Till senaste kommentaren

Anslutning till elnätet - hur lång tid får det ta?

Finns det ingen begränsning för hur lång tid handläggningen av en ny anslutning får ta? Vattenfall utnyttjar ju sitt monopol och har nu (och de senaste >10 åren?) minst 7 månaders handläggningstid i tätbebyggt område i Sthlms-området. Orimligt, de borde tvingas att sälja av en del av sitt nät/koncessioner om de inte klarar att leverera inom rimlig tid. Samtidigt har Telge nät och Boo energi i närområdet en handläggningstid på ett par veckor.

Kommentarer

  • Hej AB,
    Det finns egentligen ingen uttalad längsta tid för en ny anslutning utan det som står i ellagen är att tiden för att ansluta en ny kund ska vara skälig. Det är alltså beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. I ett fall kan en skälig tid vara två månader medan det i ett annat kan vara betydligt längre. De olika nätföretagen har också helt olika förutsättningar för att bedriva verksamheten.

    Vänliga hälsningar
    Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.