Till senaste kommentaren

Problem med vattenfalls lokal nät

Hej
Vattenfall är everantör av el på lokalnätet i Färgelanda.
Det har visat sig att nätet under många år inte håller den standard som lagen säger, 230V +10%/-8%, vi har enligt Vattenfall själva stömdippar på en fas ner till 190V, trots att Vattenfall höjt spänningen i transformator så mycket dom kan utan att förstöra för andra kunder.
Vattenfall har kommit framtill att nätet skall byggas om, men det tar ju tid. Min fråga är kan dessa strömdippar som hos mej märks som dimmer/blinkade lampor och utr. samt att jag har fått höja min säkring i fasadmätarskåp till 25A, trots att vi tidigare alltid klarat oss med 16A.
Strömdipparna ger en oönskad effekt hos mej, nämligen att det blir en ökning på en fas upptill 40A under en väldigt kort tid. Vi råkade ut för att vårt hus delvis brann ner för 3 år sedan, kan detta bero på Vattenfalls problem

Göran
Göran Larsson

Kommentarer

 • Hej Göran

  Tack för ditt meddelande.

  Jag beklagar att ert hus började brinna.

  Enligt våra föreskrifter ska normala kundabonnemang ha ett medelvärde av spänningen mätt över ett 10 minuters intervall, så kallat långsamma spänningsvariationer, hållas inom +/- 10% av 230 volt. Kravet gäller i kundens uttagspunkt, där uttagspunken i regel är din elmätare.
  I länken hittar du energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet EIFS 2023:3

  Ei har möjlighet att i det enskilda fallet pröva om överföringen av el är av god kvalité (4 kap. 18 § ellagen). Du behöver om du är missnöjd med din egen el kvalité skriftligt begära en sådan prövning av Ei. I begäran till Ei behöver du beskriva de brister som du upplever och samtidigt informera oss om ditt områdesid och anläggningsid. Dessa uppgifter hittar du på din elnätsfaktura.

  Du kan sedan mejla uppgifterna till registrator@ei.se.

  Läs gärna mer om elöverföringens kvalitet här, Elöverföringens kvalitet - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.