Nätavgifter

Kommer elnätsavgiften för uttag av energi att sänkas i och med att de småskaliga producenterna skall betala sin del av nätkostnaderna (som ju tidigare betalats av de konsumenter som inte producerar)?
Paul Wargenstahm

Kommentarer

 • Hej Paul

  Jag ber om ursäkt att du fått vänta på svar på din fråga, jag har ställt din fråga vidare till våra experter som arbetar med teknisk analys.

  Jag återkommer till dig när jag fått svar ifrån dem.

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej igen Paul,

  Nu har jag fått svar på din fråga.

  Reducerade nätavgifter för produktionsanläggningar innebär att anläggningsägarna inte betalar för de kostnader de orsakar. Eftersom nätföretagets totala intäkter är reglerade måste nätkostnaderna i stället bäras av övriga kunder inom nätområdet. Dessa kunder får därmed betala mer än de borde, de får därmed inte heller kostnadsriktiga nätavgifter. Det motverkar ett effektivt utnyttjande av elnäten och är ett avsteg från grundprincipen i elmarknadsförordningen att nätavgifter ska vara kostnadsriktiga.

  I en rapport publicerad år 2021 beräknade Ei att det omfördelade beloppet som uppstår på grund av reducerade nätavgifter uppgår till omkring 200 miljoner kronor om året, för anläggningar över 43,5 kW men under 1500 kW. I förhållande till lokalnätens totala årliga intäktsramar motsvarar omfördelningen på 200 miljoner kronor ungefär en halv procent. Ei har inte räknat på det omfördelade beloppet för de anläggningar som helt befriats från inmatningstariffer, det vill säga för anläggningar som är mindre än 43,5 kW, men det reducerade beloppet är troligen lågt per anläggning. För nätområden med många (framför allt större) småskaliga produktionsanläggningar och relativt få kunder i övrigt leder omfördelningen till att kunderna kan få upp till 5–6 procent högre nätavgifter, eller mer.

  Ei gjorde också bedömningen att risken är stor att kostnaderna för de reducerade nätavgifterna ökar, och att omfattningen kan komma att flerdubblas inom några år. Utöver att nya mindre produktionsanläggningar, särskilt solkraft, kommer att bidra till en ökning av omfördelningseffekterna finns även risk att fler nedgraderar sin produktionskapacitet.
  Det finns stora variationer i Sverige när det gäller antalet småskaliga produktionsanläggningar i nätområden och nätföretagens kostnader för olika typer av nättjänster. Att nätavgifterna inte reduceras för producenter av småskaliga anläggningar kommer i de flesta nätområden troligen leda till att nätavgifterna inte ökar så mycket som de annars hade gjort, men kan i vissa nätområden innebära att nätavgifter sänks för övriga nätanvändare. Det kommer att variera mellan nätområden.

  Det är nätföretagen som ska beräkna kostnader och besluta om nätavgifter så att de är kostnadsriktiga och icke-diskriminerande och som kan svara på frågor om hur nätavgifterna påverkas för nätanvändare i respektive nätområde. Ei kan granska skäligheten i nätföretagens avgifter för överföring och anslutning av el.

  Här kan du läsa frågor och svar om slopad reduktion av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar:
  Frågor och svar om slopad reduktion av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.