Till senaste kommentaren

Förmedling av uppgifter till elhandlare från nätägare

Hej!
I slutet av Juni 2022, färdigställde vi vår installation av solceller. Nätägaren Vattenfall Eldistribution godkände anläggningen och elhandlaren Fortum ställde om till producent/konsument avtal. Nu har det snart gått 4 månader och ännu har vi inte fått någon faktura från elhandlaren Fortum, då dem hävdar att de saknar produktion/konsumtions siffror från Vattenfall eldistribution. Vi har vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med nätägaren för att be dem rätta till detta men inget händer. Känns olustigt att inte kunna påverka detta som konsument och inte heller veta när det kan komma en stor faktura från Fortum. Finns det något jag kan göra som konsument för att påverka detta?
Mvh
Peter
Peter Stablum

Kommentarer

 • Hej Peter,

  Rent allmänt gäller att företaget ska läsa av din elmätare en gång i månaden och att mätvärden ska skickas till din elhandlare som ska ta betalt efter din faktiska förbrukning.

  Ibland blir det fel på elmätare eller på överföringen av mätvärden. Då finns det regler för hur detta ska hanteras av elnätsföretaget och elhandlaren.

  I de allmänna avtalsvillkorens kapitel 4 anges vad som gäller. Där står bland annat:

  "...4.7 Fakturering ska grundas på insamlade mätvärden. Om synnerliga skäl föreligger får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el. Den uppskattade mängden överförd el ska då fastställas med ledning av konsumentens tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter som t.ex. av konsumenten uppgivna förändringar som kan antas påverka mängden överförd el ...

  ... Har preliminär fakturering pågått längre än åtta månader räknat från senaste faktura som grundats på insamlade värden ska avstämningsfakturan reduceras med 15 procent av skillnaden mellan vad som slutligt respektive preliminärt fakturerats. Vidare har konsumenten rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan avseende avstämt belopp där antalet delbetalningar står i relation till den tid förseelsen varat ...

  ... 4.10 Har den uppskattade överföringen i något av ovanstående fall baserats på oriktiga antaganden, ska reglering av det felaktigt fakturerade beloppet ske utan dröjsmål efter det att felet konstaterats. Avser regleringen mindre belopp sett i relation till årskostnaden ska den normalt ske vid påföljande faktureringstillfälle, såvida inte konsumenten begär att få det utbetalt särskilt ..."

  Hälsningar

  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Tack för svar. Vad betyder preliminär fakturering? Som det är nu så har vi inte fått någon faktura alls. Men finns det något mer jag kan göra som konsument i detta ärende eller är det bara att vänta?
  Tack på förhand!
  Mvh
  Peter
  Peter
 • Hej Peter,

  Med preliminär fakturering menas att man har fakturerat efter uppskattade mätvärden och inte de faktiska mätvärdena. Vattenfall har en egen kundombudsman som man kan vända sig till om man anser att företaget har agerat felaktigt.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.