Prissättning timpris

Varför stack priset upp mellan klockan 8-9 den 14e Augusti? Vem bjöd så högt eller vem ställde ut KwH så högt som någon då köpte? Eller hur det nu fungerar…. Vilket ingen verkar förstå eller veta. Dvs förklaringar till plötsligt höga priser under någon timme på nordpool är ogenomträngligt.
Det var ingen brist vad jag kunde se den timmen.
BE

Kommentarer

 • Hej

  Tack för ditt meddelande.

  Höga gaspriser, lägre vindkraftsproduktion, begränsningar i överföringsnätet och underhåll av kärnkraften fortsätter att påverka svängiga elpriser. Särskilt de södra delarna av Sverige som påverkas av kraftiga svängningar på elmarknaden.

  Främsta orsaker som leder till varierande elpriser,

  I Sverige finns det begränsningar i överföringen av el framför allt från norr till söder, men även från öst till väst. El från vatten- och vindkraftsproduktion i norra Sverige kan ibland inte föras ner i tillräcklig mängd till södra Sverige för att möta efterfrågan. Därför få södra Sverige i stor utsträckning ett gemensamt elpris med våra grannländer i söder, där priset ofta är högre.
  Stor vindkraftsproduktion i systemet leder till ett stort utbud på billig el. Vid lite vind måste andra kraftslag med dyrare produktionskostnader användas. Förändringar i vindkraftsproduktion kan alltså ge stora svängningar i priserna. Priserna sjunker när det blåser och att de stiger när det inte blåser.

  På sommaren minskar användningen av el för uppvärmning, men det finns andra orsaker till ökad elförbrukningen och högre elpris även under varma perioder. Mer energi går exempelvis till kylning såsom luftkonditionering, kyllager för mat och kylning av serverhallar. På senare tid har temperaturen varit högre än det normala i Europa vilket gör att behovet av att kyla är större.
  Priset vid låg elförbrukning kan sjunka ytterligare då de periodvis höga priserna kan motivera att hålla i gång större kraftvärmeanläggningar, som har kostnader för start och stopp. Det ökar utbudet och trycker ner priset ytterligare.

  Elpriserna i Sverige påverkas av andra länder eftersom Sverige ingår i en gemensam och sammankopplad elmarknad med övriga Europa. Elen flödar hela tiden mellan olika elområden vilket gör att priset inte bara påverkas av utbud och efterfrågan i Sverige, utan även av de omkringliggande länderna.

  Fler orsaker till prisutvecklingen, 

  Det svenska elsystemet är sammankopplat med det europeiska och därför påverkas våra elpriser av den europeiska prisutvecklingen.

  Spotpriset påverkas av en rad olika faktorer, på den nordiska elmarknaden är variationer i nederbörd, vind och temperaturer speciellt viktiga.

  Prisbildningen på spotmarknaden är komplex då det är många faktorer som påverkar samtidigt; vissa förstärker varandra medan andra verkar i motsatt riktning.

  Eftersom el än så länge inte gått att lagra i någon större omfattning, har priset alltid varit beroende av de aktuella omständigheterna. Detta innebär också att det svårt att jämföra priser över tiden då förutsättningarna förändrats. I Norden är detta extra svårt då såväl produktionen som användningen av el är mycket väderberoende.

  Handeln på elbörsen sker dels på det som kallas dagen-före marknaden, dels på intra dag marknaden (aktiehandel som sker samma dag)

  Dagen-före marknaden genomförs som en auktion för varje timme dagen innan elen ska levereras. i dagligt tal är det detta som kallas ”spotmarknaden” där priset kallas ”spotpriset”. Auktionen baseras på bud från säljarna, som är de företag som producerar el, och köparna som i första hand är elhandelsföretagen. Men även vissa större företag, till exempel industrier, som använder mycket el i sina produktionsprocesser. På intradag-marknaden sker en kontinuerlig handel som stänger en timme innan elen ska levereras. Denna används av aktörerna för att justera sina handelsportföljer i takt med att man kommer närmare när den faktiska produktionen respektive användningen av el ska ske.

  Läs mer om handel på el-börsen här Handel på elbörsen - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se) samt om spotprisets utveckling här Spotprisets utveckling - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

  I länken hittar du information om hur elmarknaden fungerar, Så här fungerar elmarknaden - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Jag vet allt det där,  men det är inte svaret på vad som hände en enda timme!
  ingen kan svara vilket ju är lite oroande. Som om en blrskurs sticker med fler hundra peocent en timme men ingen vet varför.
  jag kikade själv på den dåliga infon på nordpool, och Det enda jag kunde hitta var att svenska kraftnät? köpte balansel svindyrt den timmen,  men elproduktionen då och före och efter var normal, så varför betalade de själva upp priset Så mycket?
  BE
 • Hej

  Jag vill hänvisa dig vidare till Svenska kraftnäts hemsida, de har en förklaring till det du efterfrågar i ett diagram, se länk längre ner på sidan.

  Sveriges elmarknad är avreglerad. Det innebär att elpriset bestäms av vilket utbud av el som finns, hur många som vill köpa el och hur mycket överföringskapacitet som finns tillgängligt. Säljare och köpare möts på elbörsen, Nord Pool, i en auktion där elpriset bestäms för varje timme kommande dygn. Man har alltså en auktion för timmen mellan kl 00-01, 01-02, 02-03 och så vidare. Säljare och köpare lämnar in sina bud till elmarknaden före kl 12.00 för varje timme nästa dag. Säljarna lägger bud på vad de har för produktion och vad de vill sälja den för och köparna lägger bud på hur mycket el de vill köpa och för hur mycket. Olika kraftslag har olika priser utifrån hur dyrt det är att generera (producera) den– rent generellt kan man säga att vindkraft och vattenkraft är billigast, kärnkraft och kraftvärme är dyrare och fossilkraft är dyrast. Det här gäller rörlig kostnad. Bud på elproduktion av olika slag läggs in utifrån sin rörliga produktionskostnad. De billigare används först och därefter de dyrare. Elpriset sätts utifrån hur mycket det kostar att producera den sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan. För att elen ska räcka till att klara den större efterfrågan behöver man ta till dyrare produktionsslag och elpriset blir högre. Kan man hålla nere efterfrågan blir alltså elpriset lägre. En liten minskning av hur mycket el vi använder kan alltså innebära en ganska stor minskning av elpriset.

  Hur sätts elpriset och vad är ett priskryss? | Svenska kraftnät (svk.se)

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.