Till senaste kommentaren

Har elnätsföretaget rätt att neka min solcellsanläggning?

Hej!
Jag har beställt 44st solpaneler som ska leverera ca 13600 kwh/år
Nu ringde Sandvikens Energi och meddelade att dom kan inte ta emot mer än 6 kwh/år pga gamla luftledningar och när jag frågade om när dom ska åtgärda problemet så blev det en axelryckning som svar.
Så min fråga är:
kan man begära kompensation för det?
Och hur kan man trycka på för att få kabeln nergrävd?
Mvh Hans Berglund
Hans Berglund

Kommentarer

 • Hej Hans,

  Elnätsföretaget är skyldig att ansluta din mikroproduktionsanläggning, de är även skyldiga att överföra inmatad el för annans räkning.

  Du ska inte betala någon nättariff för den el du matar in på elnätet under förutsättning att inmatningsabonnemanget är på maximalt 63A och maximal effekt om 43,5 kW. Detta gäller om du är nettoförbrukare per kalenderår.
  Du kan ha rätt till ersättning för nätnytta från ditt elnätsföretag eftersom du som mikroproducent bland annat bidrar till minskade nätförluster för elnätsföretaget. Denna ersättning varierar och sätts av elnätsföretaget.

  Fortsätter elnätsföretaget att "neka" dig att föra över överskottet av den producerade elen till deras elnät, så kan du anmäla det till oss och vi kan då öppna tillsyn mot elnätsföretaget. Dock kan vi inte pröva din fråga om att få kompensation, det är en civilrättslig fråga.

  Här kan du läsa om ett liknande fall, skillnaden är att elnätsföretaget ville ta ut en kostnad för att ansluta mikroproduktionsanläggningen, vilket inte är tillåtet.

  Hoppas att mitt svar har vart till nytta!
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Länken till liknande fallet fungerar inte. Vill gärna ta del av det.
  Mvh Anders
  Anders Åsberg
 • Hej Anders,

  Tack för att du uppmärksammade oss på att länken inte fungerade, jag ska se till att det blir åtgärdat!

  Detta var nyhetstexten som Ei publicerade tillsammans med beslutet.

  Ei har beslutat om anslutning av mikroproduktion Det är tillåtet för en kund att till en befintlig anläggning koppla in en mikroproduktionsanläggning till elnätet utan extra kostnad. Det skriver Energimarknadsinspektionen (Ei) i ett beslut som fattades i början av mars. Bakgrunden till beslutet är att en privatperson begärt att Ei ska pröva ett elnätsföretags skyldighet att kostnadsfritt ansluta en solcellsanläggning om 25 kilowatt till elnätet. Eftersom det befintliga nätet inte är dimensionerat för detta, menar elnätsföretaget att privatpersonen ska betala kostnaderna för förstärkning av nätet, i detta fall cirka 100 000 kronor. Ei har prövat frågan enligt ellagen och kommit fram till att elnätsföretaget inte har rätt att ta ut någon ytterligare avgift för att ansluta solcellsanläggningen och att privatpersonen därmed inte behöver betala för förstärkningar av elnätet. Ei:s beslut grundar sig på att den befintliga anläggningen redan är ansluten och att inkoppling av solcellsanläggning därmed inte ska ses som en nyanslutning. Ei har även gjort bedömningen att mikroproduktionsanläggningar bör betraktas som användaranläggningar eftersom kundens förbrukning är större än produktionen. Elnätsföretaget har möjlighet att överklaga beslutet till nästa instans, det vill säga till förvaltningsrätten.

  Här kan du läsa beslutet i sin helhet.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Madeleine!

  Kan elnätsföretaget neka mig anslutning av solcellsanläggning på 1 fas 3kW samt även 1 fas 3 kW vindkraft alltså 2 anläggningar på vardera 3 kW på mitt befintliga abonnemang. Man menar på att det förstör för mycket i elnätet och skulle medföra stora förstärkningkostnader. Gäller anslutningsplikten endast 3 fas anslutningar ? Eller kan elnätsföretaget välja själv om dem vill ha 1 fasproduktionsanslutningar?

  Tony Rex
 • Hej Tony,

  Tack för dina inlägg, jag svarar dig i denna tråd, hoppas att det är OK!

  Elnätsföretaget har inte rätt att neka själva anslutningen av solcellerna, däremot har de rätt att kräva att kundens anläggning följer vissa standarder för att inte deras nät ska ta skada. Detta regleras i de allmänna avtalsvillkoren (Nät 2012 K).

  I mitt inlägg här ovanför hänvisar jag till ett beslut där vi kommit fram till att elnätsföretaget inte har rätt till att ta ut en kostnad för att ansluta en egenproduktionsanläggning.

  Hoppas att det besvarar din fråga!

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Jag prövar att ställa frågan i den här gamla tråden:
  Gäller detta fortfarande?
  Undrar eftersom vissa nätbolag tydligen inte följer det.
  Här står det tex i klartext på nätbolagets hemsida:
  https://www.sevab.com/privat/elnat/producera-egen-el/sa-har-gar-det-till/

  Länken till fallet, i tråden ovan, fungerar inte.

  Mvh Veronica
  Veronica Hallgren
 • Hej Veronica,

  Det som är skrivet i tråden ovan gäller fortfarande. Du skriver inte vad det är som nätbolaget inte följer, men det jag kan utläsa ifrån länken är att de skickar en offert om nätförstärkning behöver göras. Och är man en mikroproducent så ska man inte betala något för en eventuell nätförstärkning.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej, tack för snabbt svar!
  Det var väldigt intressant att veta.
  Märkligt att det inte har inkommit fler tillsynsärenden angående detta, men det beror antagligen på okunskap hos kunderna om vad som gäller.

  Mvh Veronica
  Veronica Hallgren
 • Hej,

  Fick följande svar från min nätägare, EON i Norrköping:

  "Hej!
  Vi har nu gjort beräkningar av vårt elnät enligt den föranmälan ni gjort om solceller 11kW på adress Xi Norrköping.

  Tyvärr så klarar inte elnätet av den förhöjda belastningen det innebär att ni ansluter en solcellsanläggning och ni kan därmed inte ansluta några solceller alls i nuläget.
  Vi måste därför förstärka vårt elnät i ert område för att ni ska kunna ansluta era solceller. Det finns ännu inget färdigt datum på när nätförstärkningen är klar då det fortfarande ligger i planeringsfasen hos projektör och behöver beredas.
  Vi kommer att informera er så fort vi har en färdig tidsplan. Inga kostnader för anslutningen av solceller kommer utgå från E.ON till kund.

  Vi kommer att skicka ut medgivande till er elektriker när förstärkningen är utförd och det går bra att ansluta era solceller.

  Det är möjligt från vår sida att ansluta er solcellsanläggning på 0kW med en dynamisk effektbegränsning. Detta innebär att man startar solcellsanläggningen och själv använder det man producerar, men man skickar inte ut något överskott på nätet. När förstärkningen är klar tar man sedan bort denna begränsning och ni kan skicka ut 11kW på nätet.
  Hör med det företag som ni har köpt solcellerna av om detta är en möjlig lösning för just er anläggning.

  Vi beklagar detta och önskar er en fortsatt fin dag!"

  Kan de göra såhär? Jag bor i ett villaområde och mina grannar har ej solceller. Hur kan nätet vara begränsat och ej klara denna lilla tillförsel som väl understiger min förbrukning idag? Deras svar gör ju att jag inte har något annat alternativ än att avbryta min installation.

  MVH
  Martin
  Martin
 • Hej Martin,

  Som jag tolkar E:ONs svar så har de inte nekat dig anslutning utav solcellsanläggningen utan endast konstaterat att de behöver förstärka elnätet innan installation för att kunna ta emot överproduktionen.

  Nätföretaget följer strikta regler om leveranskvalitet i nätet så de kan inte koppla på produktion om leveranskvalitén i nätet då riskerar att bli sämre.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Madeleine,
  jag har nu ett liknande fall som ovan. Min fastighet där jag bott i 24 år har en 25A huvudsäkring. Som mest har jag förbrukat 62000kwh men är nu nere på 45000kwh / år.
  Jag har nu installerat en 24kW solcellsanläggning där jag initialt (från och med måndag) kan producera 4kW tills Eon har uppdaterat kabel mm vilket kan ta upp till 6 månader och därefter kan jag leverera 17kW. Initialt begärde jag att få uppgradera till 35A så jag kan producera mina fulla 24kW men fick då svaret av Eon att då måste dom uppgradera nätet ytterligare och att det då kommer att kosta 125000kr + moms!!!
  Min argumentation att jag redan betalt nätavgifter och abonnemangsavgifter för att dom ska framtidssäkra nätet bet inte. Jag behöver er hjälp
  Peter Kaiser
 • Hej Peter,

  Som mikroproducent ska man inte betala något för en eventuell nätförstärkning. Men om du behöver säkra upp ditt abonnemang för att kunna ta del av solcellsanläggningens fulla kapacitet så har nätföretaget rätt att ta ut en anslutningsavgift för uppsäkringen. Det saknas även bestämmelser i ellagen om hur lång tid förstärkningar får ta.

  Det som jag kan rekommendera dig att göra är att anmäla detta till oss, för att vi ska få möjligheten att pröva vad som gäller enligt lagen.

  Om du vill anmäla till oss, så rekommenderar jag dig att du skriver ett nytt mail till registrator@ei.se, där det tydligt framgår att du vill anmäla och sedan beskriva ditt ärende.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Vad jag förstått så har du rätt till 17 kW på din 25A säkring dock så behöver man väl betala eventuella nätförstärkningar om du går över ditt schablon abonnemang som idag är 25A. Alltså förstår jag det som att du väljer 35A vilket nätet inte klarar då bör ju kostnaden tillfalla dig. Sedan förstärker E.ON nätet så att du kan producera 17 kW utan kostnad vilket är väl ok?!
  Tran
 • Grejen är att jag får betala hela kostnaden för elnätsförstärkningen som då gagnar flera abbonenter, inte bara mig. Det rör sig alltså inte bara om förstärkningar för min fastighet.

  Peter Kaiser
 • @Peter Kaiser.

  Tyvärr spelar det ingen roll, om du vill höja säkringen över schablon >25A så tillfaller en ev förstärkning av nätet på dig.

  I annat fall är det bara att hoppas att det byggs fler hus i ditt område och nätbolaget i det fallet förstärker nätet ordentligt.

  Den minsta kostnaden som kommer tillfalla dig oavsett hur starkt nätet är, är att byta ut din servisledning, ev kabelskåpsbyte, brytning asfalt/övergång över väg och andra sträckningar. Tillstånd och trafikanordningsplaner med kommunen osv.
  Robin (Anslutningsingenjör)
 • Men vad gäller vid produktionsavsäkring?
  Säg att jag idag har 20A mätarsäkring men jag vill ha 63A produktionsavsäkring. Om då nätet behöver förstärkas ska elnätsbolaget stå för den kostnaden eller kan de lägga den på mig som kund?
  Mattias Hedberg
 • Hej Mattias,

  Du kan ha olika stora huvudsäkringar på produktion och förbrukning men detta kräver en elinstallation som du själv bekostar. Vissa elnätsföretag tar en anslutningsavgift för nyinstallationen.

  En produktionssäkring är en nyanslutning som elnätsföretaget under normala omständigheter inte kan neka dig. Om du nekas nyanslutning kan du begära prövning av detta genom att anmäla till oss. Skicka en skriftlig anmälan till registrator@ei.se.

  Dessa regler gäller för dig som mikroproducent. För att definieras som mikroproducent ska du ha ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere, producera el med en inmatningseffekt om högst 43,5 kilowatt och ta ut mer el från elsystemet än du har matat in på systemet under ett kalenderår.

   Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej!

  Nu har även jag fått ett mail från Eon att de inte vill tillåta inmatning på nätet. Tydligen har för många grannar hunnit ansluta sig och nu hävdar Eon att de inte kan ta emot den 11700 kWh-anläggning vi får installerad om några veckor. Något förslag om hur jag går vidare?

  Mailet lyder:

  Hej!
  När vi tittar på hur din solcellsanläggning påverkar elnätet i ditt närområde har vi upptäckt att vi kommer behöva göra åtgärder för att säkerställa att el kvalitén i området inte påverkas.

  Detta innebär tyvärr att det kommer ta lite tid innan din solcellsanläggning kan anslutas till elnätet, vilket vi beklagar.

  Vi har tittat närmare på vilka åtgärder som krävs och kommer utföra dem. Vi jobbar för att lösa det så fort som möjligt, men då många vill ansluta solceller just nu tar det lite tid. Normalt tar åtgärderna mellan 6-12 månader att utföra men tyvärr kan det ibland ta ännu längre tid beroende på lokala förutsättningar. Vill du trots detta komma igång med din elproduktion innan våra åtgärder i nätet är klara så finns en möjlighet att ansluta men begränsa inmatningen frånanläggningen till elnätet till 0 kW. Det innebär att du kan producera energi för att täcka din egen förbrukning men inte leverera ut något till elnätet.

  Jag har informerat er installatör om ovanstående och hur han skall gå vidare med ny föranmälan om ni önskar producera 0 kW i stället - lägger även till honom som kopia i detta mailet.
  Bifogar även en länk med mer information:


  Solceller och förstärkningar av elnätet - eon.se

  Magnus Persson
 • Hej Magnus,

  Under vissa omständigheter kan nätföretag vara tvungna att förstärka elnätet innan installationen för att kunna ta emot överproduktionen. Skälet är att nätföretag följer strikta regler om leveranskvalitet i nätet så de kan inte koppla på produktion om leveranskvalitén i nätet då riskerar bli sämre. Som mikroproducent ska du dock inte betala något för en eventuell nätförstärkning.

  Enligt ellagen har elnätsföretaget en skyldighet att ansluta din solelsanläggning inom skälig tid från det att företaget har tagit emot en begäran om anslutning.
  Om du anser att elnätsföretaget bryter mot ellagens bestämmelser kan du anmäla detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se med en tydlig rubrik "Anmälan tid för anslutning".

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Fantastiskt möjlighet du får Magnus att iallafall få igång din anläggning. Det andra alternativet hade ju varit att du istället hade fått ha din solcellsanläggning avstängd tills dess att elnätet hade förstärkts, men med 0kW så får du fortfarande producera för eget bruk vilket även gör skillnad på din elräkning .
  Den enda gången du inte behöver betala för nätförstärkning är om du betalt upp till en viss säkringsstorlek inom spannet 16-63A. Alltså förenklat så innebär det att om du idag har spannet 16-25A och vill höja din säkring till 35A så har elnätsbolaget all rätt att ta betalt för den förstärkning som krävs. Att säga från EI att man inte betalar för microproduktion är totalt felaktigt.
  Tran
 • Hej,

  Våra tidigare svar ska tolkas som så att om ingen ändring görs avseende kundens säkringsstorlek, gäller ellagens bestämmelse om att elanvändaren inte ska betala någon avgift för att ansluta en produktionsanläggning.

  Vi kan förtydliga att det har kommit nya bestämmelser i ellagen i år som kan tolkas enligt följande. Elnätsföretaget kan ha rätt att ta ut en avgift då elanvändaren vill säkra upp sitt abonnemang i samband med anslutning av solcellsanläggning. Ei har ännu inte prövat något ärende utifrån de nya bestämmelserna och vi har därför inte tagit ställning till en sådan avgift.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Vi har drabbats av Vattenfalls (vårt elnätsbolag) motsträviga inställning i ett liknande fall.

  Vi har på vår gård 3st abonnemang, ett till mangårdsbyggnad och uthus (25A), ett till ett hus vi hyr ut (16A) och ett till ett litet gästhus på gården (16A).
  Vi monterade för 3 år sedan en solanläggning på 24kW på vårt uthus och vi är anslutna med denna produktionsanläggning sedan start. Allt gott så länge.
  Vi har nu gjort föranmälan på att slå ihop gästhusets abonnemang med stora husets abonnemang och samtidigt säkra upp till 35A för att klara effekttoppar vintertid förbrukningsmässigt (för båda husen) men också klara effekttoppar produktionsmässigt (24kW) mitt i sommaren. Vi ser heller ingen anledning att ha två abonnemang med allt vad det innebär.
  Jag är helt med på att jag kommer få betala avgift för uppsäkring till Vattenfall och för ombyggnad av mätarskåp etc till elektrikern.

  Men nu till problemet.
  Vattenfall säger att jag måste bekosta ny servisledning ca 100m till mitt mätarskåp. De kan inte ge svar på vad det kommer kosta men vill att vi ska skriva på ett avtal där det framgår att det kommer kosta MINST 30000kr.
  Min ståndpunkt har varit att det redan finns två abonnemang som i dagsläget dessutom har möjlighet att belasta nätet mer än vad som kommer bli i framtiden. Vattenfall menar att det är den större produktionen som är problemet och att det finns andra grannar som också har monterat solpaneler vilket gör att vi inte kan ansluta produktion motsvarande vad vår anläggning kan ge.

  Hur hade det varit om vi valt att dela på vår anläggning och sätta hälften på lilla huset och hälften på det stora? Då hade vi utan vidare kunnat ha kvar båda abonnemangen och förbrukat och producerat upp till vad de säkringarna tål.

  Jag tycker det är orimligt att jag ska bekosta utbyggnad av nätet för vad grannar gör. Hur blir det om nästa granne vill montera solpaneler. Ska han då betala för den utbyggnaden som då krävs?

  Det hör ju också till saken att vi har en serviskabel till vårt skåp som uppenbarligen är dimensionerad för förbrukning av 25A+16A+16A. Men vi kan tydligen inte producera solel motsvarande 24kW (35A) vid ett scenario att vi inte skulle förbruka något själv. Det är ju orimligt att tro att alla hus i vår by skulle ha noll förbrukning en varm sommardag och alla solpanelanläggningar leverera för fullt ut på nätet. Och även om det skulle vara fallet så understiger det ju vad motsvarande förbrukning tillåts vara den kallaste vinterdagen men noll i produktion. Alltså allas abonnemang sammanräknat.

  Vad ska jag göra?
  Mattias Ersdala
 • Hej Mattias,

  Vi kan inte uttala oss här i ditt specifika fall. Du kan begära prövning av elnätsföretagets avgift för anslutning av din anläggning. Skicka begäran till registrator@ei.se med rubriken Begäran om prövning av anslutningsavgift.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Mattias Ersdala, jag ställde en liknande fråga till mitt elnätsbolag, varför det kan uppstå fall där de kan ha en villa med 25A huvudsäkring, men de kan inte ansluta en produktionsanläggning som producerar 25A på den huvudsäkringen utan att bygga om nätet.
  Den förklaring jag fick är att de har "boosters" i nätstationen som kan motverka dom spänningsfall som uppstår i klena kablar, men ansluter man produktion på dom klena kablarna kan dom inte motverka den spänningshöjning som blir utan då kan spänningen sticka över 250V som inte är tillåtet.
  Hoppas du förstår min förklaring och att det hjälper dig att förstå varför det kan vara skillnad på om man förbrukar eller producerar 25A på samma kabel.
  Mattias Hedberg
 • Hej,
  I den här tråden sägs det först att man som mikroproducent med produktionssäkring på 63 A inte behöver betala kostnad för nätförstärkning med referens till ett rättsfall. Och längre ned i tråden nämns någon ny regel som innebär att man visst måste betala nätförstärkningen. Hur ligger det till egentligen?
  Frågar med anledning av att jag fått offert från EON på nätförstärkning på över 100000:-.
  Ulla Mårtensson
 • Hej Ulla,

  Om du ska ansluta en produktionsanläggning och då vill öka din nuvarande säkringsstorlek eller om du vill ha en separat produktionssäkring som är högre än ditt nuvarande abonnemang då kan elnätsföretaget ha rätt att ta ut en avgift för förstärkningen.

  Du kan begära en prövning av den avgift som du har fått offererad av E.on. Skicka då en begäran till registrator@ei.se med rubriken Begäran om prövning av anslutningsavgift.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej,

  Tack för bra svar.

  Från när gällde regeln att man måste betala nätförstärkningen själv, om produktionssäkringen är större än mitt nuvarande abonnemang?

  Finns det möjlighet att få avgiftens storlek prövad även efter man har accepterat offerten? (Ställer denna fråga eftersom jag känner mig tvingad att acceptera avgiften för att inte försena förstärkningsarbetet. Vår anläggning skulle varit i drift i början av augusti så vi har redan förlorat intäkter som skulle använts för att bekosta elen denna vinter och vill inte förlora mer).
  Ulla Mårtensson
 • Hej Ulla,

  Om du vill ha en avgift prövad av oss på Ei så behöver den skickas in senast 2 år efter det att din bindande offert är daterad.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej! Produktionssäkring är att likställa som servissäkring. Vilket innebär att du som kund bygger om din anläggning så att din nuvarande mätarssäkring ändrar namn till servissäkring (produktionssäkring) och att du lägger en ny grupp efter mätaren som då blir din nya mätarsäjring(konsumtion). Detta är också att likställa som att du vill höja din säkring från ?A till ?A, och innebär det då att din höjning kräver förstärkning då erläggs du den kostnaden.
  Tran
 • Hej!Ni skriver i ett inlägg att enligt ellagen har elnätsföretaget skyldighet att ansluta en solcellsanläggning inom skälig tid efter att företaget tagit emot anmälan om anslutning.Vad är skälig tid ,jag har nu väntat snart sex månader på Vattenfall men fortfarande ej hört någonting
  K Einarsson
 • Hej,

  Vi kan inte på rak arm säga vad som är en skälig tid för anslutning av en solelsanläggning. Du kan begära prövning hos oss för en bedömning av ditt ärende. 

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej. Mycket intressant tråd. Tack. Även jag har av nätägaren (Eon) fått besked om att de behöver förstärka innan min solcellsanläggning på 6 kW kan anslutas till nätet. Alternativet att bara använda solcellselen själv utan att kunna mata in och sälja överskottselen på sommaren är inte realistiskt, då byggnaden används som gäststuga och därför kommer att generera ett stort elöverskott på sommaren. Min solcellsleverantör Ekokraft har meddelat att de ifall jag vill annullera beställningen kommer de att behålla förskottsbetalningen på ca 20 000 kr för kostnadstäckning av projektering och uppstart.
  Det känns ju så helt fel, då de bevisligen inte kan leverera det de utlovat. Det kan ju hände även andra saker också för dem som gör att de inte kan leverera, Levererar de inte tycker jag att de ska återbetala förskottsbetalningen. Vad tycker ni?  Bästa hälsningar från Harplinge. /Peter
  Peter Feuerbach
 • Hej Peter,

  Tack för ditt inlägg.

  Vi på Energimarknadsinspektionen (Ei) har ingen tillsyn över solcellsinstallatörer. Därför kan vi inte hjälpa dig gällande förskottsbetalningen. Eventuellt kan du kan vända till Konsumenternas Energimarknadsbyrå för att driva ärendet civilrättsligt. Här kan du finna deras kontaktuppgifter.

  Med vänlig hälsning,
  Erica Talvén
 • Hej,

  Även vi har fått nekande besked från Eon (i Linköping, Askeby specifikt) pga att elnätet behöver förstärkas. Deras preliminära besked för när detta kan ske är mitten av 2024. Kan detta anses vara inom skälig tid? De påpekar även att detta är preliminärt och kan därmed dröja än längre (eller gå snabbare förstås men kanske mer osannolikt).
  Fredrik
 • Hej!
  Det verkar vara väldigt vanligt förekommande att nätägarna har svårt att både hantera installation av solceller samt i förekommande fall förstärka ledningar i de fall det behövs göras, inte bara av det jag läser i denna tråd utan på många andra ställen också. Det är mycket oroande att det verkar finnas obefintlig reglering för hur lång tid nätföretagen har på sig för att göra de åtgärder som krävs, både administrativt och på fält. I mitt fall har t ex Vattenfall inte tillsatt en handläggare ännu, och föranmälan kom in till dem den 31 aug 2022.

  Min fråga är om det finns ett pågående arbete för att göra reglerna tydligare för nätföretagen ang detta och när det arbetet Isf kommer att vara klart? OM det inte är pågående- när kommer ni att ta tag i det? Som ni säkert förstår är detta ett stort problem för alla som vill installera solceller. Man investerar mycket pengar som privatperson, men avkastningen kan försenas många månader pga av nätägarens oförmåga/ovilja att hantera detta effektiv

  Vänliga hälsningar
  Carina Scherdin  Carina Scherdin
 • Hej Fredrik,

  Jag uppfattar inte att elnätsföretaget har nekat dig anslutning av din solelsanläggning, de har meddelat att förstärkningen av elnätet kan ta obestämt lång tid.

  Vi kan som sagt inte ange exakt vad som är en skälig tid för anslutning av en solelsanläggning utan ärendespecifik prövning.

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej Carina,

  Gällande regelverk anses vara tillräckligt för tillfället. I rapporten Kortare ledtider för anslutning av nya laddningspunkter till elnätet Ei R2022:08 kan du läsa mer om Ei:s slutsatser.

  Det är svårt att sätta skarpa tidsgränser då förutsättningarna i enskilda fall varierar kraftigt. De långa ledtiderna orsakas av faktorer som delvis ligger utanför elnätsföretagens möjlighet att påverka då det har skett en enorm ökning av förfrågningar av anslutning kopplat till flera olika utbyggnader, främst solceller och laddinfrastruktur. Omfattningen av de ökade förfrågningarna leder till längre tid för hanteringen av ansökningar och tidsåtgången i själva entreprenadfasen. Därtill har leveranstiderna på exempelvis transformatorer blivit mycket längre.

  I linje med gällande lagstiftning kan vi bedriva tillsyn kopplat till skälig tid för anslutning och vid behov till exempel kräva åtgärdsplaner som visar vad företagen gör för att verka för kortare ledtider. Vi planerar en sådan tillsynsinsats under 2023.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.