Till senaste kommentaren

Lång tid att byta trasig elmätare, orimlig "interpolation" ger orimlig räkning trots besparing

Vi har timdebitering sedan i somras  Uppvärmning av hus rep tappvarmvatten sker med ved sedan renovering. Dvs el-förbrukningen inte beroende av utomhustemperatur.
1 Det tog över en månad innan elnätbolaget bytte trasig elmätare efter felanmälan. På elnätsbolagets sida var det tomt den månaden. 
2 Elnätbolaget har lagt ut en schablonförbrukning över hela månaden. Den förbrukningen är betydligt högre än månaden innan och månaden efter! Oförklarligt, dvs med alla procentpåslag på överförd el osv blir felet ännu större Man hänvisar till regler och att man läst av mätaren vilket inte vi kunnat göra. Elnätsbolaget har inte kontaktat oss bara skickat en räkning.
3 Elhandelsbolaget fakturerar även för dyra timmar (dagtid) då elnätsbolaget inte levererat underlag för timdebitering. Dvs ännu mer felaktigheter i faktureringen.

Många fel på en gång. Vem kan hjälpa oss?
Elnätbolaget hävdar "Vi följer då de regler som vi har i branschen och lägger då förbrukningen jämt under den perioden vi saknar mätvärden. På samma sätt som ni tidigare fått information om.
Vi förstår att det kan påverka er elräkning men i och med att ni har det avtalet med elhandlaren så är det dem ni får be om kompensation hos och de får i sin tur driva det mot oss" Kort sagt man bryr sig inte att göra en rimlighetsberäkning. Är det inte hos elnätsbolaget jag skall bestrida?

Elin

Kommentarer

 • Hej,

  Enligt ellagen har elnätsföretaget en skyldighet att mäta och registrera mängden överförd el. Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K, framtagna av Konsumentverket och branschorganisationen, ska elnätsföretagets fakturering grundas på insamlade mätvärden. Om synnerliga skäl föreligger får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el. Den uppskattade mängden överförd el ska då fastställas med ledning av konsumentens tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter som t.ex. av konsumenten uppgivna förändringar som kan antas påverka mängden överförd el.

  Enligt ellagen ska elhandelsföretaget debitera dig för uppmätt förbrukning. Det händer att elhandelsföretaget på grund av tekniska problem inte får mätvärden rapporterade från elnätsföretaget. I en sådan situation är det tillåtet att debitera kunden trots att mätvärden saknas. Debiteringen ska då utgå från en uppskattning av hur mycket el just den kunden kan ha förbrukat under den aktuella debiteringsperioden.

  Detta innebär att företagen inte gör fel om de fakturerar dig även om det inte finns exakta mätvärden. Korrigeringar utifrån uppmätta värden bör normalt ske på de efterkommande fakturorna.

  Om problemen med avsaknaden av mätvärden fortsätter och elnätsföretaget inte aktivt försöker åtgärda detta, kan du skicka en anmälan till oss.

  Vi kan inte avgöra tvister om ekonomisk kompensation eller skadestånd. Detta är civilrättsliga frågor som du kan begära prövning av hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Elnätsbolaget har inte kommunicerat med oss överhuvudtaget. Det står ingenting på fakturorna om att den är preliminär och att den år ensidigt uppskattad. Tidigare känd förbrukning är dessutom  betydligt lägre.  Att förbrukningen skulle vara betydligt högre än månaden före resp efter mätarbyte är inte rimlig. Det har elnätsbolaget inte tagit någon hänsyn till. Dessutom ställer det till enormt mycket fel i timkostnaden från elhandelsbolaget som följd av att förbrukningen smetats ut på dyra timmar när vi sett till att använda el på billigaste timmarna på dygnet.  Elkostnad och skatter blir ännu mer fel med felaktig indata.  Sen som kund var det vi som påpekade flera gånger att mätning saknades.  Elnätsbolaget tog fem veckor på sig att reagera trots felanmälan av kunden.
  Elin
 • Hej,

  Du kan som sagt skicka en anmälan till oss om felaktigheterna med mätaren kvarstår. Skicka till registrator@ei.se med rubriken Anmälan mätvärden saknas. Glöm inte att uppge ditt anläggnings-id på 18 siffror.

  För prövning av ekonomiska tvister hänvisar vi till Allmänna reklamationsnämnden. 

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Jag har ett liknande problem som dig.
  kräv in redovisning på dina förbrukade timmar ifrån elnätsföretaget. Enligt svensk lag så ska dom ha underlag för sin faktura. Annars kan du bestrida den och du vinner. 

  Mikael Oscarsson

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.