Till senaste kommentaren

Anslutning till elnätet - hur lång tid får det ta?

Finns det ingen begränsning för hur lång tid handläggningen av en ny anslutning får ta? Vattenfall utnyttjar ju sitt monopol och har nu (och de senaste >10 åren?) minst 7 månaders handläggningstid i tätbebyggt område i Sthlms-området. Orimligt, de borde tvingas att sälja av en del av sitt nät/koncessioner om de inte klarar att leverera inom rimlig tid. Samtidigt har Telge nät och Boo energi i närområdet en handläggningstid på ett par veckor.
AB

Kommentarer

 • Hej AB,
  Det finns egentligen ingen uttalad längsta tid för en ny anslutning utan det som står i ellagen är att tiden för att ansluta en ny kund ska vara skälig. Det är alltså beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. I ett fall kan en skälig tid vara två månader medan det i ett annat kan vara betydligt längre. De olika nätföretagen har också helt olika förutsättningar för att bedriva verksamheten.

  Vänliga hälsningar
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Det rimmar inte att lagen säger anslutningsplikt och ei säger att det i praktiken inte finns någon gröns för hur lång tid det kan ta.. jag är nu inne på andra året i min väntan på offert och anslutning
  erik
 • Hej Erik,

  Jag ber om ursäkt att du har fått vänta på ett svar.

  Precis som min kollega Jerker har svarat här ovan så ska anslutningstiden vara skälig. Det som framgår av ellagen 3 kap. 7 a § är att:

  "En nätkoncessionshavare som är skyldig att ansluta en anläggning enligt 6 eller 7 § ska genomföra anslutningen inom skälig tid.

  Anslutningsskyldigheten ska fullgöras inom två år från det att nätkoncessionshavaren har tagit emot en begäran om anslutning, om inte en längre tid är nödvändig med hänsyn till anslutningens omfattning och tekniska utformning eller det annars finns särskilda skäl. Lag (2014:270)."

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • 2017 var första gången jag kontaktade vattenfall och förvarnade om anslutning av ny byggnad och önskan om markkabel. anslutning är inte påbörjad ännu. Hur många år till är skäligt att jag får vänta? finns det någon myndighet som bryr sig? knappast..
  erik
 • Hej,

  Som vi har svarat här ovan ska anslutningsskyldigheten fullgöras inom två år från begäran om anslutning. Det innebär dock inte att två år alltid är att betrakta som skälig tid. Genom en anmälan till oss kan du begära prövning av anslutningstiden. Skicka anmälan per e-post till registrator@ei.se med rubriken Anmälan anslutningstid. Jag rekommenderar att du meddelar Vattenfall att du har varit i kontakt med oss och har gjort en anmälan. Jag vill betona att Ei inte har möjlighet att pröva ditt specifika ärende. Om vi får indikationer på att Vattenfall inte följer ellagens bestämmelser kan vi bedriva tillsyn mot företaget men tillsynen blir i så fall inte ärendespecifik och påskyndar därför inte din anslutning.

  Om Vattenfall i ditt avtal har utlovat att anslutningen ska vara klar senast ett visst datum kan du driva ärendet civilrättsligt. Detta gäller även för eventuella skadeståndskrav.

   Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Följdfråga. Om man som kund ber elnätsägaren om uppsäkring, finns det några regler kring hur lång tid detta får ta? Vår samfällighetsförening vill installera laddboxar och har i och med detta bett nätägaren Vattenfall om uppsäkring för att få reda på de tekniska och ekonomiska förutsättningarna. Det var fyra månader sedan och nätägaren vill inte säga hur lång tid det kan tänkas ta innan vi får svar.
  Isak
 • Hej Isak,

  Enligt 3 kap. 7 § ellagen är den som har nätkoncession för område skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning inom området till ledningsnätet. Anslutningen ska genomföras inom skälig tid vilket enlig ellagen är två år, om det inte finns särskilda skäl till mer tidsåtgång.

  Det här innebär inte att upp till två år alltid är en skälig tid, man kan bedöma att en betydligt kortare tid är motiverad.

  Du kan anmäla att elnätsföretaget tar oskäligt lång tid på sig för uppsäkring av abonnemanget. Vi gör sedan en bedömning av om vi kan öppna tillsyn mot det aktuella elnätsföretaget. Läs mer om vår tillsyn här.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Föreslår att ellagen ändras så att det får ta högst tre månader att ansluta el.  Två år är ju fullständigt otidsenligt i de fall elnätsbolaget bara skall gräva ner något tiotal meter slang och kabel mellan anslutningspunkt och ett fa

  Henställer om ändring i lagen för att underlätta för byggföretagen.
  Kenneth Nordell
 • Hej Kenneth,

  Anslutningstiden ska som sagt vara skälig. Tidsangivelsen i ellagen är inte exakt utan varje anslutningsärende bör bedömas utifrån de aktuella förutsättningarna.

  Med vänlig hälsning, 

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Jag har kämpat med vattenfall i flera år för att få ett avtal om ombyggnad och anslutning. Flera år efter att avtalet är ingånget så är det fortfarande inte klart…kanske dags att skapa en myndighet som levererar mer än floskler om att tiden ska vara skälig?

  erik
 • Hej Erik,

  Om du anser att tiden för anslutning av din anläggning är oskäligt lång kan du begära prövning hos oss. På vår webbplats finns information om hur du går tillväga: Prövning av villkor för anslutning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Jag har redan provat att använda elinspektionens prövningsmöjlighet. Utan resultat då myndigheten uppenbarligen inte får eller vågar skapa praxis eller gräns för vad ”skälig” betyder.
  erik

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.