Till senaste kommentaren

Vad är en rimlig elnätsavgift?

Hej.
Jag bor i sala i västmanland och undrar vad som anses vara en rimlig elnätavgift?
Jag betalar i dagsläget 250kr i månaden på elhandeln via eon, men jag måste betala salaheby energi 400kr i månaden på elnätavgiften som jag inte kan byta leverantör av eftersom de äger ledningarna.
Är nästan dubbla priset rimligt för en elnätavgift i förhållande till elhandeln?

mvh Christopher
Christopher Luff

Kommentarer

 • Hej Christopher,

  Tack för ditt inlägg!

  Ei har svårt att svara på vad en rimlig elnätsavgift är. Nätägaren har rätt att ta ut avgifter som täcker kostnader för
  • drift
  • underhåll och
  • avkastning
  Utöver det ska avgifterna vara objektiva och icke-diskriminerande. Det är inte ovanligt att elnätsavgift är dyrare än det elhandelsavtal en kund har.

  Jag rekommenderar att du läser igenom vår informationstråd om elnätsavgifter för ytterligare information. Där bör du få svar på dina frågor. Om det fortfarande finns några frågetecken går det jättebra att kontakta oss igen.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Är det rimligt att ha en fast avgift för 20A i en villa på 1600kr/månaden??
  Vi betalar alltså ca 18000 kr om året för vår elnätsavgift.
  Och i samma stad så finns också eon och i ett hus med samma 20A, fast kanske lite mindre elförbrukning får man betala ca 500 kr i elnätsavgift.
  Vi betalar alltså ca 12000kr mer om året.
  Mikaela Friström
 • Hej Mikaela,

  Tack för ditt inlägg.

  Du konstaterar att ett elnätsföretag har högre avgift än ett annat företag. Jag förutsätter att du har jämfört samma säkringsstorlek och förbrukningsprofil eftersom dessa faktorer kan ha stor inverkan på avgiftens storlek.

  Samtidigt stämmer det att elnätsavgifterna varierar mellan olika områden i Sverige. Med den modell som politikerna har valt är det inte meningen att avgifterna ska vara lika över hela landet utan det är kostnaden att bedriva elnätsverksamhet som styr vad du får betala som kund. Elnätsföretagen har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare. Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter.

  Som du kan läsa i vårt svar ovan är de grundläggande principerna ändå lika. Enligt lagen ska alla elnätsavgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. Läs mer om ämnet i vårt kundforum.

  På vår webbsida hittar du statistik över elnätsföretagens avgifter.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Det är ju lustigt ändå hur EI försöker belysa sitt arbete som en viktig roll! Här har vi, vad jag tycker, är stora skillnader inom samma område. Dom stora drakarna fifflar garanterat med siffror på rätt sätt med hjälp av sina fina ekonomer/revisorer. Vi får betala som vanligt. Att inte EI jobbar för lika vilkor är för mig helt obegripligt. Varför får inte jag välja en annan elnätsleverantör i mitt område t ex?? Monopolet gör att de höjer avgifter efter behag, "motiverar" detta hos er på EI som sväljer allt med hull och hår! Man blir bedrövad. Elnätsbolagen, de större, är långt ner på min förtroendelista. Ut och sök på nätet så ser man att det stora missnöjet är utbrett!
  Håkan
 • Hej Håkan,

  Tack för ditt inlägg.

  För att säkerställa en trygg elförsörjning har elnätsföretagen monopol på sina områden. Det är kostsamt att bygga och underhålla elnät och det är därför inte samhällsekonomiskt motiverat att bygga parallella elnät inom ett och samma område.

  Energimarknadsinspektionen är utsedd myndighet att övervaka och reglera elnätföretagens verksamhet. Här är en kort redogörelse för hur vår reglering fungerar:

  Vi övervakar elnätsföretagen för att se att de inte tar ut för höga avgifter av dig som kund. Det gör vi genom att sätta ett tak (en intäktsram) för hur mycket ditt företag får ta ut av alla kunder i ditt område under en fyraårsperiod.

  De nuvarande intäktsramen gäller åren 2020-2023. Ditt företag får höja sina avgifter så länge de håller sig inom sin intäktsram. Företaget får också fördela sina höjningar hur de vill under den fyraårsperiod som intäktsramen gäller. Det betyder att de kan höja mer ett år och mindre ett annat. Det vi kontrollerar är att de inte tar ut mer än vad vår intäktsram tillåter och att de utformar avgifterna på ett sätt som inte strider mot lagen (se nedan).

  Nuvarande period löper ut 2023. Då kommer vi att kontrollera att ditt och alla andra elnätsföretag hållit sig inom de intäktsramar som Ei beslutat om. Det är också först då vi vet om ditt elnätsföretag tagit ut för höga avgifter av dig och andra kunder i ditt område.

  Enligt lagen ska alla avgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.
  Skäligheten kontrollerar vi genom intäktsramarna på det sätt jag redan beskrivit. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning (vinst) på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

  Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

  Företagen får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Vårt krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Ett företag får alltså inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan. Kravet på icke-diskriminering innebär att likadana kunder ska ha likadana avgifter. Du som konsument har dessvärre inte möjlighet att överklaga den allmänna nivån på avgifterna. Den regleras av oss som myndighet och avgörs i slutänden av domstol. Däremot kan du anmäla till oss om du anser att din avgift inte är objektiv (kostnadsriktig) eller inte uppfyller kravet på att vara icke-diskriminerande.

   Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.