Vattenfall

Är det verkligen lagligt att Vattenfall ändrar vårt avtal när det gamla löpt ut till ett fastprisavtal på nästan 800 öre/kWh? Detta utan att meddela.
Malin Markebjer

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt meddelande.

  Enligt ellagen ska du få information från ditt elhandelsföretag när ett tidsbestämt avtal är på väg att löpa ut. Informationen ska lämnas tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut. Informationen ska tala om när avtalet upphör och vilka konsekvenser det får, som till exempel att prissättningen ändras.

  Om du anser att ditt elhandelsföretag inte följer ellagens bestämmelser kan du anmäla detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se.

  I ellagen regleras inte eventuella påföljder av att ett elhandelsföretag har brutit mot bestämmelsen om skyldigheten att informera dig om att ett tidsbestämt avtal löper ut. Vi på Ei kan alltså inte bedöma eller avgöra om du har rätt till exempelvis ekonomisk kompensation. Det är en konsumenträttslig fråga som vid en tvist avgörs av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå får du vägledning om detta.

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Såg nyss att vi haft en liknande situation. Automatiskt givna "Fastpris 1 år" med kWh-pris 362 öre, medan deras egen hemsida och konkurrenter ligger på ca 100-125 öre.

  Hittade mailet där det framgår att vi visserligen kommer automatiskt få "Fastpris 1 år", men inga prisuppgifter, och inte att det kommer höjas.

  Ocker och lurendrejeri tycker jag, hur kan ett respekterat företag bete sig så? Kanske inte värda respekten helt enkelt.
  Marcus
 • Hej Marcus

  Tack för ditt meddelande.

  I avtalsvillkoren till det ursprungliga avtalet ska det stå vilken bindningstid och uppsägningstid du har och vad som kommer att hända när ett tidsbundet avtal löper ut. Det är vanligt att avtalet övergår till en annan avtalsform med ett nytt pris, ny bindnings- och uppsägningstid.
  Enligt ellagen ska du få information från ditt elhandelsföretag när ett tidsbestämt avtal är på väg att löpa ut. Informationen ska lämnas tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut. Informationen ska tala om när avtalet upphör och vilka konsekvenser det får, som till exempel att prissättningen ändras.

  Om du anser att ett elhandelsföretag bryter mot ellagens bestämmelser kan du anmäla detta till oss. En anmälan kan leda till att vi inleder tillsyn mot företaget men tillsynen hjälper inte dig vidare i ditt ärende med till exempel ekonomiska krav.

  I ellagen regleras alltså inte eventuella påföljder av att ett elhandelsföretag har brutit mot bestämmelsen om skyldigheten att informera dig om att ett tidsbestämt avtal löper ut. Vi på Ei kan inte bedöma eller avgöra om du har rätt till exempelvis ekonomisk kompensation eller rätt att häva avtalet. Det är en konsumenträttslig fråga som vid en tvist avgörs av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå får du vägledning om detta: https://www.energimarknadsbyran.se/

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej! Ett tips (om man är två i hushållet) är att helt enkelt göra ett byte av nätägare. Dvs står som
  ​ägare så säg upp det och skriv på den andra parten i hemmet . Enda sättet att komma ur avtalet. 

  Malin Markebjer
 • Går det att göra så? Är det lagligt?
  Katharina Seger
 • Hej,

  Det finns inte några juridiska hinder för att avsluta ett elnätsavtal i syfte att även kunna avsluta elhandelsavtalet. Men om man har ett tidsbestämt elhandelsavtal är det viktigt att läsa vad som står i avtalsvillkoren avseende uppsägning. Man kan vara bunden till avtalet tidsperioden ut (även vid t.ex. flytt) vilket innebär en betalningsskyldighet även om det befintliga elnätsavtalet avslutas.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.