Solpaneler

Hej! Jag äger en sommarstuga som gränsar till våra släktingars fastighet. På en tredje, gemensamt ägd, fastighet finns en lada som skulle lämpa sig mycket väl för att sätta solpaneler på. Ca 70kvm i söderläge. Vi har hört att det inte ska vara tillåtet att sätta paneler på ladan för konsumtion på annan fastighet och sedan antingen dela på en anläggning eller göra två anläggningar, en per fastighet. Vad gäller idag efter de nya reglerna som trädde ikraft 1/1 2022.
/Johan
Johan Ekbom

Kommentarer

 • Hej,

  Vi kan inte i uttala oss i enskilda fall för icke koncessionspliktiga nät men du kan ansöka om ett bindande besked som gäller specifikt för ditt fall. En sådan prövning och utlämnande av bindande besked är kostnadsfritt.

  Bestämmelserna i IKN-förordningen tillåter inte att två separata fastigheter (med egna fastighetsbeteckningar) slås ihop på ett elnätsabonnemang. Här gäller fortfarande ett abonnemang per fastighet. Det du kan begära prövning av är om du utan nätkoncession kan överföra egenproducerad el från en fastighet till en annan. Läs 22 c § i förordningen.

  Du hittar mer information om IKN-förordningen hur du ansöker här.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej! Har precis fått svar från EON betr min föranmälan solceller att nätförstärkning behövs innan jag får släppa ut produktion på nätet. Eget bruk går dock bra.
  Har inte fått någon tidsangivelser men undrar om det finns någon lagstadgad tid för elbolagen att förhålla sig till? EON nämner att de inte står för produktionsbortfall under tiden man väntar. Jag tänker å min sida att jag faktiskt är kund.
  Så vad är skälig väntetid för ett mindre arbete mellan en liten transformatorstation till ett elskåp i gatan några hundra meter bort?
  Tack på förhand!
  Vänliga hälsningar
  Hildburg Eriksson 

  Hildburg Eriksson
 • Hej,

  Det finns ingen tidsangivelse för anslutning av solceller. Vi har i dagsläget heller ingen praxis på området.

  Om du anser att tiden för anslutning av din solcellsanläggning är oskäligt lång, kan du begära prövning hos oss. Skicka begäran till registrator@ei.se med rubriken Begäran om prövning av tid för anslutning.

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.