Till senaste kommentaren

Hur högt kan ett elhandelsföretag ligga över snittpriset för vanligt rörligt avtal?

Jag har sagt upp vårt avtal med Motala Energi och byter leverantör fr o m 1 april. Jag upplever att de överdebiterat under december och januari, då det debiterat oss 170,87 resp. 175,67 öre/kwh, (exkl. påslag) samtidigt som andra bolag legat klart mycket lägre. Kan jag "reklamera" deras hutlöst höga priser hos någon instans eller är det bara att acceptera att man blivit lurad?
Mats Sätermo

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga.

  Det finns ingen reglering av elpriserna, alltså finns det inget tak för hur mycket en kWh får kosta.
  Vi på Ei kan således inte tillsyna höga elpriser.

  Men det finns regelverk som skyddar dina rättigheter som konsument. Elhandelsföretaget ska debitera dig enligt de villkor ni har avtalat om och avtalsvillkoren måste vara skäliga. Det finns även krav på att företaget måste lämna korrekt och tydlig prisinformation (enligt prisinformationslagen). Konsumentverket är ansvarig myndighet för dessa frågor.

  Du kan söka vägledning hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå som är experter på konsumenträtt inom el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna.
  För tvistlösning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.