Till senaste kommentaren

Hur fungerar anläggningsid och uttagspunkt

Hejsan,

Jag undrar hur allt hänger ihop mellan anläggnings id, uttagspunkt och elanläggning. Jag undrar för jag har kikat i er Energimarknadensinspektionen författningssamling 2023:1 kap 2 § där det står att en anläggningsidentitet identifierar en elanläggning. Men jag hittar inget om vad en elanläggning är, var kan jag hitta en definition eller förklaring på det?

Jag undrar också hur anläggnings id och uttagspunkt fungerar, kan ni förklara eller visa var jag kan läsa mer om det. Är det olika saker eller är det en enhet dvs man kan inte ha en uttagspunkt om man inte har en anläggnings id? Eller har man en anläggnings id och sen kopplar man till massa uttagspunkter till den? Jag hittar ingen info om detta.

Eller kan man ha flera uttagsagspunkter i en anläggnings id eller om de bara finns en uttagspunkt i varje anläggnings id? Var kan jag läsa mer om det?

Jag funderar också på hur det fungerar när man sammanlägger uttagspunkter. Om jag har två fastigheter och en annläggningsid med en uttagspunkt i varje på varje fastighet. Sen om jag t.ex ska göra om min el på ena fastigheten, och så att säga slå ihop två anläggnings id och bara behålla en för ström till alla mina fastigheter.Försvinner den ena uttagspunkten då eller för man över den uttagspunkten in i den anläggningsid som jag ska behålla, eller är det inte så det fungerar?
Har ni någon information om detta eller författningssamling som jag kan läsa mer hur det praktiskt fungerar och hur man definerierar relationen mellan elanläggning, uttagspunkt och anläggningsid.

Om uttagspunkten och anläggningsid tas bort och slås ihop med en befintlig anläggningid, vad är det då som slås ihop? Eller menar man att man tar bort en anläggningsid och en uttagspunkt (eller sitter de ihop och båda tas bort samtidigt för de är inte olika saker?),och Behåller en anläggning id och en uttagspunkt. Drar man bara nya elkablar från den ena fastigheten och fogar ihop den med den existerande uttagspunkten eller blir det två uttagspunkter i den kvarvarande anläggnings id?

Jag förstår inte riktigt om elanläggning och uttagspunkt är ett, en enhet om vad i så fall elanläggningen är.


Anna

Kommentarer

 • Hej Anna

  Tack för ditt meddelande.

  Jag har ställt dina frågor vidare till mina kollegor, jag återkommer så fort jag fått svar ifrån dom.

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Anna

  Nu har jag fått svar från mina kollegor.

  Din fråga är inte helt enkel.

  Uttagspunkt definieras i ellagen: "den punkt på ett elnät där en elanvändare, enligt avtal med ett nätföretag, tar ut el för förbrukning" (4 §)

  Anläggnings-id definieras i mätföreskrifterna (EIFS 2023:01): "Unik identitet för identifiering av elanläggning." (2 kap. 1 §)

  Elanläggning definieras i elsäkerhetslagen: "…en anläggning för produktion, överföring eller användning av el med de särskilda föremål som finns i anläggningen och som behövs för driften av den." (2 §)

  De olika begreppen uttagspunkt, elanläggning och anläggnings-id definieras i de olika regelverken med olika ändamål i åtanke. För elmarknaden är relationen mellan de tre begreppen sammanflätad men finns inte beskriven någonstans på ett sammanhållande sätt. Vi försöker här förklara den grundläggande principen för hur de tre begreppen är sammanflätade, men det kan förekomma fall där principen inte är fullt tillämpbar. Regelverken ställer inga detaljerade krav.

  Grundprincipen är att en uttagspunkt är kopplad mot en elanläggning och elanläggningen är kopplad till en anläggnings-identitet. Uttagspunkt är den plats där en elanläggning är ansluten till det allmänna elnätet och där elektrisk energi tas ut för att försörja anläggningen med el. Uttagspunkt är också den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning från det allmänna elnätet och är därmed skyldig att ha ett avtal med nätägaren och ett elhandelsföretag för att kunna ta ut el från en uttagspunkt och för att betala sitt uttag av el. Uttagspunkten har ingen egen identitet utan identifieras med hjälp av anläggnings-id. Det är elnätsföretaget som skapar det 18-siffriga numret (anläggnings-id) och håller register över alla de anläggnings-id som elnätsföretaget förfogar över. När en elanläggning förändras, kan det utgöra anledning till att ändra anläggnings-id.

  Hur uttagspunkter och anläggnings-id ska hanteras i ditt enskilda fall där två elanläggningar kanske blir till en behöver du i första hand rådgöra med ditt elnätsföretag. Elnätsföretaget behöver verka för att lösningen inte ställer hinder för att följa bestämmelser om elsäkerhet och elnätsföretagets skyldigheter att rapportera uppgifter för en uttagspunkt.

  Det är inte helt enkelt att se hur begreppen hänger ihop och hur anläggnings-id ska tillämpas i olika fall. Hoppas detta svar ger mer klarhet i dina frågor.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.