Till senaste kommentaren

Vad innebär kritiken mot Telinet för mig?

Vad betyder detta utslaget mot Telinet i mars för oss som nu tecknat ett avtal bundet i ett år. Blir det på så sätt omöjligt för dem att ändra villkoren under året eller blir det tvärtom omöjligt för oss att komma loss om de ändrar villkoren?
Särskilt orolig blev jag när jag läste följande i kvittot de just skickat till mej:
"Rabatten innebär att månadsavgiften är 0 kr samt ger en rabatt per kWh
på elpriset. Hur stor rabatten är anges vid teckningstillfället och
kommer även att stå på fakturorna. Observera att nivån på rabatten inte
framgår vid prisangivelsen nedan."
I kvittot som Elskling skickade till mej står att kilowatt-rabatten är 3,75 öre - ganska mycket pengar för en privat kund som köper 20 000 kw.per år.
Vad säger ni om detta ? Skall jag kanske dra mig ur? Vad riskerar jag vid en konkurs? Knappast att betala energiskatten två gånger eller hur?
LIte orolig

Kommentarer

 • Hej Staffan

  Tack för dina frågor!

  Ei:s beslut från mars 2014 handlade om att Telinet då i samband med en villkorsändring för ett avtal som löpte utan bindningstid gett sina kunder ofullständig information om villkorsändringen. http://ei.se/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2014/kri...

  I ditt fall handlar det istället om ett tidsbestämt avtal. Ett sådant avtal ska inte kunna ändras ensidigt av elhandlaren under den tid som avtalet löper.

  Oavsett vilket avtal som tecknas mellan elhandlaren och dig som kund är det viktigt att komma ihåg att avtalet enligt lag ska innehålla väsentlig information (t.ex. villkoren för fakturering och betalning) och att denna information ska lämnas till dig innan avtalet ingås eller bekräftas.

  Det är svårt för mig att ge ett mer detaljrikt svar utifrån den information jag fått. Om du känner att du vill diskutera detta mer kan du maila in mer information, t.ex. vilken information i sin helhet du har fått av Telinet. Maila då till registrator@ei.se.

  Det är väldigt ovanligt att elhandlare går i konkurs. Bra information om vad som gäller i en sådan situation hittar du hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå; Konkurs | Energimarknadsbyrån (energimarknadsbyran.se) 

  Hoppas informationen hjälpte dig!

  /Thomas

 • Hej Jag har haft Telinet i 3 år och nu äntligen är jag fri från dem.

  Jag haft fastprisavtal med dem men de fakturerar "i princip" vad som helst, kontaktar man dem får man inget svar, samma om man ringer, helt omöjligt att få svar.Jag besökte dem i deras kontor i Stockholm och självklart så blev jag inte insläppt och jag var inte ensam utan vi var 5 personer i samma ärende

  Vill avråda teckna inget avtal med detta bolag då de inte är seriösa

 • Hej Rolf och Thomas
  Jag lugnade mig nog med de besked jag fick av Thomas på elpriskollen, och har sedan dewss mest bara betalat, Jag har dock rörligt pris - enbart förnybar el, och du hade fast.
  Jag kollade nu april 2015 och hade dör ett totalpris på 67,85 öre/kWh där det lå¨g en rabbat på 3,75 öre/kvh och hela fasta avgiften avdragen 99 kr
  septembers kostnader i år var högre ingen av rabatterna var kvar, dessa var väl ingångserbjudaqnden misstänker jag och jag hade ite förhandlat om gissar jag. totalpriset hade höjts till 81.28, men det verkar ju rimligt. 474 kronor för min gamla vill i varma september verkar inte orimligt för mig..
  Vad säger ni skall jag vara orolig. Har dom kanske lurat mej på 3.75 i rabbatten?? Elller mer?
  Låter ju riktigt otrevligt det du varit med om. Har nya ägare tagit över??
  Snart dags för mig att kolla efter nytt avtal, rörligt tror jag.
  Ligger det uppe mycket klagomål mot dem på nätet?

  Vill gärna ha svar av er båda.

 • Hej Rolf

  Tack för ditt meddelande!

  Jag tycker det är mycket bra att man vid missnöje med sin elhandlare framför klagomålet till elhandlaren och sedan ger en annan elhandlare chansen att göra dig som kund nöjd. Fler och fler konsumenter som jag pratar med riktar också in sitt fokus på andra värden i elavtalet än just priset. Möjligheten att få tag på elhandlaren är ett sådant exempel.

  Jag tycker också man ska kontrollera vad som händer med avtalet då det löper ut, hur lång uppsägningstid och bindningstid är förknippat med avtalet och vad händer med avtalet då eventuella rabatter har löpt ut.

  Med vänlig hälsning

  Thomas

 • Hej Staffan!

  När det gäller rabatten i avtalet som senare togs bort så är det inte otillåtet att konstruera ett sådant avtal. Frågan är vilken information du har fått om detta innan du ingick avtalet? Där finns det en skyldighet för Telinet och alla andra elhandlare att tydligt redogöra för detta innan avtalet ingås.

  Med vänlig hälsning

  Thomas

 • Hej

  Telinet är inget seriöst bolag, som jag skrev ovan, jag hade ett fastprisavtal men de fakturerar vad som helst och det är helt omöjligt att nå dem via email, telefon eller besök. Inget seriöst företag gör så.

  Hälsn Rolf

 • Tack Rolf!

 • Instämmer att Telinet inte värnar om goda  kundrelationer. I mitt fall hävdar det att uppsägingen kom försent ,enligt deras sätt så gällde 31 jan och jag sände mail med uppsägning 1 feb. I Avtalet står att det upphör att gälla 2017-02-28 men det  gäller bara priset , efter detta datum är det fritt fram för dem att "Fläska på" priset  I mitt fall ökar priset från 61,25 öre/kWh till 82,75 öre/kWh. Från konkurrenterna kan jag köpa billigare men det "släpper" inte kunden utan hänvisar till sina villkor och domstolsutslag.

  Dåligt ! Se upp för detta företag och om ni teckar avtal säg upp avtalet samma dag det tecknas!
 • Hej!

  Jag är osäker på exakt vilket av Telinets avtal du har, men jag har tittat på företagets nuvarande allmänna avtalsvillkor. Där står att de har " en (1) månads" uppsägningstid.

  Jag håller med om att det inte är helt tydligt för en konsument vad detta innebär. Dessvärre kan vi som myndighet inte avgöra vad det betyder utan måste hänvisa dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, i just denna fråga.

  Jag uppfattar dig som att ditt avtal förlängts med ett nytt avtal som har sämre villkor. Det är tillåtet under förutsättning att villkoren för förlängningen angetts på rätt sätt i villkoren för ditt ursprungliga avtal. Du ska även ha förvarnats 90-60 dagar i förväg om att ditt avtal håller på att löpa ut och vad som sker om du inte säger upp det nuvarande avtalet i tid. I denna påminnelse ska Telinet bland annat ha angett nytt pris och ny bindningstid. Hör gärna av dig till oss om du inte har fått en påminnelse.

  Vi har tidigare uppmanat kunder som fått ett 3-månadersavtal hos Telinet förlängt med 12 månader att anmäla detta till Konsumentverket med hänvisning till att det eventuellt är ett oskäligt avtalsvillkor.
 • Hej Som jag skrivit Telinet är inget seriöst bolag, fakturerar vad som helst och de går inte att få tag i via email, besök eller telefon, jag bytte till annan leverantör den 1/11

  Vill verkligen VARNA för Telinet

  Hälsn Rolf Gustavsson
 • Telinets avtal är verkligen missvisande . I den  ursprungliga avtalstexten står att avtalet upphör att gälla 2017-02-28 och det är lätt att leva i den villfarelsen att avtalet då upphör , men det är inte Telinets uppfattning , de menar att avtalet löper vidare med minst 1 års förlängning och att de då har rätt att ta ut ett  högre pris i mitt fall ca 1000 kr mer.
  Kostnaden  för att lösa avtalet i förtid beräkans till 1600 kr enligt uppgift idag . De menar att det är bara det avtalde priset som upphör att gälla .

  Det är riktigt att de  har en månads uppsägning och enligt deras noteringar skulle jag fått en påminnelse via mail den 23 jan . Jag har bett att få kopia av mailet men de har jag inte fått .  Någon påminnelse  60 till 90 dagar innan kan jag inte påminna mig.

   I mitt fall sände jag ett mail om uppsägmning 1 feb , och enligt Telinet skull jag sänt uppsägningen senast 31 jan.

  Det är möjligt att förtaget skulle gå segrande ur en rättslig tvist men om det vore ett seriöst förtetag som vill vara på markanden med gott renomé borde de inte behandla sina elkunder på detta klandervärda sätt.
  Roland Larsson

 • Hej Ursäkta glömde en sak, jag förstår inte att inte Telinet plockas bort från Compricer och Pricerunner, nu ståtar de där med priser som ju inte är korrekta, det vore ett sätt att tvinga dem att bli seriösa 

  Hälsn Rolf Gustavsson
 • Det kanske för att de inte är  seriösa som de plockas bort ?
  Mvh/Roland


 • Hej Roland!

  Om du inte fått en påminnelse 90-60 dagar innan avtalet löpt ut kan du anmäla det till oss på Energimarknadsinspektionen. Skicka ett mejl där du skriver vad som hänt och att du vill anmäla att du inte fått en påminnelse om att ditt avtal är på väg att löpa ut. Skicka det till registrator@ei.se. Beskriv vilka frågor du ställt och vad företaget svarat dig. 

  Om påminnelsen inte gjorts på rätt sätt kan förlängningen av ditt avtal vara ogiltig.
 • Tack för ditt engagemang , jag ´har sänt en begäran om hjälp till registrator
  Mvh/Roland
 • Bra!

  Vi tittar på din anmälan och återkommer till dig om vi har frågor.
 • Tack det ser jag fram mot
  Mvh/R
 • Hej!
  Min fru blev uppringd av Telenet i november hon tackad "ja" till att ingå i avtal med elbolaget. 
  Telinet skulle ta hand om uppsägningen med Telge energi. Ganska kort tid efter fick vi besked om en slags straffavgift på 700 kronor från Telge energi. En sluträkning kom i december där denna straffavgift ingick dock ej specificerad men antar att den fanns med. Nu i januari kom det ytterligare en sluträkning från Telge energi och dessförinnan kom Telinet´s första räkning som är 12 kr dyrare. Jag kontaktade Telge energi som inte kan klargöra om avtalet verkligen är uppsagt med dem. Sålunda verkar det som att Telinet inte anmält uppsägningen med Telge energi, när jag talade med dem kunde de inte bekräfta det.

  Anders John
 • Hej Anders,

  Jag uppfattar det som att Telinet inte har uppfyllt sin del av avtalet beträffande hanteringen av uppsägningen. Det är att betrakta som ett avtalsbrott och du kan kräva att Telinet ska ersätta dig den ekonomiska skada du har lidit på grund av detta, det vill säga at de betalar avbrottsavgiften till Telge Energi.

  Jag rekommenderar att du kontaktar Konsumenternas Energimarknadsbyrå för vidare rådgivning.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej! Jag har Telinet och tecknade förra året avtal på 3 år. Rörligt med pristak. Nu har jag fått ett brev att dom kommer ta bort taket omgående och att jag ska få ett mycket bättre elpris, vilket blev 7 öre. Får dom göra så? Jag menar att jag kan ju heller inte byta bolag om jag tycker att det inte låter bra? Tack! Mvh Evy
  Evy
 • Hej Evy,

  Jag uppfattar det som att det skulle kunna röra sig om ändring av avtalsvillkor, enligt 11 kap. 16 § ellagen. Av bestämmelsen framgår:

  ”En elleverantör som avser att ändra villkoren för ett avtal som löper tills vidare med en konsument ska underrätta konsumenten om ändringen. Underrättelse ska ske genom ett särskilt meddelande till konsumenten. Av meddelandet ska det framgå att konsumenten har rätt att säga upp avtalet.

  De nya villkoren får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter det att meddelandet har skickats.” (Lag 2011:712)

  I denna fråga rekommenderar jag dock att du tar kontakt med Konsumenternas Energimarknadsbyrå som kan ge dig vidare rådgivning.

  Med vänlig hälsning,
  Erica Talvén
 • Mange klager på telinet,men det er to som heter det.
  den ene bare telinet och den andre er telinet energi.
  Har hat telinet energi i fler år aldri noe problem pluss billig el.
  roar olsen
 • Hej!
  Jag har haft Telinet som leverantör av el i ett par år nu och när mitt avtal (rörligt pris med tak) gick ut vid årskiftet så förlängdes det med automatik. Ändringen som var då var att mitt genomsnitt pris för taket ändrades från 43 öre till 111 öre vilket jag kunde förstå.
  Den 18 maj kom det här från dem:
  Bäste Telinetkund,
  Du har fram till nu haft vårt avtal Rörligt pris med tak. Avtalet kommer att upphöra och ersätts fr.o.m 1 aug 2022 med Rörligt pris. Du behöver inte göra någonting utan elen kommer att levereras och debiteras* precis som nu, med ett rörligt kWh-pris som följer elbörsen och en månadsavgift på 19 kr, 0 mån bindningstid och 1 mån uppsägningstid.

  Jag fick uppfattningen att de skulle ta bort den varianten av avtal men till min förvåning så ser jag att de finns kvar och har startat om den 1 september med 599 öre som snittpris.
  För att man ska få ersättning från dem krävs det att man har abonnemanget i 12mån. Omöjligt om de avbryter avtalet så här.
  Får man göra det?
  Mvh Lasse
  Lars Andersson
 • Hej,

  Det här är en avtalsrättslig fråga och jag rekommendera att du kontaktar Konsumenternas Energimarknadsbyrå för vägledning.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.