Flaskhalsavgifter

Jag bor i elhandelsområde 3. Om jag tecknar avtal med en elproducent i samma elhandelsområde borde väl inte elens pris påverkas (belastas) av flaskhalsavgifter mellan elhandelsområdena orsakad av kapacitetsbrist i överföringen.
Svante Flodén

Kommentarer

 • Hej Svante

  Tack för ditt meddelande.

  Jag förstår din tanke, men i elhandelsområde 3 där du bor är det underskott på el.
  År 2006 anmäldes Svenska kraftnät till EU-kommissionen av Dansk Energi. Det är Svenska kraftnät som driver det svenska transmissionsnätet. I sin anmälan protesterade Dansk Energi mot att Svenska kraftnät periodvis begränsat exporten av el till Danmark. Begränsningarna hade Svenska kraftnät bland annat gjort under kalla vinterdagar då det svenska transmissionsnätet inte räckte till för att transportera el från norra till södra Sverige och vidare till de europeiska länder som är anslutna till södra Sverige. Att begränsa exporten var ett sätt att undvika elbrist i landets södra delar.
  EU-kommissionen krävde under våren 2010 att Svenska kraftnät måste hantera överföringsbegränsningar i det svenska transmissionsnätet på ett annat sätt för att inte diskriminera användare i andra delar av Europa. Det resulterade i att Svenska kraftnät den 1 november 2011 delade in Sverige i fyra elområden. För elkunder kan det innebära att man tidvis får betala ett högre pris om man bor i södra Sverige jämfört med om man bor i norra Sverige, men det kan också uppstå situationer då priserna i södra Sverige blir lägre än i de norra delarna.

  Orsaken till prisskillnaderna är att det normalt sett finns mer och billigare el att tillgå i norra Sverige än i södra Sverige. Hur mycket och hur ofta priserna kommer att skilja mellan norr och söder är svårt att förutsäga. Kraftsystemet är under ständig förändring. Det innebär att förutsättningarna för indelningen i elområden förändras. Nu görs en gemensam översyn av indelningen av elområden i Europa. Svenska kraftnät ansvarar som systemansvarig för det svenska överföringssystemet för el, för att delta i arbetet för Sveriges del. Arbetet styrs av EU:s gemensamma regelverk och genomförs på flera olika nivåer; svensk, nordisk och europeisk. En översyn betyder inte automatiskt att nuvarande elområdesindelning kommer att förändras.
  Svenska kraftnät arbetar för en korrekt och transparent elområdesindelning som ger goda förutsättningar för det nordiska kraftsystemet.

  Det innebär bland annat:

  en korrekt prissättning för aktörerna i kraftsystemet, oavsett var i nätet de finns.
  förutsättningar för effektiv hantering av strukturella överföringsbegränsningar i överföringssystemet.

  förutsättningar för säker och kostnadseffektiv drift och utveckling av kraftsystemet.
  Merparten av Svenska kraftnäts arbete med nu pågående översyn sker på nordisk nivå, där befintliga och alternativa indelningar kommer att utvärderas utifrån korrekthet och förutsättningar att bidra till en säker och kostnadseffektiv drift samt en samhällsekonomiskt optimal utveckling av kraftsystemet.

  Enligt nuvarande tidsplan kommer ett gemensamt förslag att antingen bibehålla eller ändra nuvarande elområdesindelning i Europa lämnas till medlemsländerna för beslut under Q3 2023. Kommer de inte överens hänvisas beslutet till EU kommissionen.
  Efter den initiala översynen kommer Svenska kraftnät att utvärdera och bedöma behov av ytterligare översyner regelbundet.

  Här kan du läsa mer om elområdesöversyn Elområdesöversyn | Svenska kraftnät (svk.se)

  Med vänliga hälsningar 

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.