Ledningsgator

Svenska kraftnät har riktlinjer för röjning av ledningsgator, vilka gäller deras högspända nät. Där anger man ambitionsnivån noll trädfel och om ledningsgatans bredd inte är tillfyllest har ansvarig skyldighet att röja bredare efter förhandling om kompensation för skogsägaren.
Vilka regler gäller för regionala nät?
Frågan har aktualiserats av de elavbrott p.g.a. hängande träd som visats i nyhetsmedia i inslag om strömavbrott.
Erik Lindquist

Kommentarer

  • Hej Erik,

    Generellt kan man säga att det är nätföretagets ansvar att trädsäkra sina ledningsgator. Den vanligaste orsaken till omfattande elavbrott är träd som faller på luftledningar i skogsmark under kraftig blåst, precis som du påpekar i ditt inlägg. Energimarknadsinspektionen (Ei) har inte detaljreglerat hur ledningsgator ska se ut. Istället har vi ställt ett generellt krav om trädsäkring på elnätsföretaget så att det också finns utrymme för företagen att vara kostnadseffektiva.

    I Ei:s föreskrifter ställs krav på att ledningar över 25 kilovolt ska vara trädsäkrade. Finns det brister i nät med ledningar över 25 kV kan vi förelägga elnätsföretaget att åtgärda detta. För lägre spänningsnivåer, vanligtvis de nät som går mellan regionnät och hushållen, finns inga föreskrifter.

    Hälsningar

    Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.