Till senaste kommentaren

Solenergi produktion i Västerås

Mälarenergi Elnät säger att den överproduktion av elenergi som matas in till deras elnät betalar dom inget för, dom ska ha betalt för överproducerad elenergi!.
När årsproduktionen överstiger årsförbrukningen ska man betala till Mälarenergi Elnät för den kostnad som motsvarar deras producentkostnad.
Varför får man inte betalt för överproducerad elenergi från solpaneler.?
Hur kan detta vara möjligt i dessa tider då vi ska ställa om till grön elproduktion?
Tar alla elnätsbolag ut denna kostnad?

Bror Larsson

Kommentarer

 • Hej Bror,
  Mälarenergi Elnät, likväl som alla andra nätbolag, är skyldiga att ersätta producenter för den energi som matas in på elnätet motsvarande den nytta som energin bidrar med i deras respektive nät. Detta brukar vara något eller några ören per kWh. Det stämmer också att nätägaren ska ta betalt för inmatningsabonnemang även för hushållsanläggningar om produktionen överstiger hushållets förbrukning räknat på helår. Denna kostnad ska dock endast motsvara de kostnader som nätägaren har för mätning, beräkning och rapportering. Det vill säga att man inte betalar något för reinvesteringar i nätet eller underhåll.

  För att få betalt för din producerade el bör du dock kontakta en elleverantör som köper in el från småskaliga anläggningar. Det är alltså inte elnätsägarna som köper elen utan de leverantörer som sedan säljer den vidare till andra förbrukare.

  Hoppas detta gav svar på dina funderingar.
  Vänliga hälsningar
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Hej Jerker,

  Är det rimligt att få 2,5 öre i nätnytta då solel exporteras till nätet? När nätägaren levererar el i samma anslutningspunkt kostar det 34,5 öre i rörlig nätavgift. Siffror exkl moms.


  Ulf Åman
 • Hej Ulf,
  Nätnyttan beräknas utifrån hur stor kostnad som nätbolaget undviker tack vare den el som du som producent matar in på nätet. Det är alltså inte jämförbart med vad det kostar att förbruka el. Till exempel minskar inte nätföretagets kostnader för att äga, underhålla och reinvestera i nätet vid produktion, snarare tvärtom. Om man ändå misstänker att den nätnyttoersättning som nätbolaget betalar ut är för låg kan man begära prövning av den hos oss.

  Här kan du läsa mer om nätnyttoersättning: Nätnyttoersättning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Vänligen
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Hej, tack för svar.

  Intressant med Metod 2020. Jag skriver till nätägaren och frågor om de tillämpar den nya metoden.
  Leder den nya metoden till bättre ersättning eller sämre, för producenten?
  Ulf Åman
 • Ulf,
  Det kan säkert variera beroende på hur de olika nätbolagen har kommit fram till ersättningen. Vi har mig veterligen inte gjort någon analys av hur de olika bolagen räknar fram sin ersättning.
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Hej Jerker,

  då är det hög tid att ni gör det. ;-) Hur går jag tillväga för att få till stånd en analys på en specifik (större) anläggning?
  Ulf Åman
 • Hej igen,
  För att begära prövning kan du skicka en skrivelse där det tydligt framgår att du vill få nätnyttoersättningen prövad. Du kan med fördel skicka med en kopia på en faktura där det framgår nätbolag och anläggningsnummer. Vår e-post är registrator@ei.se.

  mvh
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Hej,

  var har denna sida tagit vägen ? Ni hänvisar till denna sida men den finns inte.

  https://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2020/ny-metod-for-berakning-av-natnyttoersattning/

  Conny
  Conny Bäckström
 • Hej Conny,

  Här kommer en länk som fungerar: Ny metod för beräkning av nätnyttoersättning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Här hittar du mer information om nätnyttoersättning: 
  Nätnyttoersättning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.