Till senaste kommentaren

Ingen faktura från Vattenfall Eldistribution

Hej, jag har inte fått faktura för perioden nov-jan från vattenfall eldistribution. De har heller inte rapporterat in förbrukning mot min el-leverantör så jag har heller inte fått faktura från dem. Kan jag motsätta mig betalning?
Jag har själv läst allmänna villkoren men mycket hänvisar ju endast till krav gentemot mig. Finns det ingen preskriptionstid för fakturering?
Petter Olofsson

Kommentarer

 • Hej,

  Enligt ellagen har elnätsföretaget en skyldighet att mäta och registrera mängden överförd el.

  Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K, framtagna av Konsumentverket och branschorganisationen, ska elnätsföretagets fakturering grundas på insamlade mätvärden. Om synnerliga skäl föreligger får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el. I avtalsvillkoren står det också att konsumenten har rätt att välja månadsfakturering, vilket omvänt kan tolkas som att du har rätt att kräva månadsfakturering även om mätvärden saknas.

  Om preliminär fakturering har pågått längre än åtta månader räknat från senaste faktura som
  grundats på insamlade värden ska avstämningsfakturan reduceras med 15 procent av skillnaden mellan vad som slutligt respektive preliminärt fakturerats. Vidare har konsumenten rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan avseende avstämt belopp där antalet delbetalningar står i relation till den tid förseelsen varat. Om avtalad fakturering har uteblivit och det beror på elnätsföretaget har konsumenten rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan där antalet delbetalningar står i relation till antalet uteblivna fakturor. Har avtalad fakturering helt uteblivit, för viss period, och detta beror på omständigheter inom elnätsföretagets kontroll, har elnätsföretaget inte rätt att kräva betalning för fordringar som är äldre än tolv månader.

  Enligt ellagen ska elhandelsföretaget debitera dig för uppmätt förbrukning. Det händer att elhandelsföretaget på grund av tekniska problem inte får mätvärden rapporterade från elnätsföretaget. I en sådan situation är det tillåtet att debitera kunden trots att mätvärden saknas. Debiteringen ska då utgå från en uppskattning av hur mycket el just den kunden kan ha förbrukat under den aktuella debiteringsperioden. Enligt ellagen ska elhandelsföretaget fakturera dig åtminstone varje kvartal. Enligt de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K har du rätt att välja månadsfakturering så den omvända tolkningen kan vara den samma som ovan, det vill säga att du kan kräva månadsfakturering.

  Om elnätsföretaget inte följer ellagens bestämmelser om mätning av el och faktureringsintervall, kan du anmälan detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se. Glöm inte att uppge ditt anläggnings-id på 18 siffror.

  Vi kan inte avgöra tvister om ekonomisk kompensation eller skadestånd. Detta är civilrättsliga frågor som du kan begära prövning av hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Man blir orolig gällande Vattenfall Eldistribution- jag har inte fått en faktura för distributionen sedan jag gjorde en flytt till Tibber i maj. Nu är det November. Jag har påtalat att de måste fakturera bums - oavsett prel eller äkta förbrukning. De skyller på att de inte kan läsa min elmätare. Så ett tekniskt problem verkar ligga bakom problemen - däremot så verkar inte Vattenfall ha några problem alls att skicka min förbrukning till Tibber. (Man ser i deras app vilka dagar man uppskattar förbrukningen  och vilka dagar som den riktiga förbrukningen rapporterats. 

  Vattenfall uppmanade mig att avläsa elmätaren manuellt - och skicka in - jag gjorde detta för Oktober. - nu ska ni inte tro att någon faktura anlänt. Har vi ett Vattenfall Eldistribution som systemmässigt brakat samman fullständigt? Det borde inte vara jag som konsument som ska jaga dem för att få en faktura. Nått är riktigt snett. 


  Anders
 • Hej Anders

  Tack för ditt meddelande.

  Enligt ellagen har elnätsföretaget en skyldighet att mäta och registrera mängden överförd el.

  Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K, framtagna av Konsumentverket och branschorganisationen, ska elnätsföretagets fakturering grundas på insamlade mätvärden. Om synnerliga skäl föreligger får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el.

  Om elnätsföretaget inte följer ellagens bestämmelser om mätning av el och faktureringsintervall, kan du anmälan detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se. Glöm inte att uppge ditt anläggnings-id på 18 siffror.

  Jag skulle rekommendera dig att du gör en reklamation samt att du kontaktar Vattenfalls kundombudsman, https://www.vattenfall.se/kundservice/om-du-inte-ar-nojd

  Ei har en pågående tillsyn gällande Vattenfall eftersom det finns indikationer på att de har kunder som inte fått sin förbrukning mätt och rapporterad, Elkunder har rätt att få sin elförbrukning mätt och sin elfaktura i tid - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.