Till senaste kommentaren

Uppsägning -återanslutning/nyanslutningskostnad

Hej
Hur vet man om det blir "nyanslutningskostnad" eller "återanslutningskostnad" om man säger upp sitt avtal (pga fastighet som ej nyttjas) och vill ansluta sig igen? Är det en tids- avtals- teknisk nätskick fråga eller kombo därav? Känns omöjligt att förutspå. Nyanslutning kan uppgå till flera hundra tusen säger bolaget var gång jag frågar om det finns någon form av vilande avgift istället. Har betalat nätavgift i 15 år outnyttjat pga hot om den dyra nyanslutningsavgiften. Tekniskt sett är ledningen nergrävd och jag har några hundra meter till grannen/elskåp. Vill gärna veta innan vad som styr vilken slags avgift det blir. Enorm skillnad på kostnad mellan dessa.(Nyanslutningsavgifterna är reglerade och kan klagas på så det behöver jag inget svar på)
Man kräver även vid "återanslutning" att jag bekostar sätta elmätaren på utsidan av huset. Har dom rätt att kräva det? I såna fall äter den kostnaden upp lika mycket som om man fortsätter betala nätavgift i två år till. Nätbolaget vill jag minnas nämde man kunde ha nån form av vilande/säga upp endast upp till två år innan nyanslutning istället gäller. Bestämmer bolaget tidsfristen etc själva eller finns det reglerat för dom att följa?
Mvh Mina
Mina

Kommentarer

 • Hej,
  I grund och botten är det elnätbolagen som själva avgör vad de offererar. Det vill säga att vi på Ei inte kan föreskriva om vilka priser de ska ta för anslutningar. Däremot finns bestämmelser i ellagen som säger att avgiften för anslutning ska vara skälig och vi kan pröva detta efter ansökan från kund. Elnätbolagen blir då bundna av vårt beslut.

  Vid en prövning av återanslutning är praxisen att vi godkänner de faktiska kostnaderna för det arbete som görs i samband med anslutningen samt om det finns tidigare arbeten som kan tillgodoräknas anslutningen som inte tidigare betalts. Här är det viktigt att förstå att elnätsbolag inte har något ansvar att underhålla eller reinvestera i ledningar som inte längre används. Ledningar som inte används kan alltså plockas bort.

  Om anslutningen avser 16-25 ampere använder vi oss av de faktiska kostnaderna upp till den nivå som schablonmetoden medger som högsta skäliga avgift för en nyanslutning. I dagsläget har vi också en praxis som säger att när det gått 20 år ska anslutningen ses som en nyanslutning oavsett om det finns ledningar kvar sedan tidigare anslutning. Detta eftersom ledningarna då legat så länge utan att någon kund betalat för att de ska underhållas eller ersättas.

  Hoppas mitt svar varit till hjälp
  Vänliga hälsningar
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Jag kan av ditt svar ana att skillnaden på nyanslutning och återanslutning främst inte ligger i en ekonomisk skillnad utan det tekniskt nödvändiga bestämmer för att få till en anslutning.  Även en  återanslutning kan alltså bli lika kostsam för det eventuella arbete som utförts av underhåll den tid man varit frånkopplad. Man slipper förstås nyanslutningens grundavgift. Har man tur finns ledning kvar och inga stora arbeten utförts. Tror dock ingen vill chansa på det idag. Tilliten  finns inte. Man får fortsätta betala helt enkelt. Förutsägbarheten till konsumenten är för svag.
  Positivt att ni även hanterar återanslutningar. Trodde bara det gällde nyanslutning.
  Tackar för svar.
  Mina
 • Hej igen,
  Du har uppfattat mig korrekt. Återanslutningar kan bli lika dyra som nyanslutningar men i vart fall inte dyrare.

  vänligen
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.