Till senaste kommentaren

Ingen faktura från Vattenfall Eldistribution

Hej, jag har inte fått faktura för perioden nov-jan från vattenfall eldistribution. De har heller inte rapporterat in förbrukning mot min el-leverantör så jag har heller inte fått faktura från dem. Kan jag motsätta mig betalning?
Jag har själv läst allmänna villkoren men mycket hänvisar ju endast till krav gentemot mig. Finns det ingen preskriptionstid för fakturering?
Petter Olofsson

Kommentarer

 • Hej,

  Enligt ellagen har elnätsföretaget en skyldighet att mäta och registrera mängden överförd el.

  Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K, framtagna av Konsumentverket och branschorganisationen, ska elnätsföretagets fakturering grundas på insamlade mätvärden. Om synnerliga skäl föreligger får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el. I avtalsvillkoren står det också att konsumenten har rätt att välja månadsfakturering, vilket omvänt kan tolkas som att du har rätt att kräva månadsfakturering även om mätvärden saknas.

  Om preliminär fakturering har pågått längre än åtta månader räknat från senaste faktura som
  grundats på insamlade värden ska avstämningsfakturan reduceras med 15 procent av skillnaden mellan vad som slutligt respektive preliminärt fakturerats. Vidare har konsumenten rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan avseende avstämt belopp där antalet delbetalningar står i relation till den tid förseelsen varat. Om avtalad fakturering har uteblivit och det beror på elnätsföretaget har konsumenten rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan där antalet delbetalningar står i relation till antalet uteblivna fakturor. Har avtalad fakturering helt uteblivit, för viss period, och detta beror på omständigheter inom elnätsföretagets kontroll, har elnätsföretaget inte rätt att kräva betalning för fordringar som är äldre än tolv månader.

  Enligt ellagen ska elhandelsföretaget debitera dig för uppmätt förbrukning. Det händer att elhandelsföretaget på grund av tekniska problem inte får mätvärden rapporterade från elnätsföretaget. I en sådan situation är det tillåtet att debitera kunden trots att mätvärden saknas. Debiteringen ska då utgå från en uppskattning av hur mycket el just den kunden kan ha förbrukat under den aktuella debiteringsperioden. Enligt ellagen ska elhandelsföretaget fakturera dig åtminstone varje kvartal. Enligt de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K har du rätt att välja månadsfakturering så den omvända tolkningen kan vara den samma som ovan, det vill säga att du kan kräva månadsfakturering.

  Om elnätsföretaget inte följer ellagens bestämmelser om mätning av el och faktureringsintervall, kan du anmälan detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se. Glöm inte att uppge ditt anläggnings-id på 18 siffror.

  Vi kan inte avgöra tvister om ekonomisk kompensation eller skadestånd. Detta är civilrättsliga frågor som du kan begära prövning av hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Man blir orolig gällande Vattenfall Eldistribution- jag har inte fått en faktura för distributionen sedan jag gjorde en flytt till Tibber i maj. Nu är det November. Jag har påtalat att de måste fakturera bums - oavsett prel eller äkta förbrukning. De skyller på att de inte kan läsa min elmätare. Så ett tekniskt problem verkar ligga bakom problemen - däremot så verkar inte Vattenfall ha några problem alls att skicka min förbrukning till Tibber. (Man ser i deras app vilka dagar man uppskattar förbrukningen  och vilka dagar som den riktiga förbrukningen rapporterats. 

  Vattenfall uppmanade mig att avläsa elmätaren manuellt - och skicka in - jag gjorde detta för Oktober. - nu ska ni inte tro att någon faktura anlänt. Har vi ett Vattenfall Eldistribution som systemmässigt brakat samman fullständigt? Det borde inte vara jag som konsument som ska jaga dem för att få en faktura. Nått är riktigt snett. 


  Anders
 • Hej Anders

  Tack för ditt meddelande.

  Enligt ellagen har elnätsföretaget en skyldighet att mäta och registrera mängden överförd el.

  Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K, framtagna av Konsumentverket och branschorganisationen, ska elnätsföretagets fakturering grundas på insamlade mätvärden. Om synnerliga skäl föreligger får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el.

  Om elnätsföretaget inte följer ellagens bestämmelser om mätning av el och faktureringsintervall, kan du anmälan detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se. Glöm inte att uppge ditt anläggnings-id på 18 siffror.

  Jag skulle rekommendera dig att du gör en reklamation samt att du kontaktar Vattenfalls kundombudsman, https://www.vattenfall.se/kundservice/om-du-inte-ar-nojd

  Ei har en pågående tillsyn gällande Vattenfall eftersom det finns indikationer på att de har kunder som inte fått sin förbrukning mätt och rapporterad, Elkunder har rätt att få sin elförbrukning mätt och sin elfaktura i tid - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Igen!
  Har fortsatt och bråka med Vattenfall Distribution i min iver att få en faktura (!) för nu senaste halvåret. Men det verkar stört omöjligt. Har lagt 3-4 support incidenter emot Vattenfall för att få detta fixat - och har rapporterat mätarställningen manuellt varje månad de senaste 4 månaderna. Men Vattenfall verkar inte ta detta på allvar - de säger att de inte kan läsa min elmätare. Efter att ha gått över till Tibber med ett timavtal så har Vattenfall Distribution svårigheter att läsa mätaren. (Säger de...)

  Fast det kommer fina fakturor från Tibber - så de verkar ha koll - och tittar jag på mina sidor hos Vattenfall -så överinstämmer min Tibberförbrukning med det som rapporteras på Vattenfalls mina sidor.

  Man tycker att Vattenfall borde ha tillräckligt med underlag för att kunna fakturera - i annat fall så får de väl fråga Tibber. Så samma status - ingen faktura på distributionen sedan Maj-2023. Man undrar om det fler som lider av Vattenfalls problem...?

  Mvh

  Anders


  Anders
 • Hej,

  Jag byte 20230917 till fastpris på Vattenfall och har sedan dess inte fått en faktura trots flertalet påminnelser från mig. Jag har i många år haft månadsfakturering och har det fortfarande registrerat. Får de verkligen dra ut på faktureringen så här? Jag gpr csrken besked om varför det dröjer eller när jag kommer att få mina fakturor. Förbrukningen finns att se på deras mina sidor så nog borde de ha uppgifter för att kunna fakturera.
  Karin Flygare
 • Hej Anders och Karin

  Vi har fått in flertalet klagomål ifrån Vattenfalls kunder och har pågående tillsyn.

  Om elnätsföretaget inte följer ellagens bestämmelser om mätning av el och faktureringsintervall, kan du anmälan detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se. Glöm inte att uppge ditt anläggnings-id på 18 siffror.

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej! Efter ytterligare påstötningar till Vattenfall och även en anmälan till deras konsumentombudsman så dök en faktura upp efter 6 månader. Inga förklaringar etc…eller utlovade avdrag för manuella avläsningar som utlovats. 

  Nåja, jag är en nu en nöjd kund som lyckats bråka till mig en faktura från Vattenfall. Man undrar om de inte är i fel bransch

  Många Hälsningar Anders


  Anders
 • Hej Anders,

  Tack för ditt meddelande.

  Vi har som sagt en pågående tillsyn av problematiken med saknade mätvärden.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej! För oss är det nu inne på 5:de månaden
  utan fakturor . Efter kontakt med Vattenfalls
  faktureringsavdelning så händer fortfarande
  ingenting.Vi har skickat in avläsningar för
  2023, nov ,dec samt för 2024 , jan, feb.
  i enlighet med synliga förbrukningssiffror
  på mina sidor. Väntar en obehagligt hög
  räkning när Vattenfall till slut reder ut eländet.
  Lasse
  Lars Edström
 • Hej Lars

  Tack för ditt meddelande.

  Som vi tidigare skrivit i tråden så har elnätsföretag enligt ellagen har en skyldighet att mäta och registrera mängden överförd el.

  Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K, framtagna av Konsumentverket och branschorganisationen, ska elnätsföretagets fakturering grundas på insamlade mätvärden. Om synnerliga skäl föreligger får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el.

  Om elnätsföretaget inte följer ellagens bestämmelser om mätning av el och faktureringsintervall, kan du anmälan detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se. Glöm inte att uppge ditt anläggnings-id på 18 siffror.

  Jag skulle rekommendera dig att du gör en reklamation samt att du kontaktar Vattenfalls kundombudsman, Om du inte är nöjd | Vattenfall

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.