Till senaste kommentaren

Har elnätsföretaget rätt att neka min solcellsanläggning?

Hej!
Jag har beställt 44st solpaneler som ska leverera ca 13600 kwh/år
Nu ringde Sandvikens Energi och meddelade att dom kan inte ta emot mer än 6 kwh/år pga gamla luftledningar och när jag frågade om när dom ska åtgärda problemet så blev det en axelryckning som svar.
Så min fråga är:
kan man begära kompensation för det?
Och hur kan man trycka på för att få kabeln nergrävd?
Mvh Hans Berglund
Hans Berglund

Kommentarer

 • Hej Hans,

  Elnätsföretaget är skyldig att ansluta din mikroproduktionsanläggning, de är även skyldiga att överföra inmatad el för annans räkning.

  Du ska inte betala någon nättariff för den el du matar in på elnätet under förutsättning att inmatningsabonnemanget är på maximalt 63A och maximal effekt om 43,5 kW. Detta gäller om du är nettoförbrukare per kalenderår.
  Du kan ha rätt till ersättning för nätnytta från ditt elnätsföretag eftersom du som mikroproducent bland annat bidrar till minskade nätförluster för elnätsföretaget. Denna ersättning varierar och sätts av elnätsföretaget.

  Fortsätter elnätsföretaget att "neka" dig att föra över överskottet av den producerade elen till deras elnät, så kan du anmäla det till oss och vi kan då öppna tillsyn mot elnätsföretaget. Dock kan vi inte pröva din fråga om att få kompensation, det är en civilrättslig fråga.

  Här kan du läsa om ett liknande fall, skillnaden är att elnätsföretaget ville ta ut en kostnad för att ansluta mikroproduktionsanläggningen, vilket inte är tillåtet.

  Hoppas att mitt svar har vart till nytta!
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Länken till liknande fallet fungerar inte. Vill gärna ta del av det.
  Mvh Anders
  Anders Åsberg
 • Hej Anders,

  Tack för att du uppmärksammade oss på att länken inte fungerade, jag ska se till att det blir åtgärdat!

  Detta var nyhetstexten som Ei publicerade tillsammans med beslutet.

  Ei har beslutat om anslutning av mikroproduktion Det är tillåtet för en kund att till en befintlig anläggning koppla in en mikroproduktionsanläggning till elnätet utan extra kostnad. Det skriver Energimarknadsinspektionen (Ei) i ett beslut som fattades i början av mars. Bakgrunden till beslutet är att en privatperson begärt att Ei ska pröva ett elnätsföretags skyldighet att kostnadsfritt ansluta en solcellsanläggning om 25 kilowatt till elnätet. Eftersom det befintliga nätet inte är dimensionerat för detta, menar elnätsföretaget att privatpersonen ska betala kostnaderna för förstärkning av nätet, i detta fall cirka 100 000 kronor. Ei har prövat frågan enligt ellagen och kommit fram till att elnätsföretaget inte har rätt att ta ut någon ytterligare avgift för att ansluta solcellsanläggningen och att privatpersonen därmed inte behöver betala för förstärkningar av elnätet. Ei:s beslut grundar sig på att den befintliga anläggningen redan är ansluten och att inkoppling av solcellsanläggning därmed inte ska ses som en nyanslutning. Ei har även gjort bedömningen att mikroproduktionsanläggningar bör betraktas som användaranläggningar eftersom kundens förbrukning är större än produktionen. Elnätsföretaget har möjlighet att överklaga beslutet till nästa instans, det vill säga till förvaltningsrätten.

  Här kan du läsa beslutet i sin helhet.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Madeleine!

  Kan elnätsföretaget neka mig anslutning av solcellsanläggning på 1 fas 3kW samt även 1 fas 3 kW vindkraft alltså 2 anläggningar på vardera 3 kW på mitt befintliga abonnemang. Man menar på att det förstör för mycket i elnätet och skulle medföra stora förstärkningkostnader. Gäller anslutningsplikten endast 3 fas anslutningar ? Eller kan elnätsföretaget välja själv om dem vill ha 1 fasproduktionsanslutningar?

  Tony Rex
 • Hej Tony,

  Tack för dina inlägg, jag svarar dig i denna tråd, hoppas att det är OK!

  Elnätsföretaget har inte rätt att neka själva anslutningen av solcellerna, däremot har de rätt att kräva att kundens anläggning följer vissa standarder för att inte deras nät ska ta skada. Detta regleras i de allmänna avtalsvillkoren (Nät 2012 K).

  I mitt inlägg här ovanför hänvisar jag till ett beslut där vi kommit fram till att elnätsföretaget inte har rätt till att ta ut en kostnad för att ansluta en egenproduktionsanläggning.

  Hoppas att det besvarar din fråga!

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Jag prövar att ställa frågan i den här gamla tråden:
  Gäller detta fortfarande?
  Undrar eftersom vissa nätbolag tydligen inte följer det.
  Här står det tex i klartext på nätbolagets hemsida:
  https://www.sevab.com/privat/elnat/producera-egen-el/sa-har-gar-det-till/

  Länken till fallet, i tråden ovan, fungerar inte.

  Mvh Veronica
  Veronica Hallgren
 • Hej Veronica,

  Det som är skrivet i tråden ovan gäller fortfarande. Du skriver inte vad det är som nätbolaget inte följer, men det jag kan utläsa ifrån länken är att de skickar en offert om nätförstärkning behöver göras. Och är man en mikroproducent så ska man inte betala något för en eventuell nätförstärkning.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej, tack för snabbt svar!
  Det var väldigt intressant att veta.
  Märkligt att det inte har inkommit fler tillsynsärenden angående detta, men det beror antagligen på okunskap hos kunderna om vad som gäller.

  Mvh Veronica
  Veronica Hallgren
 • Hej,

  Fick följande svar från min nätägare, EON i Norrköping:

  "Hej!
  Vi har nu gjort beräkningar av vårt elnät enligt den föranmälan ni gjort om solceller 11kW på adress Xi Norrköping.

  Tyvärr så klarar inte elnätet av den förhöjda belastningen det innebär att ni ansluter en solcellsanläggning och ni kan därmed inte ansluta några solceller alls i nuläget.
  Vi måste därför förstärka vårt elnät i ert område för att ni ska kunna ansluta era solceller. Det finns ännu inget färdigt datum på när nätförstärkningen är klar då det fortfarande ligger i planeringsfasen hos projektör och behöver beredas.
  Vi kommer att informera er så fort vi har en färdig tidsplan. Inga kostnader för anslutningen av solceller kommer utgå från E.ON till kund.

  Vi kommer att skicka ut medgivande till er elektriker när förstärkningen är utförd och det går bra att ansluta era solceller.

  Det är möjligt från vår sida att ansluta er solcellsanläggning på 0kW med en dynamisk effektbegränsning. Detta innebär att man startar solcellsanläggningen och själv använder det man producerar, men man skickar inte ut något överskott på nätet. När förstärkningen är klar tar man sedan bort denna begränsning och ni kan skicka ut 11kW på nätet.
  Hör med det företag som ni har köpt solcellerna av om detta är en möjlig lösning för just er anläggning.

  Vi beklagar detta och önskar er en fortsatt fin dag!"

  Kan de göra såhär? Jag bor i ett villaområde och mina grannar har ej solceller. Hur kan nätet vara begränsat och ej klara denna lilla tillförsel som väl understiger min förbrukning idag? Deras svar gör ju att jag inte har något annat alternativ än att avbryta min installation.

  MVH
  Martin
  Martin
 • Hej Martin,

  Som jag tolkar E:ONs svar så har de inte nekat dig anslutning utav solcellsanläggningen utan endast konstaterat att de behöver förstärka elnätet innan installation för att kunna ta emot överproduktionen.

  Nätföretaget följer strikta regler om leveranskvalitet i nätet så de kan inte koppla på produktion om leveranskvalitén i nätet då riskerar att bli sämre.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Madeleine,
  jag har nu ett liknande fall som ovan. Min fastighet där jag bott i 24 år har en 25A huvudsäkring. Som mest har jag förbrukat 62000kwh men är nu nere på 45000kwh / år.
  Jag har nu installerat en 24kW solcellsanläggning där jag initialt (från och med måndag) kan producera 4kW tills Eon har uppdaterat kabel mm vilket kan ta upp till 6 månader och därefter kan jag leverera 17kW. Initialt begärde jag att få uppgradera till 35A så jag kan producera mina fulla 24kW men fick då svaret av Eon att då måste dom uppgradera nätet ytterligare och att det då kommer att kosta 125000kr + moms!!!
  Min argumentation att jag redan betalt nätavgifter och abonnemangsavgifter för att dom ska framtidssäkra nätet bet inte. Jag behöver er hjälp
  Peter Kaiser
 • Hej Peter,

  Som mikroproducent ska man inte betala något för en eventuell nätförstärkning. Men om du behöver säkra upp ditt abonnemang för att kunna ta del av solcellsanläggningens fulla kapacitet så har nätföretaget rätt att ta ut en anslutningsavgift för uppsäkringen. Det saknas även bestämmelser i ellagen om hur lång tid förstärkningar får ta.

  Det som jag kan rekommendera dig att göra är att anmäla detta till oss, för att vi ska få möjligheten att pröva vad som gäller enligt lagen.

  Om du vill anmäla till oss, så rekommenderar jag dig att du skriver ett nytt mail till registrator@ei.se, där det tydligt framgår att du vill anmäla och sedan beskriva ditt ärende.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Vad jag förstått så har du rätt till 17 kW på din 25A säkring dock så behöver man väl betala eventuella nätförstärkningar om du går över ditt schablon abonnemang som idag är 25A. Alltså förstår jag det som att du väljer 35A vilket nätet inte klarar då bör ju kostnaden tillfalla dig. Sedan förstärker E.ON nätet så att du kan producera 17 kW utan kostnad vilket är väl ok?!
  Tran
 • Grejen är att jag får betala hela kostnaden för elnätsförstärkningen som då gagnar flera abbonenter, inte bara mig. Det rör sig alltså inte bara om förstärkningar för min fastighet.

  Peter Kaiser
 • @Peter Kaiser.

  Tyvärr spelar det ingen roll, om du vill höja säkringen över schablon >25A så tillfaller en ev förstärkning av nätet på dig.

  I annat fall är det bara att hoppas att det byggs fler hus i ditt område och nätbolaget i det fallet förstärker nätet ordentligt.

  Den minsta kostnaden som kommer tillfalla dig oavsett hur starkt nätet är, är att byta ut din servisledning, ev kabelskåpsbyte, brytning asfalt/övergång över väg och andra sträckningar. Tillstånd och trafikanordningsplaner med kommunen osv.
  Robin (Anslutningsingenjör)
 • Men vad gäller vid produktionsavsäkring?
  Säg att jag idag har 20A mätarsäkring men jag vill ha 63A produktionsavsäkring. Om då nätet behöver förstärkas ska elnätsbolaget stå för den kostnaden eller kan de lägga den på mig som kund?
  Mattias Hedberg
 • Hej Mattias,

  Du kan ha olika stora huvudsäkringar på produktion och förbrukning men detta kräver en elinstallation som du själv bekostar. Vissa elnätsföretag tar en anslutningsavgift för nyinstallationen.

  En produktionssäkring är en nyanslutning som elnätsföretaget under normala omständigheter inte kan neka dig. Om du nekas nyanslutning kan du begära prövning av genom att anmäla till oss. Skicka en skriftlig anmälan till registrator@ei.se.

  Dessa regler gäller för dig som mikroproducent. För att definieras som mikroproducent ska du ha ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere, producera el med en inmatningseffekt om högst 43,5 kilowatt och ta ut mer el från elsystemet än du har matat in på systemet under ett kalenderår.

   Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.