Nyanslutning

enl vattenfall så får man betala en avgift mellan nätstation och anslutnings punkt.
i mitt fall så står ett skåp till grannens fastighet nästan på vår tomtgräns.
ev så kommer vattenfall att använda detta skåp för att ansluta våran fastighet. men dom vill iaf all vi ska betala för avståndet mellan nätstation o anslutnings punkt vilket är drygt 350 meter.
i mina öron låter det konstigt att jag ska betala för den sträckan när skåpet redan står där.
har jag fel?
tommy

Kommentarer

 • Hej Tommy,
  På denna sida kan du läsa mer om anslutning till elnätet Anslutning till elnätet - Energimarknadsinspektionen (ei.se).

  Nätföretagen har fri prissättning på anslutningsavgifter men om en kund väljer att begära prövning av avgiften för att den känns för hög så använder vi metoden som beskrivs på sidan som utgångspunkt. Vissa nätföretag använder andra schabloner än de vi tillämpar i offertskedet av olika anledningar men om det vid prövning visar sig att det offererade beloppet är högre än det vi anser skäligt, blir de skyldiga att betala tillbaka mellanskillnaden, alternativt ändra sin offert.

  Hoppas detta gav svar på dina funderingar
  Vänligen
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Hej! Jag tillhör en båtklubb i Uppsala som hyr mark av kommun för vinteruppläggnning av våra båtar.Till vårt område har det gått en kabel från nätstation till vårt anslutningsskåp med elmätare, ett avstånd på c:a 90 meter. Vi har haft abonemanget i drygt 10 år. Nu verkar det blivit fel på kabeln eller kortslutning. Är det Vattenfall som ansvarar för ledning med underhåll, eller är det vi som får stå för eventuella kostnader och byte av kabel? Med vänlig hälsning Jack Sjöstrand, Fyris segelsällskap
  Jack Sjöstrand
 • Hej Jack,

  Det beror på var någonstans i ledningen felet ligger skulle jag säga. Elnätsföretaget äger och ansvarar för all ledning fram till elmätaren (som de också äger), allt efter mätaren är kundens ansvar.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hejsan
  Har nu en dialog med vattenfall kring nyanslutning. Mitt hus kommer att anslutas till ett el skåp som vattenfall bekräftat att min fastighet kommer anslutas till. Den ligger ca 12 meter från min anslutningspunkt på mitt hus och ca 7 meter från tomtgräns. El nätstationen ligger dock ca 250 meter ifrån. De kommer inte dra något nytt kablage från el nätstationen till elskåpet det har dem redan redovisat. Men de vill ändå att jag skall betala ett pris som om det var det dem gjorde och hänvisar till att de följer EI,s rekommendationer och kalkyler. Är inte detta helt fel? Jag trodde lagen var till för att det skall regleras och fy styrning. Inte att stora koncerner kan luta sig mot en rekommendation som enligt ovan är ett rent bluff verktyg. Ge ett pris på något som aldrig kommer att utföras och få betalt för en tjänst som aldrig kommer att levereras utifrån den kalkylen de presenterar. Tacksam för svar.
  Daniel
 • Hej,
  Det din kontakt på Vattenfall sagt avseende att de följer våra rekommendationer och kalkyler stämmer inte. Den metod vi använder för att avgöra skäligheten i en nyanslutningsavgift utgår från den faktiska anslutningspunkten i befintligt nät, dock med en grundavgift som är densamma upp till 200 meter. Dock råder fri prissättning hos nätföretagen men som kund har man som jag nämnde möjlighet att begära prövning av sin avgift hos oss på Ei. Läs gärna mer om anslutningsavgifter under denna länk.
  Anslutning till elnätet - Energimarknadsinspektionen (ei.se)
  Och under denna länk kan du läsa om våra prövningar.
  Prövning av villkor för anslutning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Vänliga hälsningar
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Hejsan
  Tack för ditt svar. Då har jag alltså fått fel pris trots flertalet påtryckningar om att jag vill att dem förtydligar och ändrar. Men det enda hen svarar är med hänvisning till er om jag känner mig missnöjd.
  Då kommer min andra fråga, Är inte ni en myndighet som skall reglera detta?
  Du säger att dem har fri prissättning, Men vad finns det då att pröva? Eller är det reglerat så att drakarna tjänar sina pengar, hur de vill och sedan får man eska pengar av staten, dvs mig själv som en återbäring om ni ändå slutligen tycker priset var oskäligt?
  Och sedan om ni anser att det är fel så fortsätter dem med sin fria prissättning, lurar konsumenterna där ute men i visa fall får någon rätt och då betalar staten/ folket tillbaka lite pengar igen? är det så systemet är uppbyggt?

  Daniel
 • Hej igen,
  Prissättningen är fri för anslutningar i första skedet. Vid en prövning där vi kommer fram till att ett lägre pris än det offererade är skäligt blir nätbolaget bundna av vårt beslut och får ändra sin offert alternativt återbetala mellanskillnaden om anslutningen redan utförts och betalats.
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Tack Jerker igen för svar.
  Jag har skickat in min ansökan till er, denne skulle kanske behöva kompletteras då jag fått ytterligare en karta som påvisar ännu tydligare det jag skrivit om ovan. Dvs att min direkta anslutning ligger ca, 7 meter från tomtgräns vilket även Vattenfall bekräftat. Det blir ju otroligt mycket administration i onödan när dem tydligt hänvisar detta beteende som godtyckligt och har satt i system att hänvisa vidare direkt till er.

  Daniel
 • Hej,
  Jag bad min elektriker att skicka in anmälan om elanslutning till min fastighet Vadviken i Haninge, Dalarö  i april 2020. När jag frågade elektrikern hur det gick med elanslutningen och en månad senare hade han inte fått något svar från Vattenfall. Han skulle skicka in en ny anmälan ifall den tidigare ”kommit bort”. Han skickade in en ny anmälan i juni 2020. Jag hörde fortfarande inte något om el och tänkte att det var fel på min elektriker som inte gjorde sitt jobb och bytte då elektriker. Nya elektrikern fick i alla fall fått svar och anmält att anläggningen är färdig igen september 2020. Sedan har det varit sparsam respons från Vattenfall gällande elanslutningen. Då huset är klart sedan april 2020 hade vi tänkt flytta in till julen 2020. Dock får vi inte ta huset i bruk förrän vi har el enligt kommunen som ger slutbesked. Elektrikern har med jämna mellanrum frågat varför elen dröjer och det har varit olika förklaringar varje gång. Nu senast var att vattenfall behöver svar från markägaren för att gräva kabel. Dvs vår vägförening som det handlar om. I januari kontaktade jag kommunen och frågade vad jag skulle göra då jag inte kunde få slutbesked pga av att Vattenfall inte behagar leverera el och mitt bygglov skulle gå ut i slutet på mars, dvs 1 år senare då jag ansökte om el första gången. Kommunen svarade att jag behövde söka helt nytt bygglov på hela huset. Så nu har jag skickat in och fått helt nytt bygglov beviljat på hela huset med alla extra kostnader det innebar. Vi står nu med dubbla boenden och inväntar el för att kunna flytta in. Det har nu gått 14 månader. Är det rimligt att det ska ta längre tid än så i ett villaområde i Stockholm?
  14 månaders väntetid känns inte rimligt att det står ett färdigt tomt hus. Att skylla på att man skulle tänkte på att anmäla om el tidigare håller inte riktigt. Jag tror knappast Skanska eller NCC skickar in ansökan om el till sina bostadsområden 1,5 år i förväg.
  Det är svårt att få seriös handläggning i ärendet då det är monopol och man kan inte välja en seriös leverantör. Responsen från Vattenfall är mycket sparsam om än alls.

  kristian torpareng
 • Hej Kristian,

  Enligt ellagen ska anslutningsskyldigheten fullgöras inom två år från begäran om anslutning om det inte finns särskilda skäl för att det tar längre tid. Ibland kan en betydligt kortare anslutningstid vara att betrakta som fullt rimlig. Bedömningen görs från fall till fall.

  Genom en anmälan till oss kan du begära en prövning av anslutningstiden. Skicka anmälan per e-post till registrator@ei.se med rubriken Anmälan anslutningstid. Jag rekommenderar att du meddelar Vattenfall att du har varit i kontakt med oss och har gjort en anmälan.

  Om Vattenfall i ditt avtal har utlovat att anslutningen ska vara klar senast ett visst datum kan du driva ärendet civilrättsligt. Detta gäller även för eventuella skadeståndskrav.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Vi är intresserade av att köpa ett hus. Det var från början ett hus som sedan har styckats av till parhus med två olika ägare. Den ena delen (som vi är intresserade av att köpa) verkar inte ha någon egen elanslutning. Dom verkar istället få el från grannen och delar 50/50 på fakturan då de inte heller har några separata mätare. 
  Är detta tillåtet?

  Emily Lindqvist
 • Hej Emily

  Tack för ditt meddelande.

  Det är svårt att säga om det är tillåtet eller inte även om jag spontant inte tycker det låter tillåtet, men jag skulle råda dig att ta kontakt med elnätsföretaget där fastigheten finns. De kan svara på om det är tillåtet eller om det krävs en nyanslutning för den som köper fastigheten.

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.