Stockholms elbolag - villkorsfråga

Hej!

Jag funderar på att teckna 6 mån fast med Stockholms Elavtal då de är billigast på alla jämförelsesidor just nu. Dock behöver jag hjälp med att tyda två saker i deras avtalsvillkor:

Fråga 1:

Premium Fastpris: Om volymdifferens från angiven förbrukning till faktisk förbrukning överstiger 5% debiteras volymdifferensen som en separat rad på fakturan. Det är då Stockholms Elbolags inköpspris som blir priser på volymdifferensen.

Om jag anger t ex 14000 kwh som beräknad årsförbrukning, men förbrukar genomsnittligt mer under de kommande 6 månaderna (vinterhalvåret brukar vara kring 10000  kwh) har de rätt att debitera mig extra när jag säger upp avtalet efter 6 månader? 


Fråga 2:
15.
Premium Energi Certifiering (PEC) är en
valfri tilläggsprodukt på samtliga avtalsformer. Kostnaden är 49SEK inkl moms /
månad för privatpersoner och 99SEK exkl moms / månad för företag.
https://www.stockholmselbolag.se/premium-energi/. Denna summa är inkluderad i
elhandelskostnaden på fakturan.
PEC gäller från och med det datum då detta
avtal tecknas fram tills kund säger upp denna tilläggstjänst. 


16. Samfaktura: Jag godkänner det tecknade
elavtalet & samfaktureringstjänst av tillhörande elnätsfaktura samt dess
villkor. Jag ger Stockholms Elbolag en fullmakt att adressändra mitt befintliga
elnätsavtal och elhandelsavtal samt vidarefakturera detta som en samfaktura.
Detta gäller även mina fakturor från mina gas, vatten & avlopp, pellets,
fjärrvärme, fjärrkyla, solcellsanläggningar, telecom och bredband. Samfaktura
ingår i PEC avgiften.

Min fråga är om de har rätt att ta ut en så kallad PEC-avgift månatligen? Det står inget om den i prisjämförelsen. Och vad anser ni om deras samfakturering, att de adressändrar och tar hand om fakturan från elnätsleverantören och även vatten, avlopp, bredband osv. Tycker det verkar mycket märkligt att de ska få fullmakt att ta hand om allt det också. Jag skulle vilja teckna avtal hos dem utan samfakturering och PEC-avtal men det går inte att göra genom deras hemsida och de svarar ej på mejl och telefon. 

Jenny

Kommentarer

 • Hej
  Vad bra att du läser avtalsvillkoren innan du tecknar elavtal!

  Fråga 1:
  Ja, Stockholms elbolag kan genom villkoret fakturera dig med sitt inköpspris för el. Du har med andra ord en del med fast pris och en del med rörligt pris. Det rörliga priset ska tillämpas på mellanskillnaden mellan det du angivit som uppskattad mängd el du brukar förbruka per år och det du faktiskt förbrukat för perioden. En osäkerhet som uppstår är att du anger förbrukad mängd el per år medan Stockholms elbolag fakturerar månadsvis eller kvartalsvis. Det kan därför vara svårt att veta hur stor del av din förbrukning som ska faktureras med det fasta priset och hur stor del som ska faktureras med företagets inköpspris.

  Det bör framgå i villkoren hur de beräknar detta inköpspris så att du kan kontrollera det vid fakturering. Det bör även framgå hur de beräknar differensen i förbrukning.

  Villkoret innebär dock att det kan ifrågasättas om avtalet får marknadsföras som ett avtal med fast pris eftersom det innehåller rörliga priskomponenter. Det är Konsumentverket som är tillsynsmyndighet för marknadsföring och prisinformation.

  Fråga 2:
  I prisjämförelser ska jämförpriset anges. Jämförpris ska grunda sig på den totala kostnad som konsumenten ska betala till elhandlaren för sin elkonsumtion och beräknas enligt Konsumentverkets föreskrift. Om en tilläggstjänst är obligatorisk för elavtalet och gäller el så ska de ingå i jämförpriset. Om den är ett tillval ska det särskilt informeras om denna.

  Båda fråga 1 och 2 är troligen intressanta för Konsumentverket att känna till när de planerar sin tillsyn. Du får gärna göra en anmälan till Konsumentverket:

  Startsida | Anmäl till Konsumentverket

  Fråga 3:
  För samfaktureringen behöver Stockholms elbolag en fullmakt för adressändring. Men fullmakten är bredare än så och inte heller tidsbegränsad. Den följer därmed inte branschens riktlinjer för fullmakter.

  Fullmakter är ett problematiskt område som kan innebära stora ekonomiska risker. Genom att teckna det här elavtalet ger du Stockholms elbolag långtgående möjligheter att teckna och avsluta avtal i ditt namn samt adressändra fakturorna.

  Om ingen sista giltighetsdag har angetts i fullmakten måste du själv återkalla fullmakten för att den ska sluta gälla. Genom att återkalla fullmakten kan du förhindra att den används för att mot din vilja till exempel ingå nya avtal eller säga upp avtal i ditt namn. Du kan behöva få fullmakten kraftlöshetsförklarad hos tingsrätt om företaget inte samarbetar vid återkallandet. Läs mer om fullmakter via länken nedan:

  Allt du behöver veta om fullmakter (energimarknadsbyran.se)

  Anna Carlén
 • Tack för snabbt svar!

  Då är deras erbjudande inte så bra som det låter och jag avstår att teckna avtal med dessa. För många osäkra faktorer och det där med fullmakt var droppen. 
  Trist att de kommer upp som första billigaste valet på samtliga jämförelsesajter, tror många kan bli lurade.
  Jenny
 • Hej Jenny,

  Precis som Anna skrev så är det jättebra att du läst igenom villkoren innan du tecknar ett elavtal. Vi gör ständigt kontroller på Elpriskollen för att säkerställa att rätt pris visas. I detta fall stämmer jämförpriset som Stockholms Elbolag har rapporterat in till oss, med vad dem presenterar på sin hemsida. Om det är så att den så kallade PEC avgiften inte är valbar så rekommenderar även jag att du gör en anmälan till Konsumentverket.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej,
  Jag hade haft 6-månader fast el avtal (2019-09-01- 2020-02-30) enligt ovan med en månad uppsägning.
  På grund av Covid-19 och rådande omständigheter har jag glömt vara aktiv säga upp/avbryta avtalet i tid och den 09 april har jag förlängt avtalet med rörligt pris hos dem tills början av oktober 2020.
  Nu ser jag att bolaget har straffat mig och skickat en saftig faktura på Mars 2020 med 76,95 öre/ kwh!?
  På deras villkor läser och hämtar jag följande text:
  Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Premium Frihet Privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning.
  Premium Frihet Privat är ett rörligt elprisavtal, med en fast avgift på 49SEK i månadsavgift, och rörligt el har varit under Mars (enligt energimyndigheten) ca 10 öre Inte 76,95 öre/kWh som bolaget har fakturerat.
  I många telefoner och mejl kontakter med bolaget påstår de att det är rätt och enligt villkor!?
  Månadsavgiften 49sek står på deras villkor men hur dem räknar ut 76,95 öre/kWh vill de inte avslöja till mig.
   Eftersom priset 76,95 öre/kWh inte framgick tydligt i avtalet/villkoret, det är oskäligt avtals villkor, pris och tariff ändring som motstrider deras villkor och alla konsument lagar.
  I alla kontakter påstår dem och skriver att är rätt pris, men det tror jag inte på deras påstående vad tycker ni!?
  Mory
 • Hej Mory,

  I detta fall rekommenderar jag att du tar kontakt med Anna och hennes kollegor på Energimarknadsbyrån. De erbjuder kostnadsfri och oberoende vägledning i dessa frågor. Jag tror det kan vara bättre att ni diskuterar denna fråga via telefon eller mejl för att gå in lite mer djupgående på vad avtalet säger.

  Telefon: 08-522 789 50 (vardagar 09-12)
  Konsumentformulär

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.