Till senaste kommentaren

Smart elmätare från Landis o Gyr

Vi har under snart 3 års tid inte velat ha in den nya smarta elmätaren som Eon vill byta till av olika anledningar. Vår hälsa är påverkad av trådlös teknik, mobilmaster mm.
Det har på senaste tiden kommit till vår kännedom att det sitter en sändare i varje smart elmätare och vi har ifrågasatt var informationen som sänds hamnar men får inga svar. Det handlar om vår personliga integritet och ifrågasätter varför den ska läsas av trådlöst över huvudtaget.
Hur granskar ni elnätsbolagen?

Vid kontakt med PTS angående tillstånd av sändare och mottagare menar de på att dessa utrustningar inte kräver tillstånd, och vi ställer oss väldigt undrande till detta.
Har ni någon inblandning i vad PTS behöver godkänna angående tillstånd mm gällande dessa elmätare?

Har mailat Landis o Gyr angående detta men de vägrar svara, så kommer återigen maila dem i frågan om vilken teknik, frekvens mm dessa elmätare använder sig av.
T L H

Kommentarer

 • Hej

  Tack för ditt meddelande.

  Mätförordningen bestämmer att elnätsföretag i Sverige ska ha mätare som går att fjärravläsa och att elmätarens inställningar ska gå att ändra fjärrledes. Bestämmelserna är teknikneutrala och bestämmer inte vilken teknik som nätföretaget ska använda för att kunna fjärrkommunicera med elmätaren. Det finns dock andra bestämmelser som kan ge en inverkan på vilka lösningar nätföretagen väljer att använda sig av. Ett av dem är att nätverksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt. Det kan medverka till att nätföretaget väljer en generell lösning för fjärrinsamlingen som fungerar för hela deras mätarbestånd. Det finns också bestämmelser om personuppgifter och informationssäkerhet som gör att mätvärden måste skyddas från att hamna i orätta händer. Det är svårt för nätföretaget att garantera en säker hantering av data om det t.ex. skulle gå via kundens egna nätverk eller meddelas via e-post.

  Ei kan inte svara på varför ett visst nätföretag har valt en viss teknik, men kan konstatera att många nätföretag har valt mobilnätet som kommunikationsväg för sina elmätare.

  Orsaken till bytet av elmätare är att det finns nya funktionskrav för elmätare. Mätarna som uppfyller funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025. Det finns inga undantag vad gäller installation av nya elmätare, elnätsföretagen är skyldiga att mäta och registrera mängden överförd el enligt ellagen (6 kap. 1 §). Energimarknadsinspektionen har inga möjligheter att meddela undantag från bestämmelserna om mätning av el eller från funktionskraven. De möjligheter till undantag som finns från reglerna om funktionskrav handlar om rikets säkerhet (32 § mätförordningen (1999:716)). Några andra skäl till undantag finns inte. Energimarknadsinspektionen kan därför inte bevilja undantag eller uppskov från bestämmelserna i mätförordningen

  Elnätsföretagen ansvarar för mätning av kundernas användning av el och för att kunderna faktureras korrekt. Mätning av el är en förutsättning för kundernas möjlighet att kunna påverka och delta på elmarknaden och därför för elmarknadens funktion i stort. Det är viktigt för den pågående energiomställningen.

  På vår webbplats finns mer information: Funktionskrav elmätare - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Det är frivilligt att vara ansluten till elnätet; ingen kan tvinga en konsument att vara ansluten. När en konsument väl har ingått ett avtal med ett elnätsföretag förbinder sig båda parter att följa villkoren i avtalet samt gällande regler och lagar. Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K, har elnätsföretaget rätt att inom anslutningsfastigheten installera och bibehålla mätare plus annan utrustning som behövs för kontroll av förbrukningen. Konsumenten ska se till att mätanordningen är åtkomlig för elnätsföretaget. Elen kan frånkopplas om konsumenten bryter mot elnätsavtalet.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.