Till senaste kommentaren

Regler för nettokonsument och vad som händer om man producerar mer

Vi har hösten 2021 installerat 46 solpaneler på villan. De ska ge ca 13 000 kWh/år enligt installatörens kalkyl. Vi har tidigare förbrukat ca 20 000 kWh per år, inklusive laddning av elbil. Nyligen installerade vi dessutom en luft-luftvärmepump som visade sig sensationellt effektiv. Den värmer hela villan på 180 kvm och jag har kunnat stänga av hela elvärmesystemet till de direktverkande radiatorerna. Förbrukningen sjönk med 1500 kWh januari 2022 jämfört med januari 2021. Nu börjar jag tro att min årliga förbrukning kanske inte ens når upp till 13 000 kWh, kanske "riskerar" jag att inte bli nettokonsument. Vad händer då? Reglerna säger, eller har åtminstone sagt, att man då kanske ska behöva betala avgift till nätägaren. Samtidigt har jag någonstans läst att en lagändring är på gång i år för att ändra på detta. Hur förhåller det sig? Om jag ska betala avgift tvingas jag mot slutet av året stänga av solpanelerna eller åter koppla in de direktverkande radiatorerna, och det verkar ju inte optimalt.
Tacksam för svar.

Roger Niklewski

Kommentarer

 • Hej Roger,

  I dagsläget är det ellagens 4 kap §10 som gäller,

  "En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet."

  Dock har bestämmelserna angående detta setts över och det finns föreslag på ändringar gällande detta. Propositionen ligger hos Regeringen att fatta beslut om, tyvärr har jag ingen mer information än så gällande förslaget till en ny elmarknadslag.

  Hälsningar

  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Vi är i inköpsläge stort sett när det kommer till solceller och är nyfiken på om reglerna ändrats. Hört av flera säljare att regelverket för mikroproducent numer inte kräver nettokonsument men lyckas inte hitta detta själv på internet tyvärr. Är man fortfarande begränsad av sin egen förbrukning eller kan man producera betydligt mer?
  Stefan Wiman
 • Hej Stefan,

  Tack för ditt inlägg.

  Du har helt rätt i att det har skett förändringar. Sedan den 1 juli 2022 kan en mikroproducent undantas från nätavgiften för inmatning utan att vara nettoanvändare av el. Det innebär att elnätsföretag inte längre kan ta ut en extra inmatningsavgift för de som på årsbasis producerade mer än vad de förbrukade. Läs mer om detta här.

  Som mikroproducent har du rätt till skattereduktion för den el som levereras ut till nätet. Elnätsföretaget ska betala dig ersättning för nätnytta. Samtidigt har elnätsföretaget rätt att debitera kostnader motsvarande mätning, beräkning och rapportering om du överproducerar el. Du kan läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter som mikroproducent här.

  Hoppas du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har några fler frågor.

  Med vänlig hälsning,
  Erica Talvén
 • Hej!

  I och med ert nya beslut så kan elnätsföretagen återigen ta ut en inmatningsavgift och nu även för de allra minsta solcellsanläggningarna (även under 63 A). Finns det någon reglering hur stor denna avgift får lov att bli?
  https://ei.se/om-oss/nyheter/2023/2023-03-20-eis-bedomning-ingen-reducerad-natavgift-for-smaskaliga-produktionsanlaggningar

  Detta beslut hänvisas till artikel 18 i i EU:s elmarknadsförordning, en förordning som nu är under revidering. Ser ni i och med den kommande revideringen att regelverket kan komma att ändras inom kort igen?
  https://energy.ec.europa.eu/electricity-market-reform-consumers-and-annex_en

  Allt gott!

  Malin Unger
 • Hej Malin,

  Konsekvenserna av slopandet av reduktion är svåra att förutspå för den enskilda anläggningen eftersom det finns stora skillnader mellan nätföretagens tariffer då nätföretagens kostnader varierar. Det kan variera från några hundralappar till några tusenlappar per år.

  Ei:s bedömning utgår från artikel 18.1 i elmarknadsförordningen, inga ändringar föreslås i denna punkt.

  De ändringar som föreslås gäller andra punkter i artikel 18 i elmarknadsförordningen men de innebär ingen förändring gällande principerna att avgifter ska vara kostnadsreflekterande och säkerställa den mest kostnadseffektiva driften och utvecklingen av elnät.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.