Kundens rätt till information när ett tidsbestämt avtal är på väg att löpa ut

När ditt fasta elavtal löper ut ska du i god tid innan få information om det från ditt elhandelsbolag så att du i lugn och ro kan teckna ett nytt elavtal som passar dig. Så är bestämmelserna i ellagen, men tyvärr följs de inte alltid.

Vi har fått in klagomål som handlar om att elkunder inte får den information som de ska få när deras fastprisavtal är på väg att löpa ut. I dessa fall har fastprisavtalet i stället ersatts av ett elavtal med rörligt pris och med höga påslag och avgifter. Om du inte får information om att fastprisavtalet löper ut, har du inte möjlighet att aktivt jämföra olika elavtal för att hitta ett avtal som är mest förmånligt för dig. Vi rekommenderar alla att se över sitt elavtal och att göra ett aktivt och informerat val.

Elpriskollen kan du jämföra elavtal för att hitta det som passar dig bäst.

  • Om ditt fasta avtal har löpt ut och ersatts av ett annat avtal utan att du har fått information om det av din elhandlare strider det mot ellagen. Då kan du anmäla det till Ei.

Vi har även fått klagomål angående elhandelsföretag som har avbrutit ett fastprisavtal mitt i en avtalsperiod, vilket är ett avtalsbrott från företaget sida.
Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.