Till senaste kommentaren

Tid för anslutning till elnätet

Vattenfall har sedan tidigare dragit fram el till vårt hus (Östhammars kommun) varför det gick snabbt för elektrikern att koppla in allt. Han anmälde arbetet i november 2021, vi fick välkomstbrev från Vattenfall i december 2021, och i januari 2022 fick vi välja elavtal. I maj 2022 ringde jag Vattenfall distribution som då sa att de lagt ut jobbet att koppla in mätaren i skåpet på sin entreprenör i januari 2022. I augusti 2022 sa de att de hoppades att jobbet skulle utföras snart. Nu är det snart oktober och vi är oroliga för att vi inte kommer ha någon el till vintern. Hur lång tid ska man behöva vänta? Inget behöver grävas utan enbart koppla in mätaren i skåpet och sedan gå ca 50 m för att slå på strömmen i ett huvudskåp (från vilket grannen också får el sedan fler år tillbaka).
Anders Broberg

Kommentarer

  • Hej,

    Enligt ellagen har elnätsföretaget en skyldighet att ansluta en anläggning inom skälig tid från det att företaget har tagit emot en begäran om anslutning. Om du anser att elnätsföretaget bryter mot ellagens bestämmelser kan du anmäla detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se.

    Med vänlig hälsning,
    Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.