfogande och får hanteras endast av elnätsföretaget eller någon som detta anlitat.

  Du kan läsa avtalsvillkoren i sin helhet hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Det är Konsumentverket som har tillsynsansvar över de frågor som regleras i avtalsvillkoren.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.