Felaktig elmätning

Min elmätare var kopplad till en annan lägenhet.
Finns det regelverk för hur jag ska kompenseras?

Hur kompenseras jag därefter hos elleverantören?

Hur beräknas kompensationen, baserat på mitt timpris eller schablon?
Magnus

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt meddelande.

  Om det finns ett konstaterat fel i mätningen av din förbrukning ska elnätsföretaget korrigera det här utan dröjsmål. Både elnäts- och elhandelsföretaget ska justera dina fakturor automatiskt och eventuellt överbetalt belopp återbetalas eller läggs som en kredit på kommande fakturering.

  I de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K och NÄT 2012 K, framtagna av Konsumentverket och branschorganisationen, står det så här:
  Vid avstämning av fakturering som har grundats på uppskattade mätvärden (preliminär fakturering) ska avstämningen efter insamling av mätvärden (slutlig fakturering) ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats för den tid avstämningen omfattar. Om inte särskilda skäl för annan beräkningsgrund föreligger ska uppskattningen därvid utföras som om konsumentens förbrukning följt kundkategorins normala förbrukningsmönster.
  Om det finns anledning att anta att konsumenten i god tro betalat faktura som med fog kan uppfattas som slutlig för viss tidsperiod föreligger inte ytterligare betalningsskyldighet för sådan period.


  Det är sannolikt att samma tolkning gäller då faktureringen visar sig ha baserats på felaktiga mätvärden, i ditt fall grannens.

  Dessa förhållanden regleras dock inte i ellagen och vi kan därför inte hjälpa dig vidare i ärendet. Jag rekommenderar att du vänder dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå för vägledning och till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för tvistlösning om du inte kommer överens med företaget/företagen. 

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.