Undantag från kravet på nätkoncession (IKN)

Energimarknadsinspektionen tar emot många frågor om undantag från kravet på koncession – IKN. Här finner du en sammanfattning och tips du kan läsa igenom innan du kontaktar oss.

Vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och får byggas utan tillstånd. Detta kallas för icke koncessionspliktiga nät och förkortas IKN. Förordningen om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (IKN-förordningen 2007:215) är den författning som gör att till exempel vanliga ledningar i hemmen trots allt inte kräver nätkoncession. IKN-förordningen innehåller också undantag för en del andra elledningar och elnät.

Exempel: Överföring till uthus och liknande byggnader

Interna nät som är till för att föra över el från en bostadsbyggnad till en anläggning eller en byggnad som inte är avsedd som bostadshus kräver inte nätkoncession, om byggnaden eller anläggningen ligger i omedelbar närhet till bostadshuset. Det här undantaget gäller till exempel överföring från ett bostadshus till en friggebod, om inte friggeboden används som bostad. Med omedelbar närhet menas framför allt när det är byggnader på en vanlig hustomt. (Fortsätt läsa om denna paragraf på vår hemsida)

Om du är osäker på om din (till exempel) friggebod räknas som ett undantag eller inte kan du ansöka hos Ei om ett bindande besked. Ei avgör då om en elledning eller ett elnät omfattas av undantag från kravet på nätkoncession eller inte.

Du finner ytterligare mer information om IKN på vår hemsida, där finner du även instruktioner på hur du skickar in en ansökan till Ei.

Att göra en ansökan är kostnadsfritt. Den genomsnittliga handläggningstiden är 6 månader för ansökningar om bindande besked om undantag från kravet på koncession.
Energimarknadsinspektionen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.