Produktionssäkring

Elnätsägaren nekar mig installera produktionssäkring för solenergi i tätort.
Är det frivilligt att erbjuda produktionssäkring?
Kan jag få till en lösning ändå på något sätt?
Michael Öberg

Kommentarer

 • Hej Michael,

  Tack för ditt inlägg.

  Du kan ha olika stora huvudsäkringar på produktion och förbrukning men detta kräver en elinstallation som du själv bekostar. Vissa elnätsföretag tar en anslutningsavgift för nyinstallationen.

  Detta är en nyanslutning som elnätsföretaget under normala omständigheter inte kan neka dig. Om du nekas nyanslutning kan du begära prövning hos oss. Du hittar information samt ansökningsblankett här.

  Dessa regler gäller för dig som mikroproducent. För att definieras som mikroproducent ska du ha ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere, producera el med en inmatningseffekt om högst 43,5 kilowatt och ta ut mer el från elsystemet än du har matat in på systemet under ett kalenderår.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Om man har en säkring på säg 80A , kan man då ha en produktionssäkring på 400A?
  Mikael
 • Hej Mikael,

  Ja, det finns inga lagliga hinder för att ha olika storlekar på säkringarna. Observera att vill man ha en större produktionssäkring än sitt uttagsabonnemang så har elnätsföretaget rätt att ta ut en kostnad för uppsäkringen eller om det krävs nätförstärkningar.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Får elnätsbolagen säga nej till produtionssäkringar om det inte finns tekniska hinder för det . Hörde att ett bolag bara godkände upp till 25A .
  Mikael
 • Hej Mikael,

  Elnätsföretaget kan under normala omständigheter inte neka dig att ansluta en produktionssäkring men det kan givetvis finnas tekniska orsaker som försvårar eller förhindrar en anslutning. Om du begär prövning hos oss kan vi göra en bedömning. Du hittar information samt ansökningsblanketten för begäran om prövning här.

   Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej

  Jag skulle vilja göra prövning

  För att ha en produktionssäkring på 63 A
  och en förbrukningssäkring på 20 A.

  Försökte trycka på länken högst upp, men denn funkar inte.

  Kan ni vara snälla och skicka mej en länk som fungerar.

  Tack på Förhand

  Anders Åhs
  Anders Åhs
 • Hej Anders,

  Det har relativt nyligen blivit möjligt att pröva fler villkor hos oss, så vi har en ny sida för prövningsblanketten. Du hittar den nya sidan här.

  Hälsningar,
  Anton Eklöf
 • jag måste göra en säkringshöjning från 25 amp till 35 amp anser nätbolaget Mälarenergi. Grävningen från tomtgräns faller på min lott? Det ligger en åker jämte trädgården som är min skall jag även betala åkermarkens grävning. Sedan menar elbolaget att jag måste betala nytt mätarskåp och anslutning av kabeln samt nya säkringshållare etc.
  Nätleverantören tar ut nätavgift och äger nätet borde inte dom stå för installationen?
  Stefan Bjur
 • Hej Stefan,

  Domstol har slagit fast att kund ska stå för grävning på egen tomtmark, märk väl att det inte nödvändigtvis sammanfaller med fastighetens gräns. Praxisen kommer av att man som kund antas vilja gräva på egen tomt för att undvika onödig skada från maskiner och liknande.

  Enligt de allmänna avtalsvillkoren för Nät står det under punkt 3.9; Elnätsföretaget äger inte och ansvarar inte för att bekosta, installera eller underhålla för mätanordningen erforderlig utrustning, såsom mätartavla, mätarskåp och mätarledningar.

  Om du anser att kostanden för din uppsäkring är oskälig, så kan du begära prövning av avgiften hos oss.

  Du hittar den blankett som ska användas för detta ändamål på följande länk:

  Prövning av villkor för anslutning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Hälsningar,
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.