Till senaste kommentaren

Timmätning och schablonmätning

Kan man som elnätsbolag neka kund att ändra avräkningsmetod från timmätning till scablonmätning
Annika Borgman

Kommentarer

 • Hej Annika

  Tack för ditt meddelande.

  Nej, de kan inte neka en kund att ändra mätmetoden. Däremot kan elnätsföretaget ha rätt att ta ut en avgift för byte av mätmetod till månadsmätning.

  Anläggningar med abonnemang för en säkring om högst 63 A kan tim- eller månadsmätas. Både tim- och månadsmätning är tidsperioder för mätning som anges i mätförordningen och mätföreskrifterna. Elnätsföretag kan ha skäl att börja timmäta en anläggning till exempel för att de planerar att införa en tidsdifferentierad effektavgift. Om du blir nekad att byta mätmetod till månadsmätning kan du fråga elnätsföretaget om vilka skäl det har för den valda mätmetoden. Om du inte är nöjd, kan du därefter göra en anmälan till Ei för att få frågan om rätten till månadsmätning prövad.

  Här hittar du vanliga frågor och svar om elmätning, Vanliga frågor och svar om elmätning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.