Till senaste kommentaren

Har elnätsföretaget rätt att neka min solcellsanläggning?

Hej!
Jag har beställt 44st solpaneler som ska leverera ca 13600 kwh/år
Nu ringde Sandvikens Energi och meddelade att dom kan inte ta emot mer än 6 kwh/år pga gamla luftledningar och när jag frågade om när dom ska åtgärda problemet så blev det en axelryckning som svar.
Så min fråga är:
kan man begära kompensation för det?
Och hur kan man trycka på för att få kabeln nergrävd?
Mvh Hans Berglund
Hans Berglund Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Hans,

  Elnätsföretaget är skyldig att ansluta din mikroproduktionsanläggning, de är även skyldiga att överföra inmatad el för annans räkning.

  Du ska inte betala någon nättariff för den el du matar in på elnätet under förutsättning att inmatningsabonnemanget är på maximalt 63A och maximal effekt om 43,5 kW. Detta gäller om du är nettoförbrukare per kalenderår.
  Du kan ha rätt till ersättning för nätnytta från ditt elnätsföretag eftersom du som mikroproducent bland annat bidrar till minskade nätförluster för elnätsföretaget. Denna ersättning varierar och sätts av elnätsföretaget.

  Fortsätter elnätsföretaget att "neka" dig att föra över överskottet av den producerade elen till deras elnät, så kan du anmäla det till oss och vi kan då öppna tillsyn mot elnätsföretaget. Dock kan vi inte pröva din fråga om att få kompensation, det är en civilrättslig fråga.

  Här kan du läsa om ett liknande fall, skillnaden är att elnätsföretaget ville ta ut en kostnad för att ansluta mikroproduktionsanläggningen, vilket inte är tillåtet.

  Hoppas att mitt svar har vart till nytta!
  Madeleine Hermansson
 • Hej
  Länken till liknande fallet fungerar inte. Vill gärna ta del av det.
  Mvh Anders
  Anders Åsberg
 • Hej Anders,

  Tack för att du uppmärksammade oss på att länken inte fungerade, jag ska se till att det blir åtgärdat!

  Detta var nyhetstexten som Ei publicerade tillsammans med beslutet.

  Ei har beslutat om anslutning av mikroproduktion Det är tillåtet för en kund att till en befintlig anläggning koppla in en mikroproduktionsanläggning till elnätet utan extra kostnad. Det skriver Energimarknadsinspektionen (Ei) i ett beslut som fattades i början av mars. Bakgrunden till beslutet är att en privatperson begärt att Ei ska pröva ett elnätsföretags skyldighet att kostnadsfritt ansluta en solcellsanläggning om 25 kilowatt till elnätet. Eftersom det befintliga nätet inte är dimensionerat för detta, menar elnätsföretaget att privatpersonen ska betala kostnaderna för förstärkning av nätet, i detta fall cirka 100 000 kronor. Ei har prövat frågan enligt ellagen och kommit fram till att elnätsföretaget inte har rätt att ta ut någon ytterligare avgift för att ansluta solcellsanläggningen och att privatpersonen därmed inte behöver betala för förstärkningar av elnätet. Ei:s beslut grundar sig på att den befintliga anläggningen redan är ansluten och att inkoppling av solcellsanläggning därmed inte ska ses som en nyanslutning. Ei har även gjort bedömningen att mikroproduktionsanläggningar bör betraktas som användaranläggningar eftersom kundens förbrukning är större än produktionen. Elnätsföretaget har möjlighet att överklaga beslutet till nästa instans, det vill säga till förvaltningsrätten.

  Här kan du läsa beslutet i sin helhet.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson
 • Hej Madeleine!

  Kan elnätsföretaget neka mig anslutning av solcellsanläggning på 1 fas 3kW samt även 1 fas 3 kW vindkraft alltså 2 anläggningar på vardera 3 kW på mitt befintliga abonnemang. Man menar på att det förstör för mycket i elnätet och skulle medföra stora förstärkningkostnader. Gäller anslutningsplikten endast 3 fas anslutningar ? Eller kan elnätsföretaget välja själv om dem vill ha 1 fasproduktionsanslutningar?

  Tony Rex
 • Hej Tony,

  Tack för dina inlägg, jag svarar dig i denna tråd, hoppas att det är OK!

  Elnätsföretaget har inte rätt att neka själva anslutningen av solcellerna, däremot har de rätt att kräva att kundens anläggning följer vissa standarder för att inte deras nät ska ta skada. Detta regleras i de allmänna avtalsvillkoren (Nät 2012 K).

  I mitt inlägg här ovanför hänvisar jag till ett beslut där vi kommit fram till att elnätsföretaget inte har rätt till att ta ut en kostnad för att ansluta en egenproduktionsanläggning.

  Hoppas att det besvarar din fråga!

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.