Vattenfall

Är det verkligen lagligt att Vattenfall ändrar vårt avtal när det gamla löpt ut till ett fastprisavtal på nästan 800 öre/kWh? Detta utan att meddela.
Malin Markebjer

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt meddelande.

  Enligt ellagen ska du få information från ditt elhandelsföretag när ett tidsbestämt avtal är på väg att löpa ut. Informationen ska lämnas tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut. Informationen ska tala om när avtalet upphör och vilka konsekvenser det får, som till exempel att prissättningen ändras.

  Om du anser att ditt elhandelsföretag inte följer ellagens bestämmelser kan du anmäla detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se.

  I ellagen regleras inte eventuella påföljder av att ett elhandelsföretag har brutit mot bestämmelsen om skyldigheten att informera dig om att ett tidsbestämt avtal löper ut. Vi på Ei kan alltså inte bedöma eller avgöra om du har rätt till exempelvis ekonomisk kompensation. Det är en konsumenträttslig fråga som vid en tvist avgörs av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå får du vägledning om detta.

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.