Pris vid mikroproduktion

Microproduktion:
 • ”ett elhandelsföretag är skyldigt att ta emot den el som matas in från elanvändarens produktionsanläggning”.       Helt OK!
 • ”Det finns ingen uttrycklig bestämmelse i ellagen om hur ersättning för inmatad el ska betalas från elhandelsföretaget till mikroproducenten”     Hur kan detta saknas ? 
 • De kan då gladeligen ”lagligt” stjäla hela min produktion då?!

 
Jag efterlyste "elavtal för min produktion" vilka villkor som gäller..
Fick svar: Citat ""Vi har inte tecknat något avtal med dig på din produktion, utan vi har fått den anvisad till oss eftersom vi har avtal på din förbruknings el.””

Är det inte rimligt att få veta villkor, vad man ska få för betalt och när man ska få betalt ?

Fakturering
Ingen detaljredovisning (gällande pengar) från min elleverantör!!
Följande info får jag, jag har avtal om Timspotpris för den el jag köper.  
Min microproduktion utgår jag ifrån är också Timspotpris, vet alltså inte formellt vad som gäller…

Ville veta vad siffran 244,11 öre/Kwh kommer ifrån.  Det framräknade snittet vill jag gärna kunna konstatera. Jag efterlyste bättre specificering till mina fakturor, digital bilaga eller att kunna gå in på hemsida och skapa en månadsrapport, både produktion och köp. Såg att min elleverantör har en Timvärdesrapport som jag kan skapa, men jag vill ha pengarna med också! 
Svar från Elleverantör: ”” detta går inte lösa så som du efterfrågar i dagsläget men det är absolut en intressant lösning som vi kan kolla på om det går att implementera.””
De måste ju själva summera för fakturaunderlag, då kan det väl inte vara så svårt att göra den sammanställningen tillgänglig för respektive kundfaktura. 
Vilka redovisningsvillkor och betalningsvillkor gäller för både köp och sälj ? Får elleverantören göra hur som helst?

Göran Petersson

Kommentarer

 • Hej,

  För att få betalt för din solel måste du ha ett avtal med ett elhandelsföretag.
  Villkoren i ett sådant avtal regleras inte i ellagen. När du säljer solel har du inte heller rättigheter som konsument i lagens mening eftersom företaget på sätt och vis är din kund och du är säljare. Läs mer om detta hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå. 

  De frågor du har är köp- och avtalsrättsliga och som sagt förhållanden som inte omfattas av ellagens bestämmelser. Vi kan därför inte hjälpa dig vidare med dessa frågor.

  Ett elhandelsföretag som säljer el till dig har däremot skyldigheter enligt ellagen. Bland annat ska elhandelsföretagets faktura till kunder vara tydlig. Fakturan ska innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som fakturan grundas på.

  Om avtalet är ett så kallat timavtal, där mängden el mäts och debiteras per timme, får informationen istället finnas på elhandelsföretagets webbplats. Fakturan ska då innehålla uppgift om var informationen finns.

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Jag har ånyo ställt frågan om specificering av min faktura  " timspotpris"
  Min elleverantör kan fortfarande inte tillhandahålla dessa uppgifter   2023.02.16, " de jobbar på det säger man" .
  Något märkligt tycker jag, har varit "timspotkund" i snart ett år, och har haft stora funderingar på det snittpris som redovisats. Flertal gånger påpekat/ifrågasatt.
  Jämfört med "rörligt pris" ( från samma leverantör) , jag styr min förbrukning till lågpristimmar, har värdet ändå blivit högt.   Klart man då är intresserat av att kunna följa upp fakturan.
  Vad gäller !!! Vad säger ellagen ?
  Är det ett krav eller inte, att kunna redovisa fakturaunderlag??
  Göran Petersson
 • Hej Göran,

  Tack för ditt inlägg.

  Som vi tidigare meddelat har elhandelsföretagen en skyldighet att ge dig en tydlig faktura. Fakturan ska innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som fakturan grundas på. Om leveransavtalet förutsätter att mängden överförd el mäts per timme, får informationen göras tillgänglig via elleverantörens webbplats (istället). Fakturan ska då innehålla uppgift om var elanvändaren kan hitta informationen. Detta regleras i ellagen 8 kap. 16 §.

  Om du anser att elleverantören bryter mot dessa bestämmelser kan du anmäla det till oss. Läs mer om hur du gör en anmälan här. Notera att en anmälan inte är ärendespecifik, och att vi därmed inte kommer hjälpa dig med just ditt problem. Istället är en anmälan generell, och låter oss inleda tillsyn över företagets generella förfarande kring de relevanta bestämmelserna om vi bedömer det passande.

  Vänlig hälsning,
  Anton Eklöf

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.